BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A B D EF G HIJ K L MN O P R S TU W Z

C

10 00 Cafe Lux, kawiarnia, Sienkiewicza 38
6 54 Cauzmer Zygfryd, m., Sienkiewicza 28 a
4 06 Cellarius Leonard, adw., m., Słonimska 35
5 11 Centos, T-wo, Zarząd Główny, kier. Domeradzki Eliasz, m., Marsz. Piłsudskiego 33
3 40 Central, biuro transp., Kupiecka 23
9 69 Central, rest., wł. Radzinower F., Rynek Kościuszki 32
8 62 Central, Spółka Rybaków, Supraślska 14
16 56 Chajet Judel, skł. tapet, Żydowska 2
10 19 Chalucym "Amal", Kupiecka 11
9 20 Charin Elia, m., Częstochowska 31
4 07 Chazan Hirsz, m., Złota 3 b
10 54 Chesin Zelig, m., Sienkiewicza 18
13 38 Chewro Kadiszo, Nowy Świat 4
6 79 Chmura Aleksander, inspektor, m., Br. Pierackiego 95
2 83 Chodyko Aleksander, ks. dziekan, plebania, m., Kościelna 1
6 85 Choroszczański Józef, zarz. Ż. Domu St., m., Kupiecka 32
3 45 Choroszczucha Antoni, inż. arch., m., Ś-to Jańska 17/1
6 32 Chwoles Michał, m., Żwirki i Wigury 3
19 Cichoński Piotr Paweł, lek. dent., m., Żwirki i Wigury 4
17 85 Cieślar Ajzyk, reprezentant "Assicurazioni Generali Trieste", m., Piłsudskiego
 44 m. 3
5 25 Cmentarz Żydowski, b., Mińska 1
5 24  - szosa Supraślska
5 13 Cudny Marian, inż. bud., m., Dąbrowskiego 26
14 22 Cudowski Jan, m., Białostoczek 60
11 62 Cukiermen Łazarz, kol. lot. pań., Marsz. Piłsudskiego 11
4 24 Cukropol, Epsztejn, Użycki i Rutsztejn, Giełdowa 6
6 44 Cybulkin Szymon, m., al. Kościałkowskiego 36
5 30 Cytron Aleksym, m., Kupiecka 35
5 52 Cytron Beniamin, m., Br. Pierackiego 57
9 02 Cytron Beniamin, m., Br. Pierackiego 57
2 54 Cytron Efim, m., Marsz. Piłsudskiego 35 a
1 01 Cytron S. H., Sp. Akc., Supraślska Sukienna Manufaktura, biuro główne, Kupiecka 35
 - (dod.) S. H. Cytron, m.
16 01  - ogólny, Kupiecka 35
2 57  - oddział fabryki, Grottgera 3
5  - fabryka w Supraślu
 - (dod.) dyrektor, gab.
27 Cytron Simon, m., Fabryczna 29
6 76 Cytryn Szymon, dr, lek. dent., m., Marsz. Piłsudskiego 24
4 18 Czaczkowski Dawid, m., Złota 5
7 54 Czmut Józef, m., Kilińskiego 12
6 30 Czubenkowa Elżbieta, wł. gab. racj. kosmet., m., Rynek Kościuszki 3 m. 18

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1