BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A B C D EF G HIJ K L MN O P S TU W Z

R

15 56 Rabinat przy Gminie Żydowskiej, Nowy Świat 10
13 11 Rabinowicz Dyna, m., Marsz. Piłsudskiego 18
10 03 Rabinowicz Izaak, m., Rabińska 14
1 94 Rabinowicz K. i Ebersztejn M., skł. kaszy, mąki i otrąb, Rynek Kościuszki 36
8 94 Rabinowicz Rywa, dr, m., Br. Pierackiego 4
6 51 Rabinowicz Zelig, skł. manufaktury, Różańska 1
1 52 Racki Herman, zast. Krak. Tow. Wzajemn. Ubezp., m., Br. Pierackiego 34
8 00 Radio- Palace, wł. Bolesław Gańko, Sienkiewicza 38 a
9 74 Rajgrodski Chiel, skł. cukru i śledzi, Kupiecka 2
4 17 Rajgrodzki Aleksander, dr, m., Sienkiewicza 38
1 80 Rajski Izaak, fabr. przetw. chem., Białostoczańska 6
14 18  - m., Ciepła 1
10 31 Rakowska Maria, m., Podleśna 5
2 13 Rapaport A. i Synowie, fabryka sukna i towarów modnych, S. A. w Bielsku, oddział, 
Sienkiewicza 13
83 Rappoport Izrael, m., Marsz. Piłsudskiego 33
1 09 Raszkies Lejb, m., Marsz. Piłsudskiego 23
13 04 Raszkies Mojżesz, biuro fabr. sukna, Fabryczna 2
9 80 Rathaus Józef, m., Krakowska 1
6 58 Rathauzowa Estera, m., Rynek Kościuszki 3
16 77 Rausz Juliusz, m., Krzywa 24
8 21  - m., Mickiewicza 34
5 88 Reinhard Stanisław, adw., m., Br. Pierackiego 10
9 32 Rejzes F. i Jewrejski Z., skł. sukna, Rynek Kościuszki 30
2 75 Rejzes Froim, m., Legionowa 9
13 20 Remeń Lejb, skl. pap. i szpagatu, Kupiecka 19
7 79 Rendel Izrael, m., Sienkiewicza 12
10 71 Rentgenowski Zakład Z. U. Ch., Legionowa 12
7 97 Repelski Abram, m., Ogrodowa 7
8 64 Repelski Z. i Szmulewicz A., Mickiewicza 15
3 38 Repelski Zorach, m., Jurowiecka 14
4 76 Restauracja "Łącz", wł. Reznik, Rynek Kościuszki 23
16 64 Rewzin Juliusz, m., Artyleryjska 2/2
7 40 Rewzin Pinchos, m., Kilińskiego 16
4 90 Riegert Kazimierz, dyrektor Białost. Tow. Elektryczności, m., Sienkiewicza 61
16 52 Riegert Władysław, prezes zarz. B. O. S. O., m., Br. Pierackiego 64
11 60 Ritz, restauracja, Kilińskiego 2
7 29 Riwkind Abram, m., Nowogródzka 1
 - (dod.) Riwkind Manaim, m.
10 72 Rogoziński Feliks, wł. biura powiern.- handl., m., Piwna 8
14 33 Roleder Czesław, wł. fabr. kafli i mechan. zakładu stolarskiego, Mazowiecka 38
10 30 Rolnik Białostocki- spółdzielnia, Sienny Rynek 10
9 06 Rolnik- skł. nasion i narz. rolniczych, Rynek Kościuszki 7
13 28 Rones Berel, m., Marsz. Piłsudskiego 19
8 31 Roskes Dawid, m., Polna 20 a
15 62 Roskies Rywka, m., Polna 9
4 84 Rostkier Naitol, skład mater. bud., Częstochowska 6 a
16 63 Rostkier N. i S-wie, tartak parowy, Sienkiewicza 105
6 16 Rotberg Stanisław, dr, m., Kilińskiego 8
1 12 Rozen Sachar, sprzedaż naczyń emaliow., Rynek Kościuszki 34
11 23 Rozenblum Samuel, d-ca oddz. B. O. S. O., m., Polna 7 m. 4
9 63 Rozenman Gedalie, dr, rabin, m., Sienkiewicza 34
11 25 Rozental Dawid, m., Ciepla 14
10 94 Rozental Izrael, m., Ciepła 8
12 69 Rozental Max, m., Ciepła 1
3 28 Rozental Mozes, m., Br. Pierackiego 67
1 22 Rozental Salomon, dr, m., Sienkiewicza 39
7 25 Rozental Szloma, sprzed. skór, Giełdowa 4
10 60 Rozowski Mozes, m., Polna 14
1 98 Rozwój, Chrześc. Dom Handl., Rynek Kościuszki 16
16 02 Różańska Józefina, m., Rynek Kościuszki 15
14 20 Różycki Zygmunt, m., Grottgera 6
7 37 Rubel Sara, m., Nowy Świat 1
2 33 Rubin Joel, m., Polna 27
11 00 Rubin N. i Knyszyński I., fabr. sukna i koców, Nowy Śwait 20
2 89 Rubin Szmerel, m., Polna 4/2
4 68 Rubinow Jakub, m., Żwirki i Wigury 16
3 13 Rubinow Józef, m., Częstochowska 3 m. 1
13 13 Rubinowicz Owsiej, techn. dent., m., Rynek Kościuszki 11
11 05 Rubinsztejn Gecel, m., Polna 1
9 81 Rubinsztejn i Kagan, fabr. sukna, biuro, Nowy Świat 5
 - (dod.) gab.
17 73  - przędzalnia, Marsz. Piłsudskiego 48
10 02 Rubinsztejn J. i Słomiański I., Sienkiewicza 4
6 50 Rubinsztejn Józef, dr, m., Sienkiewicza 11
13 14 Rubinsztejn Mozes, kawiarnia, Marsz. Piłsudskiego 19
10 41 Rudnicki Stefan, m., Ciepła 12
9 82 Rutkowski Antoni, m., Kozłowa 3
15 98 Ryba Mejer, m., Młynowa 16
8 44 Rybałowski Jakub, m., Marsz. Piłsudskiego 31
8 09 Rypp Karol, m., Złota 3
13 55 Rytel Witold, m., Św. Rocha 10/2 m. 2
5 33 Rywkind Izaak, skl. farb i szczotek, Sienkiewicza 26
15 70 Ryzykow Rafael, m., Częstochowska 3
13 80 Rzemienicki Zygmunt, m., Wasilkowska 17

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1