BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A B C D EF G HIJ K L MN P R S TU W Z

O

96 Obóz Zjednoczenia Narodowego, Br. Pierackiego 10
8 16  - Br. Pierackiego 10
9 12 Ochrymski G. i S-ka, fabr. skład sukna, Sienkiewicza 16
3 75 Offenbach Boruch, m., Rynek Kościuszki 16
9 33 Offenberg Abram, m., Polna 20 m. 1
16 10 Okraiński Lejzor, perfum. "Leda", Sienkiewicza 20
9 29 Olcha Abram, m., Legionowa 2
11 39 Olchin Szmul, m., Jurowiecka 17
1 37 Olejarnia i Rafineria, patrz "Białol", Cieszyńska 2
9 76 Oleszkowska Rachela, m., Złota 5
4 20 Oliwa, fabryka, Kupiecka 3
15 50 Olian Izaak, fabr. Sukna, Mickiewicza 43
8 07 Olian Izaak, m., Ciepła 2
6 20 Olsza Michel, skł. farb, przyb. i art. malarskich, Marsz. Piłsudskiego 4
5 10 Olsza Wolf, sprzedaż farb, Marsz. Piłsudskiego 16
1 81 Olszewski Mieczysław, adw., m., Kilińskiego 10
5 64 Olszyński Władysław, adw., m., Mickiewicza 9
16 49 Oppenhejm Izrael, przędzalnia, Mickiewicza 43
8 11  - m., Ciepła 3
1 71 Orbis, Polskie Biuro Podróży, Marsz. Piłsudskiego 13
1 78 Orlański Byszko, m., Rynek Kościuszki 37
8 41 Orliński Natan, biuro transportowe, Kupiecka 17
9 52 Orłowski Mowsza, m., Polna 6
8 45 Orłowski R., Kane B. i S-ka, skład sukna, Nowy Świat 9
16 27  - fabr. sukna, Książęca 1
3 62 Orman Naftoli, skład mebli, Marsz. Piłsudskiego 19
11 37  - m., Marsz. Piłsudskiego 21
11 78 Orzeł, T-wo Ubezp., S. A., oddz. w B-ku, Kilińskiego 16
1 53 Ostaszewski Henryk, wojewoda, m., pałac Branickich
5 09 Ostrowski Wiktor, m., Modlińska 8
16 05 Ostryński Hirsz, m., Św. Rocha 7 m. 2
5 40 Ostryński Leon, m., Nowy Świat 29
3 66 Otto Władysław, adw., m., a. Kościałkowskiego 24
8 33 Ozder Judel i Anna, felczer i lek. dent., m., Marsz. Piłsudskiego 23
7 51 Ozder Zelik, m., Mazowiecka 47

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1