BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

 B C D EF G HIJ K L MN O P R S TU W Z

A

(Sieć Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, Br. Pierackiego 13)
(b. n.) Centrala międzymiastowa
(b. n.) Centrala podmiejska
6 07 Biuro naprawy
(b. n.) Biuro numerów
6 07  Informacja centrali miejskiej
(b. n.) Informacja centrali międzymiastowej
(b. n.) Informacja w sprawach pocztowych (podmiejska)
6 07 Kontrola centr. miejsk. (reklamacje)
(b. n.) Kontrola centr. międzym. (reklamacje)
3 12 Przyjmowanie telegramów telefonem 
(Inne połączenia służbowe- patrz pod Poczta, Telegraf i Telefon)
 
AUTOMATY TELEFONICZNE:
Dworzec centralny
Dworzec centralny, stac. Tow.
Sąd Okręgowy, Mickiewicza 5
Stacja Poleska
Urząd poczt. Białystok 1, Kościelna 10
Urząd poczt.- tel. Białystok 3, Marsz. Piłsudskiego 24
Zarząd Miejski, Br. Pierackiego 21
 
ROZMÓWNICE PUBLICZNE:
Urzędy pocztowo- telekomunikacyjne:
Białystok 2, Dworzec centralny
Białystok 3, Marsz. Piłsudskiego 24
Białystok 4, Wołodyjowskiego 2
Urząd telef.- telegr. Białystok, Kościelna 10
 -----------------------------------
5 03 Pogotowie lekarskie nocne
2 35 Pogotowie ratunkowe Polskiego Czerwonego Krzyża
35 Straż pożarna miejska
1 34 Straż pożarna ochotn.
1 31  -garaż
 
  A
16 50 Abellow Mendel, m., Surażska 9
73 Abramowicz Adam, ks. kanonik, m., Dąbrowskiego 1 
6 72 Abramski Marek, lek. dent., m., Sienkiewicza 2
13 62 Adamowicz Adam, m., Lisia 8
6 40 Adamowicz Adolf, dr med., wenerolog, m., Marsz. Piłsudskiego 17
3 08 Ajzenszmidt Mojżesz, m., Fabryczna 19
8 49 Ajzensztadt Beniamin, m., Marsz. Piłsudskiego 32
13 Ajzensztadt Mojżesz, apteka, Rynek Kościuszki 11
2 24 Akwarium- rest. Radzynower Sara, Rynek Kościuszki 6
22 Albek A. E., fabr. czyściwa, Białostoczańska 30
7 13 Albek Aron Eliasz, m., Polna 36
5 29 Albek Maurycy, przedst. przemysłu tłuszcz. f-my Schicht Lever S.A., m., 
 m., Marsz. Piłsudskiego 48
13 23 Albeo- garbarnie, Mazowiecka 3
6 33 Albert Jakub, dow. oddz. B.O.S.O., m., Różańska 6
4 61 Aleksandrowicz Abram, fabrykant, m., Syjońska 4
5 41 Aleksandrowicz Izaak, m., Marsz. Piłsudskiego 31
7 06 Alpern Dawid, m., Fabryczna 34
9 40 Alpern Lejzer, m., Sienkiewicza 51
3 89 Alpern Mojżesz, m., Sienkiewicza 47
11 14 Alter Jan, dr, adw., m., Sienkiewicza 13
11 87 Amdurski Abram, fabrykant, m., Św. Rocha 3 m. 3
11 94 Amdurski Maks, fabrykant, m., Mickiewicza 43
11 66  - m., Rynek Kościuszki 3
6 62 Apollo, kino- teatr, Sienkiewicza 22
9 39 Apteka Kresowieckiego Adama, Br. Pierackiego 54
3 61 Aquasan, fabryka wód mineralnych, Ogrodowa 9
9 24 Arkin Leon, kierownik hotelu "Ritz", m., Rynek Kościuszki 3
5 77 Arkinowa Franciszka, m., Marsz. Piłsudskiego 47
16 20 Aronzon Józef, m., Fabryczna 23
9 27 Asz- Strycher Gienia, m., Szkolna 2
15 95 Autokomuniakcja w Białymstoku, Kilińskiego 6 c
 -(dod.) warsztaty
15 61 Auto- remont, warszt. samoch., Krakowska 1
2 73 Awnet Aron, owocarnia, Rynek Kościuszki 16
7 64 Aziorski Izaak, m., Sienkiewicza 29
9 73 Azja Jankiel, m., Krakowska 11

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1