BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A B C D EF G HIJ K L MN O P R TU W Z

S

8 96 Sagał Abram, m., Sienkiewicza 7
5 84 Sair, Sp. Akc., eksport drobiu, szosa Żółtkowska 39
8 90 Samolski Feliks, m., szosa Żółtkowska 20
16 30 Sanotechnika, przeds. robót ogrzew. i sanit., Jurowiecka róg Ciepłej
5 74 Sapiro Wolf, m., Kupiecka 26
17 60 Sapirsztejn Izaak, lek. dent., m., Sienkiewicza 51
2 31 Sarnacki Girsz, m., Różańska 8
8 19 Savoy- restauracja, wł. Wićko, Kilińskiego 6/2
Sąd Okręgowy (patrz Urzędy)
3 32 Scheerschmidt Henryk i Koch, Sienkiewicza 27
6 63 Scheerschmidt Henryk, m., Br. Pierackiego 61
5 99 Schleibler K. i Grohman L. ZZW., S. A., Sienkiewicza 15
3 23 Schenker i S-ka, Sp. Akc. dla międzynarod. transp., Sienkiewicza 22
9 38  - dyrektor, gab., Sienkiewicza 22
 - (dod.) buchalteria
3 24  - dział eksportowy, Sienkiewicza 22
11 29  - składy, Kolejowa 12
11 95  - składy, Kolejowa 12
1 74  - składy, Kolejowa 12
13 33 Scherz- Żarczewski Jan, Św. Rocha 19 m. 5
6 41 Segal- Szapiro Chana, dr, m., Sienkiewicza 12
16 12 Seo, Delegat w Białymstoku, Sienkiewicza 38a
17 98 Seredyński Józef, inż. Arch., m., Ś-to Jańska 24
17 77 Serok Jetta i Chaim, m., Grochowa 2
71 Serok Mozes, skład papieru i materiałów piśmiennych. Reprezentacje firm krajowych i 
zagranicznych na Kresy Wschodnie, Marsz. Piłsudskiego 2
 - (dod.) szef, gab.
 - (dod.) biuro
 - (dod.) dział hurtowy
5 71  - m., Kupiecka 6
16 68 Sielanka, restauracja, wł. Abramowicz Paweł, Kilińskiego 12
9 77 Sielecki Abram, m., Ogrodowa 7
11 97 Siemiatycki Morduch, m., Cieszyńska 2
5 73 Silbelblat Markus, fabr. sukna, Białostoczańska 7
5 63  - m., Białostoczańska 7
8 28 Silberblatt Miron, inż., m., Jurowiecka 23
10 76 Singer Sewing Machine Company, Sienkiewicza 27
1 58 Skład piwa brow. Dojlidy, Piwna 7
7 30 Skrobecki Michał, Mazowiecka 29 m. 1
13 02 Słomiański Chaim, manuf. i sukno, Zamenhofa 6
1 00 Słonimski Gdal, m., Kilińskiego 8
14 39 Snarski Jakub, sklep futer, Rynek Kościuszki 8
3 50 Śniadowski Maks, m., Polna 18a
15 54 Sobieraj Jerzy, przedst. fabryki traków i maszyn do obróbki drzewa, C. Blumwe i Syn, 
S. A., m., Rynek Kościuszki 9
11 63 Sochor Mikołaj, m., Sienkiewicza 43
10 Sofer Chaim i Syn, "Wiedeński", fabryka czekolady, Sosnowa 3
 - (dod.) m.
8 05 Sofer Hirsz, m., Żydowska 13
8 40 Sokolski Izrael, lek. dent., m., Marsz. Piłsudskiego 17
9 45 Sokolski Samuel, m., Niecała 8
6 24 Sokołowski Dawid, dr, m., Sienkiewicza 34
1 68 Sokół Abram, m., Br. Pierackiego 11
45 Sokół A. i Zylberfanig J., kantor fabryki sukna, Br. Pierackiego 72
 - (dod.) szef, gab.
68  - biuro, fabr. sukna, Br. Pierackiego 72
 - (dod.) wydz. eksp.
8 25  - szef, gab., Sienkiewicza 44
 - (dod.) wydz. eksp.
1 25  - biuro, Sienkiewicza 44
 - (dod.) szef, gab.
8 71  - fabryka sukna, Św. Rocha 5
99 Sokół Icko Mejer, m., Br. Pierackiego 64
1 92 Solnicki D. M. i Syn, Sp. firm., biuro transp., Kupiecka 6
11 92  - skład, Nowy Świat 6
 - (dod.) m.
16 32 Solnicki Pejsach, m., Szlachecka 7
5 15 Sołłohub Jan, dr, m., Kilińskiego 3
1 04 Sołowejczyk Henoch, m., Marsz. Piłsudskiego 33
14 03 Sorynow Samuel, skład wyrobów szczotkarskich, koszykarskich i powrozniczych, 
Zamenhofa 12
11 75 Spektor Abram, m., Zamenhofa 14
Starostwo Grodzkie (patrz Urzędy)
Starostwo Powiatowe (patrz Urzędy)
13 67 Stemler Kazimierz, m., Sienkiewicza 12
15 81 Stempniak Franciszek, m., Stołeczna 17
11 82 Stolar Hirsz, m., Marsz. Piłsudskiego 28
6 95 Stolnicki Szmul, m., Starobojarska 24
1 29 Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie, inż. w Białymstoku, m., Ś-to Jańska 21
Straż Ogniowa:
35  - miejska, Br. Pierackiego 3
1 34  - ochotnicza, Marsz. Piłsudskiego 52
1 31  - garaż, Marsz. Piłsudskiego 52
4 99 Strycher Fania, m., Szlachecka 1/2
16 31 Subotnik Fryda, nauczycielka muzyki, m., Kilińskiego 11
2 11 Sucharebska Fania, m., Biała 2
6 89 Sucharebski Kusjel, adw., m., Rynek Kościuszki 3
16 21 Suchowolski Chaim, m., Jurowiecka 25 m. 2
10 79 Sukno Abram, hurt. żelaza, gwoździ i odl. żel., Marsz. Piłsudskiego 18
7 99  - m., Marsz. Piłsudskiego 48/1
2 86 Suraski H. i L. Gorosz, fabr. waty i watoliny, Sosnowa 47
17 83 Surawicz Maks, m., Różańska 6
13 73 Swerdlin H. i S-ka, farby i mat. bud., Marsz. Piłsudskiego 14
14 08 Swiba Stanisław, dr, wojewódzki inspekt. weter., m., Kraszewskiego 17/4
4 38 Syjonistyczna Organizacja, Marsz. Piłsudskiego 31
16 26 Syndykat Emigracyjny, Marsz. Piłsudskiego 52
 - (dod.) kierownik, gab.
17 75 Syrota Moryc, dr, m., Marsz. Piłsudskiego 24
2 95 Szabryński Józef, m., Rynek Kościuszki 15
7 59 Szacki Lew, inż., m., Br. Pierackiego 24
5 80 Szacki Mojżesz, dr med., m., Kilińskiego 25
17 99 Szacki Wolf, garaż, Polna 32/1
2 66  - biuro transp., Polna 32/1
14 38 Szagom Karol, starosta pow., białost., m., Ś-to Jańska 18a
4 89 Szaluta Naftoli, m., Polna 20 a
2 47 Szałmuk Ajzyk, m., Polna 19
15 72 Szałmuk Salomon, wł. skł. desek, m., Żwirki i Wigury 13
6 65 Szapiro- Aronowska Lina, dr, m., Kilińskiego 10
7 48 Szapiro Genoch, m., Jurowiecka 25
3 31 Szapiro Jakub, m., Marsz. Piłsudskiego 33
2 77 Szapiro- Szymszelewicz Mordchaj, ortopedysta, m., Sienkiewicza 34
4 45 Szaykowscy Berta i Wacław, d-rzy, m., Mazowiecka 7
13 66 Szaykowski Wacław, dr med., gab. lek., Mazowiecka 7
6 98 Szczedrowicki Mejer, rabin, m., Szlachecka 7
5 16 Szczepiński Walery, notariusz, Mickiewicza 5
13 26  - m., Kościelna 5 m. 4
1 45 Szczupak Hirsz, m., Piwna 11a
7 18 Szczupak M. i Czaczkowski D., fabr. kafli, Poleska 11
15 90 Szczupak Mojżesz, fabr. polewy do kafli, Poleska 8
11 02  - przemysłowiec, m., Starobojarska 21a
8 75 Szerszeń Jerzy, miern. przys., m., Fabryczna 37a
SZKOŁY:
Gimnazja:
9 86  - dra Gutmana, Żwirki i Wigury 2
11 54  - J. Żeligmana, J. Lebenhafta i J. Dereczyńskiego, Sienkiewicza 4
5 31  - Koedukacyjne D. Druskina, Szlachecka 4
2 60  - Koedukacyjne im. H. Sienkiewicza, Fabryczna 10
4 85  - Koedukacyjne Hebrajskie, Sienkiewicza 79
 - (dod.) dyrektor, gab. i sala naucz.
5 19  - Kupieckie i Liceum Handlowe, Fabryczna 39
4 79  - Państwowe im. Marsz. Józefa Piłsudskiego, Br. Pierackiego 63
3 77  - Państw. Mechan. i Szk. Rzem.- Przem., Antoniuk 1
 - (dod.) dyrektor, gab. i sekretariat
 - (dod.) kierownik warsztatów metalowych
 - (dod.) kierownik warsztatów drzewnych
 - (dod.) buchalteria warsztatów
 - (dod.) magazynier
32  - Państwowe Męskie im. Kr. Zygmunta Augusta, Kościelna 9
 - (dod.) dyrektor, gab.
2 99  - Państwowe Żeńskie im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, gen. Orlicz 
Dreszera 17
 - (dod.) przełożona, gab.
7 96  - Państw. Żeńskie Kraw., Sienkiewicza 57
16 48  - Społeczne Pr. Koed., Kupiecka 49
17 79  - Zjedn. Szkół Żydowskich, Fabryczna 23
2 20 Instytut Muzyczny, Sienkiewicza 14
36 Państwowe Liceum Pedagogiczne, Mickiewicza 2
 - (dod.) kancelaria
Szkoły:
1 85  - Eksztejna Lejzera, Kupiecka 49
2 06  - Muzyczna im. Fr. Chopina, Rynek Kościuszki 11
4 33  - Muzyczna Leokadii Kahanówny, Sienkiewicza 28
11 67  - Powszechna Publiczna im. Marsz. Piłsudskiego, Wiatrakowa 16
7 41  - Powszechna Publiczna 7 kl. im. Juliusza Słowackiego, Żwirki i Wigury 2 a
11 17  - Powszechna Publiczna 7 kl. Nr 13 na wolnym powietrzu, Zwierzyniec
5 44  - Rzemieślnicza Żeńska Tow. "Ort", Kilińskiego 23
4 34  - Rzemieślnicza Żydowska, Marsz. Piłsudskiego 41
11 20  - Zawod. Dokszt. Męska i T-ow Kur. Techn., Br. Pierackiego 6
 ----------------------
15 55 Szlachter Mojżesz, m., Ogrodowa 2
4 70 Szlachter Mortko, m., Marsz. Piłsudskiego 1
4 55 Szlachter Wolf, m., Mickiewicza 49
7 65 Szmidt Aron, m., Kupiecka 26
5 86 Szmigielski Izaak, lek. dent., m., Rynek Kościuszki 13
6 77 Szmukler Mejer, m., Malinowskiego 6
2 26 Szmusz Abram, garbarnia, Legionowa 21
4 86 Szmusz Jetta, m., Polna 25
11 44 Szmusz Michel, m., Kałuszyńska 15
9 53 Szmusz Szloma, m., Polna 22
11 09 Sznejderowski Józef, m., Wylotna 8
11 88 Szochor Jakub, lek. dent., m., Rynek Kościuszki 9
13 53 Szpinman Leon, m., Giełdowa 1
11 49 Szpiro Aron, m., Częstochowska 8
7 57 Szpiro Chone, m., Białostoczańska 22
1 75 Szpiro Izrael- Dawid, fabr. sukna, Łąkowa 4
 - (dod.) szef, gab.
 - (dod.) nocny
12  - biuro, Sienkiewicza 42
 - (dod.) szef, gab.
 - (dod.) zastępca
7 75  - m., Sienkieiwcza 40
13 41 Szpiro Jagłom, bialost. manuf., Jurowiecka 12
 - (dod.) szef, gab.
13 59  - Mickiewicza 43
13 40 Szpiro Kopel, m., Sienkiewicza 33
8 99 Szpiro Pinchos, m., Br. Pierackiego 11
SZPITALE:
55 Polskiego Czerwonego Krzyża, Br. Pierackiego 29
9 31 Św. Łazarza, Św. Rocha 33
1 42 Św. Rocha, kancelaria, Piwna 16
 - (dod.) oddział położniczy
15 97  - oddział chirurgiczny, Piwna 16
1 51  - oddział zakaźny, Koszarowa
2 46 Żydowski, Br. Pierackiego 15
 ----------------------
5 38 Szprung Mojżesz, wł. skł. piwa, m., Legionowa 31
3 10 Sztajner Romuald, dr med., m., Mickiewicza 30
4 29 Sztejn Izaak, dom handl.- eksped., Artyleryjska 9/13
 - (dod.) dyrektor, gab.
 - (dod.) buchalteria 
 - (dod.) dział eksportowy
10 29  - dział importowy, Artyleryjska 9/13
89  - Sztejn Izaak, m., Artyleryjska 9
87  - Sztejn Maks., m., Artyleryjska 9/13
13 45 Sztern Samuel, m., Wilcza 11
2 98 Szturmak Ajzyk, m., Ogrodowa 11
 - (dod.) zakł. mechan. i odl. żel.
13 90 Szturman Baruch, m., Br. Pierackiego 5
4 83 Szulc Juliusz, m., Br. Pierackiego 59
17 62 Szulman L. B., sklep manuf., Rynek Kościuszki 6
10 20 Szwarc Alfred, adw., m., Kilińskiego 2 a
2 36 Szwarc Boruch, wł. fabr. sukna, kołder i przędzy "B. Szwarc i S-ka", m., Poleska 4
10 92 Szwarcsztajn Jakub, m., Marsz. Piłsudskiego 48
2 41 Szwiff Mozes, m., Ogrodowa 17
8 66 Szylman Izrael, lek., m., Rynek Kościuszki 3
8 38 Szyniak Majer, sklep papieru, Zamenhofa 6
Ś
11 12 Świat, kino- teatr, b., Rynek Kościuszki 2
1 82 Świderski Czesław, inż., m., Choroszczańska 24

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1