BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A B C D EF G HIJ K L MN O P R S TU Z

W

40 Więzienie, szosa Południowa 21
 - (dod.) naczelnik, gab.
 - (dod.) naczelnik, m.
 - (dod.) dział administrac.
Wojew. Biuro Funduszu Pracy w Białymstoku, Br. Pierackiego 62
6 92  - refer. administr.
 - (dod.) dyrektor, gab.
15 86  - ref. pomocy
 - (dod.) dział zabezp. (zasiłkowy)
15 87  - ref. pracy
2 68  - ref. finansowy
 - (dod.) dział zakł. pracy
64  - referat robót
6 21  - dział rejestr. I pośr. Pracy bezrob., Marsz. Piłsudskiego 54
 ----------------------
4 53 Uszakow N. i Mieżerycki H., skład sukna, Nowy Świat 7
13 76 Użański Salomon, lek. dent., m., Sienkiewicza 5
V
1 16 Vita- Kotwica, Towarzystwo Ubezpieczeń, Spółka Akcyjna, Kilińskiego 5
W
8 26 Wacht Jenta, m., Nowy Świat 12
11 83 Wacht Mowsza, m., Rynek Kościuszki 36 m. 4
17 90 Wagman Lejb, m., Alejowa 2
10 62 Wajnberg Borys, dr med., m., Marsz. Piłsudskiego 5
7 94 Wajnberg Izrael, m., Sienkiewicza 36
1 28 Wajnberg Szmul, m., Polna 18
1 48 Wajnberg Wolf- Fajwel, skład farb, Rynek Kościuszki 36
5 48  - m., Sienkiewicza 36
8 80 Wajnik Henryk, dr med., m., Kilińskiego 13 a
6 60 Wajnsztat Froma, wł. kino- teatru "Apollo", m., Sienkiewicza 28
6 59 Wajnsztatowa Bela, wł. zakł. kosmetycznego "Belle", m., Nadrzeczna 2
15 48 Wajnsztejn Chaim, m., Sienkiewicza 52
9 44 Wajnsztejn Jakub, żelazo, blacha i przyb. wodoc., Rynek Kościuszki 9
8 24 Wajnsztejn Szepsel, skład naczyń aptecznych i różnych butelek, Marsz. Piłsudskiego 17
13 58 Wajnsztok Boruch, apl. adw., m., Legionowa 2
7 71 Wajsberg Markus, dr, m., Sienkiewicza 12
3 20 Waks Jakub, m., Ogrodowa 2
11 85 Waldman Wolf, m., Br. Pierackiego 27
9 49 Walewski Jan, dr med., m., Sienkiewicza 14
6 12 Walicki Leon, zast. nacz. wydz. społ.- pol., m., Ś-to Jańska 18
8 35 Wałłach Mojżesz, skład mater. aptecznych, Szkolna 1
 - (dod.) biuro
9 18 Waniewski Berko, m., Kupiecka 19
15 83 Warat Rywka, m., Rynek Kościuszki 15
15 91 Warhaftig Lew, m., Sobieskiego 36
5 91 Warhaftig Owsiej, wyr. mydła, Sobieskiego 36
11 58 Warszawianka, rest., wł. Tawłowicz S., Br. Pierackiego 23
11 79 Warszawski Jakub, apl. adw., m., Marsz. Piłsudskiego 19
48 Warszawskie T-wo Ubezpieczeń, S. A., oddział w Białymstoku, dyrektor, gab., 
 Br. Pierackiego 9
15 64 Warsztaty Samochodowe Gatzke E., Kilińskiego 6
6 87 Wasilewski Józef, m., Wasilkowska 20
10 80 Wasilkowska Rywka, m., Sienkiewicza 3
5 97 Wasilkowska Wykończalnia Sukna, Fabryczna 2 a
6 00 Wasilkowski Dawid i S-ka, zakład garbarski, Próżna 1
16 18 Wasilkowski M. i S-ka., fabr. koców i sukna, Nowy Świat 24 a
82 Wdzięczny Teofil, ks. kapelan, m., Garnizon
14 23 Wejdenbaum Manes, kolektor, m., Kupiecka 33
14 11 Wejdenbaum Lejzer, skł. cukierków i różnych prod. cukiern., Kupiecka 1
3 07 Wendel Józef, m., Białostoczańska 3
10 32 Werbołownik Henach, dr med., m., Marsz. Piłsudskiego 32
10 16 Werner Eryk, m., Br. Pierackiego 64
8 93 Wider Hirsz, m., Kilińskiego 6
7 58 Wieczorek Roman, inż., m., Kolejowa 8
4 46 Wieczorek Witold, inż., m., Sosnowa 23
1 30 Wikariat farny, Kościelna 1
11 73 Wiktoria- Trunkowski S. i Taliński Z., elektrodrukarnia, Marsz. Piłsudskiego 13
15 58 Wiktorko Adolf, komorn. Sąd., m., Marsz. Piłsudskiego 1
8 22 Wilbuszewicz Eugeniusz, apteka, Rynek Kościuszki 17
15 77 Wileński Chanani, fabr. sukna, Konopnickiej 3
15 94  - fabr. Skł. sukna, Nowy Świat 11
10 04 Wileński Herman, m., Jurowiecka 46
10 81 Wileński Jakub, dr med., m., Sosnowa 1
10 38 Wileński Lipa, m., Sienny Rynek 4
16 38 Wileński skład futer, Sienkiewicza 13
8 53 Winik Abram, m., Ogrodowa 7
10 48 Winnik Salomon, m., Św. Rocha 14
5 51 Winograd Froim, m., Marsz. Piłsudskiego 52
16 13 Winograd Leon, inż., m., Kupiecka 3
15 85 Winograd Mejer, m., Marsz. Piłsudskiego 52
11 74 Wisznia Jakub, skł. sukna, Sienkiewicza 14
13 61 Wodociąg Białostocki, dyrektor, gab., Młynowa 52/1
 - (dod.) dyrektor, inż., W. Ałtuchow, m.
1 19  - b., Młynowa 52/1
 - (dod.) dyżurny monter
5 43  - stacja pomp, Wasilków
 - (dod.) kierownik st. p. inż. H. Starzyński, m.
43  - wieża ciśnień I, szosa Wasilkowska
Wojewódzki Urząd (patrz Urzędy)
WOJSKO:
5 39 Koszary Traugutta
10 39  -
 - (dod.) komenda obwodu P. W.
 - (dod.) kasyno oficerskie
 - (dod.) piekarnia garnizonowa
 - (dod.) spółdzielnia
23 Koszary im. gen. Bema
 - (dod.) kasyno oficerów
26 Koszary im. Marsz. J. Piłsudskiego
 - (dod.) klub oficerski
 - (dod.) spółdzielnia
16 14 Komendabt garnizonu
15 Komenda placu
 - (dod.) kmdt placu, gab.
 - (dod.) kmdt placu, m.
18 Garnizonowa izba chorych
2 32 Żandarmeria wojskowa
10 33 Kasyno garnizonowe podofic. zaw., Sienkiewicza 1
57 P. K. U. Białystok, Marsz. Piłsudskiego 35
 ----------------------
2 06 Wolańska Zofia, kier. Szkoły muz., m., Rynek Kościuszki 11
1 60 Wolański Walenty, dr med., m., Br. Pierackiego 48 m. 2
3 04 Wolt Leo, m., Br. Pierackiego 20
11 81 Wolisz Karol, wiceprezes Sądu Okr., m., Br. Pierackiego 9
10 17 Wolny Skład Soli T-wa "Nasz Dom", Kolejowa 12
6 14 Wołkomirski Łazarz, sklep instrum. muzycznych, Sienkiewicza 10
9 37 Woźniak Adam, sekr. Zw. Ziem., m., gen. Orlicz Dreszera 17
11 90 Woźniak Jan, m., Czysta 32
2 07 Wygodzka Gitla, dom eksped., Nowy Świat 10
16 67 Wygodzki Lejb, m., Polna 30/1
6 94 Wysocka I. i Pargmań S., sklep skór, Kupiecka 3
7 14 Wysocki L. i Synowie, fabryka sukna i koców, b., Marsz. Piłsudskiego 28
 - (dod.) Wysocki L., m.
4 60 Wysocki Zygmunt, apteka, Piękna 1

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1