BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A B C EF G HIJ K L MN O P R S TU W Z

D

7 35 Dajksel Symcha, m., Kupiecka 16
10 56 Danilewski Stanisław, m., Wiatrakowa 8
17 82 Dańczyk Mojżesz, m., Sienkiewicza 41
14 14 Daszek Wacław, wł. biura podań, m., Sienkiewicza 14
3  - (dod.) Dąbrowski Andrzej, nacz. urz. poczt. Białystok 1, m., Kościelna 10
11 41 Dembek Eugeniusz, miern. przys., m., Monopolowa 14 m. 1
9 87 Dembek Zygmunt, mierniczy, m., Ś-to Jańska 19
5 79 Dereczyński Jakub, m., Sienkiewicza 74
9 70 Ditkowski Abram, m., Szlachecka 1/1
6 68 Długacz Jakub, wł. hotelu "Bristol", m., Marsz. Piłsudskiego 17
7 88 Długacz Salomon, dr med., m., Marsz. Piłsudskiego 17
6 49 Dmitriew Leon, dyr. Autokomunikacji, m., Staszica 6
11 91 Dobniewski Abram, m., Jurowiecka 54
8 67 Dobniewski Mejer, m., Nowy Świat 28
2 30 Dojlidzki Leon, fabr. drutu i gwoździ, Grunwaldzka 35
1 77  - m., Kupiecka 1
5 11 Domeradzki Eliasz, m., Marsz. Piłsudskiego 33
11 72 Dorożyński Witold, adw., m., Czackiego 7/1
1 24 Drago, Sp. Akc. w Warszawie, sprzedaż prod. naftowych, Sienkiewicza 53
2 56  - skład, Hetmańska 97
4 32 Drukarnia "Feniks", wł. Bursztyn Perec, Rynek Kościuszki 29
6 11 Drukarnia Mechaniczna "Lechia", Rynek Kościuszki 15
11 96 Drukarnia Polska- Huppertca Bol., Kilińskiego 8 c
10 61 Drukarnia Polska "Polonia", Kilińskiego 9
5 21 Drukarnia Prużańskiego Mejera, Marsz. Piłsudskiego 16
3 52 Drukarnia "Technograf", Sienkiewicza 20
8 63 Dryll Józef, administrator "Dziennika Białostockiego", m., Parkowa 15
8 15 Dryll Stanisław, wł. ajentury pism, m., Żwirki i Wigury 4
5 70 Drzewko Szmul, m., Sosnowa 1
11 03 Dubanowicz Adam, inż. arch., m., Słonimska 15
46 Dura Aleksy, m., Br. Pierackiego 13
8 42 Dworak Andrzej, nacz. wydz. społ.- pol., m., al. Kościałkowskiego 36
2 Dworzecki- Bohdanowicz Tomasz, por., m., Kawaleryjska 70
16 43 Dziarski Franciszek, m., gen. Orlisz Dreszera 17 m. 1
63 Dziennik Białostocki, redakcja, Rynek Kościuszki 1
 - (dod.) drukarnia
3 73   - red., gab., Rynek Kościuszki 1
13 22 Dzięgielewski Teofil, przedsiębiorca budowlany, m., Zamkowa 3

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1