BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A B C D EF G HIJ K L MN O P R S TU W

Z & General

11 48 Zabłocki Adam, dr, m., Żwirki i Wigury 16
2 15 Zabłudowska- Licht Rachela, lek. Dent, m., Grochowa 2
14 25 Zabłudowska Miller Cyla, m., Giełdowa 5
6 56 Zabłudowski Chaim, m., Marsz. Piłsudskiego 39
17 95 Zabłudowski Judel, m., Rynek Kościuszki 24
9 68 Zabłudowski Owsiej Ber, elektromonter, m., Rynek Kościuszki 24
14 Zaczeniuk Józef, inż., m., Artyleryjska 2
9 89 Zadworzański Chaim, dr, m., Sienkiewicza 39
10 68 Zakład Pogrzebowy Stow. Rob. Katol., Rynek Kościuszki 3
11 84 Zakład Rzemieśln.- Wychowawczy im. św. Józefa, Słonimska 8
13 65 Zakład Wychowawczy p. n. "Dom św. Marcina", Rynek Kościuszki 5
2 10 Zalewski Michał, szlif. cylindr. i warsztat. samochod., Św. Rocha 3
4 73 Zankiewicz Włodzimierz, dr med., m., Br. Pierackiego 77 m. 3
ZARZĄD MIEJSKI BIAŁEGOSTOKU:
Zarząd Główny, Br. Pierackiego 21
24  - prezydent miasta, gab.
84  - centrala czynna do godz. 15 (godz. wiecz. nacz. wydz. techn.)
2 28  - centrala czynna do godz. 15 (godz. wiecz. sekretariat)
2 51  - centrala czynna do godz. 15 (godz. wiecz. nacz. wydz. fin.- pod.)
12 24  - centrala czynna do godz. 15 (godz. wiecz. nacz. wydz. gospod.)
 - (dod.) biuro informacyjne
 - (dod.) prezydent miasta
 - (dod.) wiceprezydent miasta
 - (dod.) wydz. prezydialny i sekretarz Zawadzki W.
 - (dod.) wydz. kulturalno- oświatowy, kier. Goławski M.
 - (dod.) wydz. administracyjny, nacz. Zalewski J.
 - (dod.) biuro adreswo-meldunkowe
 - (dod.) wydz. zdrowia i opieki społ., nacz., dr Lewitt J.
 - (dod.) wydz. zdrowia i opieki społ., kancelaria
 - (dod.) wydz. finansowo- podatkowy, nacz. Gołębiowski R.
 - (dod.) sekcja podatkowa
 - (dod.) buchalteria główna, buch. Neumann A.
 - (dod.) kasa miejska
 - (dod.) wydz. techniczny, nacz. inż Choroszucha A.
 - (dod.) wydz. techniczny, kancelaria
 - (dod.) wydz. techniczny, dział pomiarowy
 - (dod.) kierownik inspekcji budowlanej
 - (dod.) wydz. gospodarczy, kier. inż. Salman S.
 - (dod.) wydz. gospodarczy, kancelaria
1 62  - wydział techniczny, dział drogowy, Rynek Kościuszki 1
10 43  - wydział techniczny, dział wodoc.- kanaliz., Rynek Kościuszki 1
11 57 Areszt miejski, Artyleryjska 2
11 19 Biblioteka miejska, Rynek Kościuszki 1
4 98 Hala targowa, kasa, Rybny Rynek
16 42 Plantacyj miejskich kierownik, m., Podleśna 2
3 70 Pracownia chem.- bakt., Piwna 14
88 Rzeźnia Miejska, szosa Żółtkowska 39
16 00 Zakład miejski opiekuńczo- wychowawczy Nr 1, Dąbrowskiego 10
 ----------------------
10 08 Zaufanie- biuro zleceń handl., Sienkiewicza 53
4 04 Zbar Salomon, m., Sienkiewicza 20
7 09 Zdrojewski Aleksander, adw., m., Kilińskiego 5
4 36 Zdrojkowski Edmund, m., Św. Rocha 11
10 70 Zebin Henryk, m., Sienkiewicza 38 a
5 72 Zeldowicz Lejba, m., Częstochowska 6/b
5 78 Zeligman Józef, m., Kilińskiego 2
6 91 Zeligman Jakub, m., Kilińskiego 12
11 80 Zelmans Nechama, dr, m., Rynek Kościuszki 32
4 11 ZETAP, Zrzesz. Eksport. Tkanin, Br. Pierackiego 5
17 80 Ziemilscy Eugenia i Maksymilian, adwokaci, m., Sienkiewicza 14
9 64 Zirkwitz Teodor, pastor, m., Br. Pierackiego 46
3 02 Zjednoczenie, Chrześć. Stowarzysz. Spół., Rynek Kościuszki 4
 - (dod.) biuro
14 05  - piekarnia, Wesoła 7
8 10  - spółdzielnia, Stalowa 6
13 48 Złotnikow Józef, m., Polna 21
1 44 Zrzeszenie Przemysłowców w Białymstoku, dyr., r-ca prawny, Sienkiewicza 38 a
1 56  - kanc., import, Sienkiewicza 38 a
 - (dod.) ogólny
4 56  - eksport, rachuba, Sienkiewicza 38 a
ZWIĄZKI:
9 23 Białostocki Właścicieli Nieruchomości, Zamenhofa 12
5 42 C. Właścicieli Realności, Rynek Kościuszki 9
8 60 Drobnych Kupców i Handlarzy w Polsce, Kupiecka 20
7 46 Inwalidów Wojen. R. P., zarz. wojew., Kilińskiego 12
10 35  - zarz. pow., Rynek Kościuszki 1
4 08 Kupców w Warszawie, oddział w Białymstoku, Marsz. Piłsudskiego 6
5 55 Pracy Obywatelskiej Kobiet, Legionowa 2
2 74 Rezerwistów, Zarz. Okr. Nr III, Ś-to Jańska 19 a
7 21 Rzemieśln. Żyd., Kilińskiego 21
7 02 Spółdzielni Spożywców, oddział w Białymstoku, szosa Żółtkowska 1
4 03 Spółdz. Mlecz. i Jajczar., Sienkiewicza 28
13 31 Spółdz. Roln. i Zarob. Gosp., Sienkiewicza 22
 - (dod.) dyrektor
3 59 Straży Pożarnych Woj. Biał., Br. Pierackiego 38 m. 5
15 42 Właść. Drob. Realności, Marsz. Piłsudskiego 14
8 73 Włókienniczy, oddz. II, Jurowiecka 10
11 55 Zaw. Prac. Miejskich, Żwirki i Wigury 2
2 69 Ziemian Okręgowy, Br. Pierackiego 9
3 19 Żydów Inwalidów Wojen., Sienkiewicza 13
15 44 Zarząd Okręgowy Chrześć. Zw. Zawod., Kościelna 4
 ----------------------
6 67 Zyberski Lejb, hurtownia rowerów i maszyn, Giełdowa 5
16 78 Zylberblat A. i Winnik S., fabr. skł. sukna, Nowy Świat 24
15 92 Zylberblat Aleksander, m., Krakowska 1
4 92 Zylberblat Chone, m., Nowy Świat 25
7 39 Zylberblat M. i A., apretura, Ś-to Jańska 13
 - (dod.) biuro fabryki
4 35 Zylberblat Mojżesz W., fabr. sukna, Białostoczańska 7
 - (dod.) m.
16 08 Zylberblatt Abram, m., Nowy Świat 28
8 13 Zylberblatt Adolf, m., Rynek Kościuszki 13
70 Zylberblatt Józef, m., Nowy Świat 9
1 20 Zylberfenig Judel, m., Sienkiewicza 22
7 32 Zylberman Jakub, m., Polna 25
8 32 Zylbersztejn Izaak, optyk, Rynek Kościuszki 24
6 39 Zyman Mojżesz, dr, m., Rynek Kościuszki 13
Ż
2 03 Żemojda Antoni, prezes Legii Inwalidów W. P., m., Żwirki i Wigury 1
6 43 Żółtok Owsiej, m., Jurowiecka 21
7 53 Żydowska Kasa Pożyczek Bezprocentowych, Sienkiewicza 34
  BIAŁYSTOK                                        N
(Sieć podmiejska Urzędu tf.- tg.)
2 Administracja dóbr Rafałowieckich, wieś Majówka k. Białegostoku
 - (dod.) Kawelin Mikołaj, ziem., maj. Majówka, gab.
 - (dod.) Nadleśnictwo Izoby
16 Piech Antoni, wies Ogrodniczki, gm. Dojlidy
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON:
Urząd Pocztowy Białystok 1, Kościelna 10
5  - naczelnik urzędu, gab.
6  - sekretariat urzędu
8  - sekretariat urzędu, dział gospodarczy
7  - oddział nadawczy
 - (dod.) oddział nadawczy, dział zleceniowy
9  - oddział nadawczy, dział paczkowy
10  - oddział oddawczy (ekspedycja)
19  - oddział oddawczy, kierownik
13  - oddział obrotów pieniężnych (kasa główna)
(b. n.) Urząd p. t. Białystok 2, Dworzec Centralny
(b. n.) Urząd p. t. Białystok 3, Marsz. Piłsudskiego 24
 - (dod.) naczelnik urzędu, gab.
 - (dod.) naczelnik urzędu, m.
(b. n.) Urząd p. t. Białystok 4, Wołodyjowskiego 2
 - (dod.) naczelnik urzędu, gab.
 - (dod.) naczelnik urzędu, m.
Urząd Telefoniczno- Telegraficzny, Br. Pierackiego 13
18  - naczelnik urzędu, gab.
26  - kierownik oddziału sieci rejon.
27  - kierownik oddziału sieci rej., m.
3  - kierownik oddziału ruchu i kier. oddz. sieci miejskiej
14  - kontrola telefonów międzymiastowych i informacje
11  - kontrola telegrafu
20  - oddział ogólny, rachuba
 - (dod.) warsztat
15  - skład materiałów teletechnicznych
17  - technik stacyjny, m.
12  - telegraf
Telefony miejskie urzędów pocztowego i telef.- telegraf. Patrz pod literą "P", centrala 
P. A. S. T.
1 Policja Państw., posterunek w Lewickiej
4 Szpital Psychiatryczny w Choroszczy
 - (dod.) dyr. szpitala, m.

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1