BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A B C D EF G HIJ K L MN O R S TU W Z

P

2 00 Pakciarz Chaja, wł. mat. budowl., m., Mazowiecka 20
9 03 Pan- kinoteatr, Marsz. Piłsudskiego 20
16 39 Pankiewiczówna Izabela, m., Mickiewicza 12 a
6 31 Państwowa Fabryka Dykt, ogólny, Dojlidy
 - (dod.) biuro
 - (dod.) kierownik fabr., gab.
 - (dod.) kierownik fabr., m.
9 55 Pappe Szymon, inż., m., Marsz. Piłsudskiego 28
16 33 Paptek, hurt. skład papieru, tektury i szpag., fabr. torebek pap., Kupiecka 25
2 50 Parfienowicz Aleksander, m., Dojlidy 18
10 15 Parys Mieczysław, m., Rynek Kościuszki 11/a
13 54 Pasmanter Abram, m., Kilińskiego 14
8 01 Patt Leon, m., Sienkiewicza 52
2 23 Paulański Pejsach i Lusternik Józef, skład maszyn roln., Rynek Kościuszki 13
4 80 Pazderski Jan, em. insp. farmaceut., m., Sobieskiego 5
7 45 Pecyner Mendel, m., Fabryczna 24
16 11 Pejkow Biso, buzna maced., Rynek Kościuszki 26
8 70 Pejkow B. i Stojanowicz N., maced. buzna, Sienkiewicza 2
1 11 Pejsachowicz Jakub, m., Kupiecka 33
9 17 Pekałok Calel, właść. skł. nabiału, m., Rynek Kościuszki 31
13 43 Pekałok Icko, m., Sienkiewicza 38
5 93 Pekałok Lipa, m., Sienkiewicza 13
7 68 Peker Izrael, skład apt., Zamenhofa 1
 - (dod.) dział hurtowy
8 83  - wł. skł., m., Polna 17
10 45 Perej Fajwel, m., Kupiecka 5
3 94 Perelsztejn Mojżesz, dr, m., Towarowa 10
3 61 Perelsztejn Mojżesz, dr, przetw. chem., Ogrodowa 9
2 80 Perlis Oskar, m., Sienkiewicza 5
13 63 Perła- fabr. wód gaz., wł. Z. Ołdakowski, Ś-to Jańska 2
3 11 Peter Alfred, m., Antoniuk Fabryczny 12
38 Peter Hugo, jr, fabryka olejów przemysłowych i biuro agenturowo- komisowe, centrala,
Branickiego 5
 - (dod.) buchalteria i kasa
 - (dod.) gab.
 - (dod.) Peter Erich., m.
10 88  - m., Branickiego 5
13 52 Piaskowski Zelik, m., Rynek Kościuszki 40
6 70 Piątkowski Aleskander, adw., m., Br. Pierackiego 47
2 39 Pilich Karol, kier. prac. obuwia, m., Rynek Kościuszki 3
1 05 Pines Borys, dr, m., Sienkiewicza 27
2 82 Pines Izaak, fabryka sukna, Jurowiecka 14
14 35 Pines Jakub, herbac. i wędlin., Rynek Kościuszki 10
11 46 Pines Judel, skład wędlin, Sienkiewicza 2
14 15 Pines Salomon, m., Br. Pierackiego 20
11 31 Pintel Zejdel, m., Sienkiewicza 38
5 81 Pisar Dawid, m., Dąbrowskiego 20
6 29 Pleban Szloma, m., Kupiecka 33
54 Pławskin Józef, m., Fabryczna 20
16 35  - m., Fabryczna 29
7 28 Płoński Izaak, m., Sienkiewicza 28
4 57 Poczebucki Łazarz, fabryka sukna, Monopolowa 20
13 87  - biuro fabr. sukna, Nowy Świat 7
14 00  - m., Nowy Świat 12
3 83 Poczebucki T. S-cy, fabryka sukna i kołder, Konopnickiej
 - (dod.) dyrektor, gab.
3 82  - m., Kupiecka 44
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON:
Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna, Br. Pierackiego 13
(b. n.)  - biuro numerów
6 07  - biuro naprawy
5 01  - buchalteria
6 07  - kontrola stacji
5 08  - magazyn
609  - wydział techniczny
6 09  - wydział techniczny
 - (dod.) dyrektor, gab.
Urząd Pocztowy Białystok 1, Kościelna 10
3  - naczelnik urzędu, gab.
 - (dod.) naczelnik, m.
Urząd Pocztowy Białystok 2, Dworzec Centralny
4 91  - naczelnik urzędu, gab.
7  - naczelnik urzędu, m., Wiatrakowa 19
Urząd Telefoniczno- Telegraficzny, Br. Pierackiego 13
9  - kancelaria
 - (dod.) naczelni, gab.
1  - naczelnik, m.
3 12  - telegraf, Kościelna 10
 - (Patrz Sieć Podmiejska)
 ----------------------
3 03 Podlaszuk Beniamin, m., Kilińskiego 10
13 25 Podorowski Samuel, m., Zamenhofa 5
9 84 Pogorelska Judyta, siostra miłos., m., Sienkiewicza 34
5 03 Pogot. Lekarskie Nocne, Różańska 3
16 23 Pogrzebowy zakł. Knefel A., Rynek Kościuszki 9
9 07 Polak Leon, m., Branickiego 3
2 05 Polaka B. S-wie, fabryka sukna, Branickiego 17
 - (dod.) Polak E., inż., m.
2 38  - skład fabryczny sukna i kołder, Kupiecka 49
 - (dod.) szef, gab.
2 48 Polholskór, Polsko- Holenderskie T-wo Importu i Eksportu Skór Surowych, Sp. z o. o.,
 Św. Rocha 14
 - (dod.) dyrektor, gab.
POLICJA PAŃSTWOWA:
Komenda Wojewódzka P. P., Br. Pierackiego 50
21  - komendant wojew., gab.
16  - centrala
80  -     ,,
86  -     ,,
1 41  -     ,,
3 48  -     ,,
17 71  -     ,,
 - (dod.) komendant wojew., gab.
 - (dod.) inspekcja
 - (dod.) kier. referatu administr.
 - (dod.) kier. referatu gospod
 - (dod.) kier. referatu wojsk.
 - (dod.) kancelaria ogólna
 - (dod.) urząd śl., kancelaria
 - (dod.) zast. nacz. urz. śl., gab.
 - (dod.) kier. wydz. śl., gab.
 - (dod.) wydz. śl., dyżurny
 - (dod.) komisariat II, dyżurny
 - (dod.) kier. II komis., gab.
 - (dod.) kompania skoszarowanych
 - (dod.) nkom. Maciejowski Józef, m.
 - (dod.) pkm. Stefan Józef, m.
1 70  - nacz. urz. śl., gab., B. Pierackiego 65
 - kier. wydz. śl., gab., Br. Pierackiego 65
59  - kmdt miasta i kier. I komis., gab., Br. Pierackiego 3
66  - I komisariat, dyżurny, Br. Pierackiego 3
16  - (dod.) II komisariat, kier., gab., Br. Pierackiego 50
16  - (dod.) II komisariat, dyżurny, Br. Pierackiego 50
29  - III komisariat, dyżurny, Mickiewicza 7
 - (dod.) III komisariat, kier., gab.
41  - IV komisariat, dyżurny, Marsz. Piłsudskiego 47
 - (dod.) IV komisariat, kier., gab.
25  - posterunek na stacji kolejowej
5 66  - komenda pow., Br. Pierackiego 3
 - (dod.) komendant pow., gab.
4 63  - posterunek w Wasilkowie
 - (dod.) komendant poster., m.
9 83  - posterunek w Starosielcach
Policyjne telefony uliczne:
1 86  - szosa Żółtkowska, róg Hetmańskiej
2 37  - Antoniuk Fabryczny
2 91  - Białostoczek 50
3 27  - Wasilkowska 55
3 36  - Sitarska 7
3 41  - Piasta 32
3 55  - Pieczurska 43
3 63  - szosa Wschodnia 58
3 79  - Mickiewicza 83
3 85  - Podleśna 7/2
4 39  - szosa Zwierzyniecka 52
4 64  - Mazowiecka 58
4 71  - Puławska 6
5 35  - Grunwaldzka 19
10 26 Balcer Jan, pkm., m., Św. Rocha 10
7 01 Ginwont Mieczysław, komendant pow., m., Fabryczna 18
2 21 Kontrym Bolesław, kom., m., Ś-to Jańska22
8 54 Kunat Władysław, kom., kier. III komis., m., Ś-to Jańska 16
13 08 Mikulicz Bronisław, nkom., m., Podleśna 7
8 85 Nowak Franciszek, nkom., m., Piasta 2
4 Skrętowski Witold, kom., m., Ś-to Jańska 18
1 84 Sztaba Roman, pinsp., of. insp., m., Podleśna 7
15 49 Unger Wacław, kier. II komis., m., Jurowiecka 26
 ----------------------
9 51 Polina Zakhejm, m., Sienkiewicza 47
10 34 Polmin, Państwowa Fabr. Olejów Min., b., Marsz. Piłsudskiego 6, I p.
 - (dod.) kierownik oddziału, b.
10 14  - składy, Kraszewskiego 35
10 67  - stacja benzynowa, Rynek Kościuszki 9
8 88 Polonia, kino, Marsz. Piłsudskiego 18
2 35 Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Okr. Białost., Br. Pierackiego 29
9 88  - biuro Oddziału, Br. Pierackiego 44
5 14 Polski Fiat- Zawisza Jan, Kilińskiego 25
4 49 Połoński Samuel, m., Kupiecka 34
13 88 Połtolarok Helena, m., Surażska 2
16 61 Poms Józef, mosiężnik, m., Szkolna 4
2 52 Popielski Józef, m., Sienkiewicza 1
8 30 Porecka Sonia, m., Polna 20/1
1 89 Porecki Sz. i Gawieński G., fabryka sukna, Wasilków
 - (dod.) przędzalnia
7 98 Porecki Wolf, m., Marsz. Piłsudskiego 39
4 75 Porozowski Izrael, skł. cukru, mąki i sody, Kupiecka 4
 - (dod.) m., Kupiecka 6
2 22 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Br. Pierackiego 7
 - (dod.) dyrektor, gab.
9 00  - Inspektor Wojewódzki w Białymstoku, Referat Umownych Ubezpieczeń, Br. Pierackiego 7
2 61 Północ, biuro transp.- eksp., Rynek Kościuszki 9
 - (dod.) biuro
17 61 Północ, skł. wolno- cłowe, Św. Rocha 14
1 27 Precel Władysław, przedstaw. firmy Vacuum Oil Company, m., Dąbrowskiego 2
8 89 Prejsman Dawid, m., Jurowiecka 19
6 61 Prościewicz Andrzej, wł. skł. broni, m., Sienkiewicza 17
16 79 Prużan Judel, m., Dąbrowskiego 14
7 24 Prużańska Gita, garbarnia, Fabryczna 51
5 21 Prużański Mejer, drukarnia, Marsz. Piłsudskiego 16
9 34 Pryłucki Naum, dr med., m., Sienkiewicza 40
9 41 Przedmiejski Giersz, m., Br. Pierackiego 27
6 93 Przychodnia dla zwierząt domowych, Mazowiecka 27
3 65 Przysposobienie Wojskowe, Sienkiewicza 23
 - (dod.) Zrzeszenie Powiatowe Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Białymstoku
13 79  - Komenda na m. Białystok oraz sekretariat Komit. W. F. i P. W., Legionowa 2
 - (dod.) Miejski Ośrodek W. F.

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1