BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A C D EF G HIJ K L MN O P R S TU W Z

B

16 70 Babicki Jakub, wyroby gumowe, Giełdowa 5
10 28 Babicki Lejb, m., Ogrodowa 2
2 09 Bacer Mojżesz, wł. f-my "Linopol", m., Jurowiecka 30
9 26 Bachrach Mojżesz, skł. fabr, Rynek Kościuszki 47
1 43 Bachrach Szloma, m., Kałuszyńska 4
BANKI:
9 04 Cukrownictwa S. A. w Poznaniu, oddz. w Warsz., skład komis. sprzed. 
cukru w Białymstoku, Artyleryjska 9
Gospodarstwa Krajowego, Sienkiewicza 40
53  -kier. dr Rutowicz Stanisław, gab.
3 14  - kier. dr Rutowicz Stanisław, m.
1 03  -zast. kier. Reszczyński Stanisław, gab.
16 69  -zast. kier. Reszczyński Stanisław, m.
13 64  -wydz. dyskontowy
6 03  -wydz. kredytowy
 -(dod.) wydz. budowlany
6 04  -wydz. dewizowo- czekowy
16 76 Kredytowy Społdzielczy, Sienkiewicza 53 m. 7
1 69 Kupiecki Kolonialno- Spółdzielczy, Marsz. Piłsudskiego 1
5 02 Ludowy Spółdzielczy, Sienkiewicza 5
Polski, Br. Pierackiego 14
52  -dyrektor, gab.
16 60  -zast. dyrektora
1 14  - ogólny
4 62  -dyrektor oddziału, m.
7 78  -zast. dyrektora oddziału, m.
2 18 Przemysłowo-Handlowy, Sp. z o.o., Rynek Kościuszki 13
 -(dod.) dyr., gab.
3 64 Społeczny, Br. Pierackiego 9
51 Spółdz. Właść. Nieruchomości, Rynek Kościuszki 17
16 51  - dyrekcja, rynek Kościuszki 17
4 94 Udziałowy, Spółdz. z o.o., ogólny, Giełdowa 5
4 77  - dyrekcja, Giełdowa 5
16 36 Bankowy Dom, Tylicki Romuald, Sienkiewicza 14
7 00 Komunalna Kasa Oszczędności pow. Białostockiego, ogólny, Br.
Pierackiego 1
 - (dod.) rachunki wkładów i czekowe
4 12  - dyrektor, gab., Br. Pierackiego 1
10 13 Towarzystwo Kredytowe, Rynek Kościuszki 17
 -----------------------------
10 98 Bannet Mieczysław, m., Skorupska 5/3 m. 1
8 54 Bar Kresowy, Sienkieiwcza 2
6 73 Barasz Cecylia, m., Czarna 4
2 97 Barasz Chaja, m., Żydowska 18
 - (dod.) skł. fabr. garb. "Nasbar"
6 Barenbaum Jedyda, m., Jurowiecka 25
15 96 Barynbaum Ajzyk, m., Kupiecka 19
15 99 Bass Chaim, m., Botaniczna 11
10 65 Bass Mojżesz, m., Rynek Kościuszki 25
11 59 Bauch Nachman, m., Chmielna 4
10 75 Bazar Przemysłu Ludowego, b., Marsz. Piłsudskiego 45
13 39  - sklep, Rynek Kościuszki 1
13 37  - magazyn, Marsz. Piłsudskiego 54
2 79 Becker Eugeniusz i S-ka, T-wo Białostockiej Manufaktury, Sp. Akc., 
 Ś-to Jańska 15
 -(dod.) dział techniczny
 -(dod.) dział sprzedaży
 -(dod.) farbiarnia
 -(dod.) po godz. 16-tej- gospodarz, m.
14 06  -naczelny dyrektor, gab., Ś-to Jańska 15
 -(dod.) po godz. 16-tej- nacz. dyrektor, m.
11 32 Behsler Maks, skł. elektr., Sienkiewicza 18
13 69 Bejrachowicz Abram, fabryka sukna, Nowy Świat 25
6 57  - m., Kupiecka 26
13 49 Bejrachowicz Abram, m., Czysta 11
6 15 Bekker Chackiel, garb., Wąska 15
11 15 Bekker Izrael, m., Sienkiewicza 44
10 51 Bekker Jakub, m., Sienkiewicza 44
10 49 Bekker Salomon, m., Sienkiewicza 44
5 12 Bekrycki Aron, m., Białostoczańska 6
10 12 Bełdowski Stanisław, dr, ordyn. szpit. zakaźn., m., Mickiewicza 11
4 09 Berdyczewska Masza, lek. dent., m., Sienkiewicza 39
3 86 Berdyczewski Cudyk, skł. Szyb, luster, ram, dykty i parkietu. Sprzedaż herbaty
"Salgon Tea", Giełdowa 1
10 74 Bereszkowski Mejer, fabr. Mydła tekst., Żytnia 14
4 15  - m., Nowy Świat 9
6 83 Berger Izrael, m., Surażska 55
7 36 Bergfried Karol, inż., m., Św. Rocha 3 m. 4
15 82 Berkman Morduch, przędzalnia, Białostoczańska 14
5 54 Berkowicz Dawid, m., Dąbrowskiego 6
13 99 Berlas Adam, m., Sienkiewicza 37
16 46 Beman Mieczysław, m., Żydowska 4
3 44 Bernasiewicz Włodzimierz, dr med., m., al. Kościałkowskiego 12
6 86 Bernblum Aron, lek. dent., m., Sienkiewicza 14
11 53 Białmłyn- Zarecki F. i Ska, Mazowiecka 39
7 04 Białodrzew- Dargiel Czesław, Sosnowa 29 a
1 37 Białol, olejarnia i rafineria olejów jadalnych, Cieszyńska 2
 -(dod.) zarząd
4 37  - olejarnia i rafineria, Artyleryjska 7
4 28  -biuro, Cieszyńska 2
13 70  - rafineria olejów jadalnych, Śledziowa 12
13 81  - rafineria olejów jadaln., Botaniczna 8
8 51 Białostocka Fabryka Filców, Sp. z o.o., Mickiewicza 43
5 23 Białostocka Odlewnia Żelaza, Kolejowa 12
7 87 Białostocka Składnica Drzewna, Marsz. Piłsudskiego 54
11 86 Białostocki Zusia, m., al. Kościakowskiego 34
2 78 Białostockie T-wo Wzajemnych Ubezpieczeń, Kilińskiego 23
9 56 Białous Dawid, m., Nowy Świat 3
9 48 Białówna Irena, dr med., m., Św. Rocha 2
15 40 Białpol, fabr. polewy do kafli, Krzywa 22
11 19 Biblioteka miejska, Rynek Kościuszki 1
14 12 Bibliowicz Mojżesz, m., Mazowiecka 3
17 94 Biełostocki Abram, m., Jurowiecka 31
13 09 Binder Jakub, szarparnia, Kupiecka 40
8 68 Birenbaum Bendet, skl. pap. i mat. piśm, Rynek Kościuszki 8
13 96 Birger Ch. i Knyszyńscy P., tartak, Stołeczna 10
6 81 Birger Gdal, m., Św. Rocha 17
10 57 Biszkowicz Aron, m., Nowy Świat 8
13 36 Biszkowicz Chaim- Nachman, rabin, m, Kilińskiego 13
3 88 Biuro Inkasowe Związku Pryw. Zakł. Ubezp., Rynek Kościuszki
10 82 Blanksztejn Sawa, inż., m., Ogrodowa 2
11 77 Blindes Lejzer, m., Częstochowska 3
13 83 Bliźnianski L. i Leszcz N., skł. zboża i mąki, Kolejowa 12
13 71 Bloch Izrael, m., Częstochowska 6
14 32   - (dod.) Blum O. i Kreszes E., handel bawełny, Giełdowa 4
15 59 Boćkowski Naum, m., Nowy Świat 24 m. 4
3 35 Bogdański Mieczysław, m., Artyleryjska 8
9 19 Bohusz Julian, inż., m., Br. Pierackiego 45 m. 4
10 50 Bole Aleksander, m., Jurowiecka 46
6 46 Bomasz Włodzimierz, dr med., m., Marsz. Piłsudskiego 31
6 47  - m., Br. Piernackiego20
6 75 Bon Marche, mag Konfekcji m. i d., Rynek Kościuszki 32
5 36 Borowicz Jakub, m., Częstochowska 6
50 Borowicz Jan, m., Rynek Kościuszki 15
6 36 Borowicz Mojżesz, m., Sienkiewicza 73
2 76 Braude Dawid, współwł. f "Żyrandolamp", m., Kupiecka 39
14 17 Braude Hirsz, m., Marsz. Piłsudskiego 6
2 55 Braude Owsiej, m., Poleska 2 a
11 08 Braunek Ryszard, m., Br. Pierackiego 38
17 89 Braunrot Rachela, skł. pap i mat. piśm., Rynek Kościuszki 26
13 21 Brener Abel, m., Legionowa 9
72 Brill Efim, m., Kilińskiego 2
16 74 Bronsztejn Nochim, m., Giełdowa 3
98 Browaru Dojlidy Dzierżawa, Ch. Cybulkin i D. Lerner, Sp. firm., Dojlidy
3 90 Bruzgo Zygmunt, m., Kilińskiego 19
17 92 Bruhl Mikołaj, dr, m., Br. Pierackiego 27
3 71 Bubrik Kiwa, skład farb, Rynek Kościuszki 27
6 90 Bubryk Wiktor, m., Sienkiewicza 24
15 84 Buchbinder Aron, m., Rynek Kościuszki 38
13 27 Bukowski Henryk, kier. bryg. kontr. skarb., m., Słonimska 35/3
1 93 Burdo Józef, m., Polna 30
7 38 Bursztejn Józef, m., Waszyngtona 1
10 18 Bursztyn Izaak, m., Dąbrowskiego 2

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1