BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A B C D EF G HIJ L MN O P R S TU W Z

K

9 59 Kac Abram, fabryka sukna, Mickiewicza 43
9 58  - m., Nowy Świat 28
9 61 Kacnelson Mojżesz, dr, m., Kilińskiego 8
8 82 Kaczalski Izrael, wł. tartaku, m., Stoleczna 14
14 16 Kaczalski Szymon, m., szosa Żółtkowska 26
5 22 Kaczorowski Zygmunt, adw., m., Żwirki i Wigury 2
5 50 Kagan Dawid, dr, m., Zamenhofa 25
17 81 Kagan Dawid, m., Mickiewicza 15
10 36 Kagan Łazar, m., Częstochowska 11
11 93 Kagan Maks, m., Sienkiewicza 3
15 41 Kagan Mozes, m., Częstochowska 13
5 62 Kahan Abram, dr, m., Sienkiewicza 29
2 92 Kahn Hirsz, m., Częstochowska 1
8 20 Kalina Chaim, m., Kupiecka 4
7 77 Kaller Judel, m., Botaniczna 8
17 66 Kamieniec A. L. i Rozental G., sprzedaż skór, Wilcza 1
8 57 Kamieniec Aron, m., Wilcza 13
11 38 Kamieniecki Lejb, m., al. Kościałkowskiego 36
13 98 Kane B-cia i Jaczmienik M., skład desek, Sobieskiego 11
5 20 Kanel Aron, m., Okrągła 3
7 08 Kanel Eliasz, m., Sienkiewicza 37
5 95 Kanel Mojżesz, dr, m., Sienkiewicza 37
11 06 Kania Artur, kier. ekspozytury P. Z. U. W., m., Ciepła 4
2 96 Kantorowicz Dawid, m., Ś-to Jańska 3
5 85 Kantorowicz Łazarz, m., Ś-to Jańska 3
8 Kańtoch Józef, m., Zielna 8
8 65 Kapelusznik Abram, skl. futer i kapeluszy, Rynek Kościuszki 20
1 50 Kapłan Awadiusz, dr med., dyrektor Szpitala Żydowskiego, ordynator chorób wewn., 
m., Br. Pierackiego 15
15 46 Kapłan B. i Lipszyc Ch., fabr. sukna, Konopnickiej 3
15 47  - skł. fabr. sukna, Nowy Świat 25
4 82 Kapłan Chaim, m., Grochowa 2
5 37 Kapłan Jona, m., Polna 24
11 76 Kapłan Lejb, m., Stołeczna 2
3 96 Kapłan Pejsach, red. gaz. "Unzer Łebn" , m., Nowy Świat 27
9 62 Kapłan R., wł. mech. oczyszcz. sierści i wełny, m., Polna 26/6
14 09 Kapłan Raszka, sprzed. manufaktury i sukna, Giełdowa 4
9 13 Karcz Cwi, inspektor Włoskiego Tow. Ubezpieczeń Riunione Adriatica di Sicurta,
m., Sienkiewicza 39
9 43 Karliński Szaja, m., Jurowiecka 25
4 19 Karpaty, sprzed. produktów naft., Kilińskiego 11
 - (dod.) kierownik, gab.
7 44  - składy, Łąkowa 12
 - (dod.) rozlewnia
15 71 Karpelewicz Estera, wł. fabr. kafli, m., Mazowiecka 42
9 25 Karpowiczowa Berta, akuszerka, m., Br. Pierackiego 2
11 70 Karwowski Czesław, dr med., m., Kilińskiego 4
8 87 Kaszczeniewski Chaim, m., Rynek Kościuszki 13
2 02 Kazimirowski Eugeniusz, m., Kilińskiego 15
11 78 Kempner Falk, dyrektor oddz. T-wa "Orzeł", Kilińskiego 16
13 91 Kenig Albert, dr med., m., Kilińskiego 13
17 88 Kerszman Józef, dr, m., Sienkiewicza 11
3 60 Kibuc "Tel- Chaj" ( Chalucym), Brukowa 28
5 61 Kierownictwo Budowy K. T. M., Krywlany
3 33 Kitlas Stanisław, wł. skł. kolonialnego, m., Sienkiewicza 31
1 46 Kitszel Stanisław, m., Br. Pierackiego 67 a
2 08 Klaczyński Stefan, kier. Oddz. PAT, m., Grottgera 1
5 94 Klatkiewicz Abram, m., Mazowiecka 34
16 65 Klein Jerzy, dr med., m., Mickiewicza 13 a m. 1
2 42 Kleinerman Samuel, dr med., m., Br. Pierackiego 20
5 46 Klementonowska Mira, skł. tow. bławat. i sukna, Sienkiewicza 2 
8 27 Klementynowski Hirsz, adw., m., Sienkiewicza 34
5 69 Klementynowski Nochum, lek., m., Sienkiewicza 39
2 01 Klub Szachowy, Sienkiewicza 12
13 30 Kluk Cywia, wł. ślusarni, m., Sienkiewicza 104
8 56 Kłaz P., okucia i narzędzia, skład żelaza, Rynek Kościuszki 12
10 01 Kłosowski Stanisław, elektrotechnik, m., Kilińskiego 14
1 72 Kmicic- Skrzyńska Maria, prezes T-wa Przeciwgruźliczego, m., Garnizon
16 23 Knefel Armin, zakł. pogrzeb. oraz przedmioty dewoc., Rynek Kościuszki 9
9 72 Knyszyścy B-cia, fabryczny skład sukna, Rożańska 9
16 41  - fabr. sukna, Grunwaldzka 11
8 95 Knyszyński Mozes, m., Częstochowska 9
6 64 Koch Ewald, m., Antoniuk Fabryczny 11
60 Koch Witold, m., szosa do Zielonej 57
KOLEJE
Polskie Koleje Państwowe, Dyrekcja Wileńska, Oddziały Białostockie, Kolejowa 24-25
7 52  - Ajencja Celna P. K. P., Bialystok Fabr.
30  - łącznica kolejowa stacji Białystok Centr.
 - (dod.) naczelnik oddziału drogowego inż. Popławski, gab.
 - (dod.) naczelnik oddziału drogowego inż. Popławski, m.
 - (dod.) naczelnik oddziału ruchowo- handlowego, inż. Galler, gab.
 - (dod.) naczelnik oddziału ruchowo- handlowego, inż. Galler, m.
 - (dod.) naczelnik parowozowni głównej inż. Hutorowicz, gab.
 - (dod.) naczelnik parowozowni głównej inż. Hutorowicz, m.
 - (dod.) naczelnik głównych warszt. mechan. w Łapach, inż. Skwarczyński, gab.
 - (dod.) naczelnik drogowych warszt. most. w Starosielcach, inż. Seydel, gab.
 - (dod.) zastępca naczeln. oddziału drogowego inż. Soroko, m.
 - (dod.) kontroler drogowy Stermiński, m.
 - (dod.) biuro dyspozytorów ruchu
 - (dod.) dyżurny ruchu st. Białystok Centr.
 - (dod.) ekspedycja towarowa st. Białystok Fabr.
 - (dod.) ekspedycja towarowa st. Białystok Centr.
 - (dod.) ambulatorium kol. lekarskie w Białymstoku
 - (dod.) dyspozytor oddziału komunikacji samochodowej P.K.P.
 - (dod.) ognisko kolejow. przysposob. wojsk.
 - (dod.) rodzina kolejowa
 ----------------------
14 21 Kołdrasiński Ignacy, notariusz, m., Podleśna róg Parkowej
14 31  - not., kanc., Mickiewicza 5
7 83 Kołodziański J., Surawicz M. i Guldin J., fabryczny skład sukna, Nowy Świat 16
5 96  - fabryka sukna, Krakowska 10
9 28 Kon Szymon, m., Polna 38 m. 4
11 42 Konsorcjum Węglówka, biuro sprzedaży węgla i koksu konc. "Rubur" i Grodziec.
T-wa "Silemin", Sienkiewicza 17
4 93  - biuro sprzedaży węgla, Sienkiewicza 17
11 43  - bocznica, Dąbrowskiego
11 52 Kopelman Leon, dr, lek. dent., m., Marsz. Piłsudskiego 17
15 76 Kornacki Klemens, wł. mag. obuwia, Kilińskiego 14
13 12 Korporacja instalatorów elektr., Nadrzeczna 2
2 34 Korszyński Piotr, dr, ord. szp. Św. Rocha, m., al. Kościałkowskiego 26/1
7 72 Korycińska Eugenia, m., Starobojarska 30
11 68 Kościa Witold, dyr. oddz. Warsz. T-wa Ubezpieczeń, m., Słonimska 15
6 69 Kościelski Włodzimierz, nacz. wydz. Izby Skarb., m., Sobieskiego 6
4 59 Kotler Eliasz, m., Wileńska 1
5 00 Kotowicz M. i Kagan M., sprzedaż drzewa, Polna 7
3 43 Kotowicz Naftoli, m., Stalowa 6
7 31 Kowalski Henryk, dr, m., Grunwaldzka 31
1 83 Kowalski Izaak, techn. dent., m., Giełdowa 3
7 47 Kozaczyńska- Jabłonowska Halina, dr med., m., Artyleryjska 2/3
4 16 Kozłowski Piotr, inż., m., Jurowiecka 12/F
9 14 Kozubowski Adam, dr, m., Kilińskiego 2
9 22 Kracowski Samuel, dr, m., Rynek Kościuszki 29
39 Kraczkiewicz Ekiasz, mgr prawa, m., Ogrodowa 31
10 85 Kraeter Benno, pastor, m., Br. Pierackiego 5
3 99 Kranc Seweryn, adw., m., Rynek Kościuszki 9
3 30 Krauze Adolf, zakład elektr., Kilińskiego 6
13 18  - m., Antoniuk Fabryczny 9
14 27 Krawcow Estera, lek. dent., m., Sienkiewicza 17
10 93 Krawczuk Aleksander, wł. autogar., m., Ciepła 22
13 15 Krawczyk Jakub, m., Marsz. Piłsudskiego 14
14 36 Kruglak E. i S-ka, skł. sukna i manuf., Giełdowa 1
9 08 Krugman B-cia i Monitz Adam, tartak, Zielona
3 51 Krugman B-cia M. i T., dom handl., białostocki przemysł leśny, b., Kolejowa 12
1 02 Krugman Mejer, m., Legionowa 1
15 93 Kruh Izydor, dr med., m., Marsz. Piłsudskiego 34
1 23 Krukowski Abram, m., Sienkiewicza 77
17 91 Krukowski Franciszek, m., Antoniukowska 12
10 66 Krupnik Hinda, akuszerka, m., Br. Pierackiego 45
16 54 Krygiel Szejna, m., Św. Rocha 7
8 69 Kryński Jakub, m., Polna 32/I m. 3
11 16 Kryński J. i Dworecki O., sprzedaż sukna, Kupiecka 23
3 49 Kryński Józef, m., Żydowska 16
5 67 Kryński Leon, dr, m., Marsz. Piłsudskiego 13
14 30 Kryński- Łakowski Hersz, m., Nowy Świat 9
1 95 Kryński M. O., skład farb, Marsz. Piłsudskiego 1
2 43 Krzakowska Michalina, wł. salonu konfekcji damskiej ( suknie, bielizna i galant.),
 m., Kilińskiego 16
1 59 Książkiewicz Leopold, inż., m., Fabryczna 29
4 23 Księgarnia Nauczycielska, Kilińskiego 10
11 98 Kucharskiego Jana Synowie, zakłady ceramiczne, fabr. kafli i polewy, Grunwaldzka 41
 - (dod.) dyrektor, gab.
5 89 Kuklański Abram, zakł. narz. roln., Poleska 49
10 86 Kuligowski Władysław, m., Bema 11/1
13 93 Kulto Lejzer, m., Kupiecka 17
42 Kulwieciowa Wiktoria, m., Wiktorii 3
3 58 Kupferberg Józef, skład żel., Kilińskiego 11
15 74 Kurcgor Calel, wytwórnia kazeiny, Gęsi Dwór 7
10 52 Kurcgor Dawid, mleczarnia, Kałuszyńska 2
4 78 Kurcgorn Genach, m., Biała 1
15 80 Kurcgorn G. i S-ka, komis. sprzed. skór, Rynek Kościuszki 34
6 80 Kuriański M., biuro eksped. "Transpol", Kupiecka 11
6 10 Kurowska Wiktoria, m., Stołeczna 34
3 42 Kuryccy J. i L. B-cia, apteka, Sienkiewicza 34
2 87 Kurycki Leon, m., Sienkiewicza 34
9 71 Kusowicka Genia, m., Dąbrowskiego 22
16 16 Kwasiulewicz- Wilczewska Stefania, m., Rynek Kościuszki 3
7 26 Kwasowicer Motel, m., Marsz. Piłsudskiego 19
3 76 Kwater Samuel, skład żel., Marsz. Piłsudskiego 24
11 04 Kwiatowicz Moniek, dyr. oddz. Biał. Dr. Kup., m., Piękna 1

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1