BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A B C D EF G HIJ K L O P R S TU W Z

M N

13 60 Machnacz Zygmunt, m., Dąbrowskiego 26
81 Macierzyństwo, lecznica akusz.- ginek., Św. Rocha 3
10 73 Mackal Franciszek, m., Br. Pierackiego 77
5 56 Makowski Chaim, hand. skór, Młynowa 12
1 67 Malarewicz Mojżesz Chaim, m., Marsz. Piłsudskiego 50
17 67 Maliniak Lejb, współw. fabryki dykt, m., Kolejowa 4/6
8 34 Malinowski Mieczysław, inż., państw. zarządca wodoc., m., Mickiewicza 14
6 18 Malinowski Tadeusz, dr med., okulista, Branickiego 3
16 17 Mantel Stefan, inż., m., Częstochowska 23
91 Marejn Chana, m., Białostoczańska 9
   - (dod.) fabryka
4 69 Marejn Jakub, m., Żelazna 19
15 79 Margen- przędzalnia, Fabryczna 22
16 22 Margolis G. i Morduchowicz A., przędzal., Mickiewicza 43
8 74 Margolis Majrym, m., Św. Rocha 23
3 54 Margolis Mojżesz, skł. sukna i manufakt., Sienkiewicza 15
5 58  - oddz. sprzedaży, Rynek Kościuszki 26
5 59  - m., Sienkiewicza 38
7 56 Mariński Mejer, m., Fabryczna 11
1 36 Markus J. A. B., fabr. sukna i kołder, Jurowiecka 29
   - (dod.) m.
5 83 Markusowa Halina, m., Jurowiecka 29
5 92 Mazja Michał, m., Legionowa 1
1 90 Mazo Józef i Zofia, dr i lek. dent., m., Rynek Kościuszki 11
13 82 Mąkol, sprzedaż mąki i tow. kolon., Rynek Kościuszki 49
17 69 Medownik Mojżesz, krawiec męski, m., Sienkiewicza 41
5 32 Menado- Galaszek E., Sienkiewicza 4
7 91 Menchelewicz Rywa, m., Żytnia 2
3 01 Messer- Rozenberg Gienia, m., Sienkiewicza 12
13 46 Metal- Rozental Mojżesz i S-ka, Rynek Kościuszki 13
7 33 Metz Karol, m., Sienkiewicza 77
7 34 Meżebowski Izaak, art. techn. do maszyn, Kupiecka 19
   - (dod.) m.
2 71 Michalski Wacław, apteka, Dąbrowskiego 2
10 24 Miciełowski Borys, obyw. ziemski, m., maj. Ignatki
8 78 Mielnik Betty, dr med., m., Rynek Kościuszki 7
4 53 Mieżerycki H. i Uszakow N., skład sukna, Nowy Świat 7
15 53  - fabr. sukna, Orzeszkowej 17
8 02 Miliszkowski Izaak, m., Nowy Świat 24
6 01 Miller Bogdan, prawnik, m., Ś-to Jańska 17/1
11 64 Miller Fiszel, damski salon fryzj., Sienkiewicza 5
7 84 Mines Mojżesz, m., Kilińskiego 15
2 59 Misiewicz Julian, ziemienin, m., maj. Dojlidy
11 21 Misiewicz Konstanty, m., Rynek Kościuszki 1
97 Misiewicz Marian, gosp. rybne,m., Dojlidy
5 18 Misja Barbikańska, ogólny, Św. Rocha 25
   - (dod.) ks. superintendent P. Gorodiszcz, gab.
   - (dod.) dom katechumenów
   - (dod.) drukarnia
17 74  - lekarz misyjny, gab., Św. Rocha 25
6 82  - ks. superintendent P. Gorodiszcz, Św. Rocha 25
   - (dod.) ks. superintendent, gab.
3 98 Misznondznik Calel, drukarnia, Marsz. Piłsudskiego 25
   - (dod.) m.
1 64 Mitkiewicz- Żółtek Ignacy, m., Stołeczna 11
4 25 Mładek Alfred, m., Mickiewicza 66
2 85 Młyńczyk Stanisław, m., Marsz. Piłsudskiego 26
5 49 Mokicz Eugeniusz, inż., m., Mickiewicza 24
11 07 Monkowski Samuel, m., Kraszewskiego 7
9 46 Monopol Tytoniowy ( patrz Urzędy)
1 07 Morduchowicz Aleksander, biuro techniczne, Rynek Kościuszki 15
2 14 Mowszowski L., skł. techn., Marsz. Piłsudskiego 14/1
   - (dod.) biuro
   - (dod.) m.
13 07 Mowszowski Wolf, m., Kupiecka 40
6 05 Mowszowski Wolf, m., Częstochowska 25
10 99 Mrozówna Aleksandra, m., Ciepła 17
6 66 Mruk Jan, felcz., m., Kraszewskiego 4
3 17 Mścibowski Abram, m., Kupiecka 3
13 35 Murawiejski Mikołaj, wł. owocarni, m., Marsz. Piłsudskiego 23
2 84 Nachimowski Judel, młyn, Sienkiewicza 75
6 84  - m., Sienkiewicza 74
6 53 Najdus Berko, m., Malinowskiego 14
7 15 Najdus Nisel, m., Kijowska 10
13 85 Najdus Szymon, mgr, wł. gab., bakteriol., m., Sienkiewicza 17
7 05 Nasuto Roman, m., Bema 17
9 66 Natanson Dawid, lek. dent., m., Kilińskiego 15
8 77 Nejgauz Leoa, buchalter, m., Kupiecka 13 m. 4
5 68 Neumark Herc, inż., m., Marsz. Piłsudskiego 14
6 06 Neumark Izydor, dr med., m., Kilińskiego 9
1 47 Niedźwiadowicz Samuel, adw., m., Kilińskiego 11
8 14 Niewiński Józef, dr med., m., Kupiecka 1
7 70 Notkowicz Chajkel, radio, art. elektrotechn., żyrandole i inst. elektr., Marsz.
  Piłsudskiego 22
3 09 Notkowicz Pesia, m., Czysta 15
11 47 Notowicz G. i Wygodzki L., kantor fabr. sukna, Czysta 8
   - (dod.) Notowicz G., m.
2 27 Nowakowski Seweryn, prezydent miasta, m., Mickiewicza 11
17 70 Nowik Abram, m., Kupiecka 19
9 78 Nowogródzki Bencjon, m., Marsz. Piłsudskiego 29
8 79 Nowosielski Izaak, m., Nowy Świat 25

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1