We Remember the Communities!


Poland, 1939 (Source: Sir. Martin Gilbert 'The Holocaust, U.K., 1986, page 86)Poland, Today

התאחדות יוצאי פולין בישראל

(מרכז הארגונים)

63461 תל אביב, רח' דיזנגוף 158

Association of Polish Jews in Israel

(Center of Organizations)

63461 Tel Aviv, 158 Dizengoff St. / 6346

Tel.: 03-5225078 Fax: 03-5236684

 

פברואר 2005

התאחדות יוצאי פולין בישראל בשנת 2004

 ידידיי יושבי ראש ה"לנדסמנשפטים", פעילי הארגונים ובני דור הבנים והנכדים.

     שנת 2004 היתה שנה קשה למדינת ישראל. מצבנו הפוליטי, הכלכלי, המאבק עם הטרור הערבי והאנטישמיות הגוברת בארצות רבות לא תרמו להרגשתם של אזרחי ישראל. על רקע מצב כללי זה גם התאחדות יוצאי פולין בישראל איננה יכולה להציג הישגים בשנת 2004. בנוסף לכך הזדקנות החברים המייסדים ומצב כספי של ההתאחדות לא אפשר לפתח פרויקטים ויוזמות בשנת 2004. מתוך עשרות ארגונים חברי התאחדות רק 10 מלאו את חובתם בהעברת דמי חבר שנתיים.

 ליד הארגונים בניהול הותיקים הוקמו התארגנויות של דור שני ודור שלישי ונקווה שהמנהיגות הצעירה תפעל למען הנצחת עיר הולדתם שנחרבה וגם להנצחת יהדות פולין ותרומתם להקמת מדינת ישראל ופיתוחה. אני מציע לכם ארגוני דור שני שתלכו בדרכי המייסרים ותקימו ארגון גג של ארגוני דור הצעיר שמטרותיו - הנצחת יהדות פולין. פעילות במתכונת נקודתית בלבד - עיר, אזור - לא יבטיחו העברת לדורות הבאים את מורשת יהדות פולין. אנחנו האבות מצידנו, נתרום מניסיוננו להקמת מסגרת כוללת של דור צעיר ליהדות פולין בישראל.

  בשנת 2005 נציין את שנת הששים לשחרור המחנות וניצחון על גרמניה הנאצית. ההתאחדות תשתתף באירועים הממלכתיים ב-8-9 למאי. ההתאחדות מיוצגת בוועדה הממלכתית המארגנת את האירועים. יום הניצחון על גרמניה, ששים שנה אחרי, יצוין בכל הארץ בטכסים ואני מקווה שיוצאי פולין על דורותיהם יציינו את היום הזה.

  לא הרבה ניצולים ועוד פחות לוחמים בחילות בנות הברית נשארו איתנו. ואני פונה אליכם, לדור הצעיר, לציין את האירוע ההיסטורי ולהתייחס בכבוד הראוי לניצולים והלוחמים המעטים שעדיין איתנו.

  למרות הקשיים ההתאחדות פועלת ומהווה כתובת ליהודי פולין, בניהם ונכדיהם בארץ ובחו"ל בענייני חיפוש קרובים, תולדות העיר (העיירה), רנטות מגרמניה ועוד. אנחנו מגישים את הסיוע.

  ההתאחדות מהווה דוברת של ארגונים במו"מ עם מוסדות מוניציפאליים בפולין לשמור זיכרון הקהילה היהודית במקום שנחרבה. כמו כן ההתאחדות מקיימת קשר עם המועצה לשימור זיכרון וסבל של העם הפולני בוורשה, בנושאים המתייחסים להנצחת אתרי רצח יהודים.

  בנושא החזרת רכוש של יהודי פולין פנינו לשר שרנסקי, הממונה מטעם הממשלה לטיפול בנושא. בישיבה שהתקיימה נמסר לנו שבשלב זה אין דיונים עם ממשלת פולין בנושא החזרת רכוש פרטי. ההתאחדות אינה פעילה בנושא "אזרחות פולנית".

  ספריית "ספרי יזכור" מהווה מקור מיוחד ואוטנטי לתלמידי אוניברסיטאות לתארים אקדמאים וגם לעמך המחפש עקבות משפחתו וגורל עיירתו. אנחנו כמובן מגישים סיוע לקוראים. למרות שאין להתאחדות מזכירה כל הפניות זוכות לטיפול ותשובה.

 ההתאחדות ובעיות סוציאליות של יוצאי פולין

  בתוקף חברותי בוועד המנהל של "עמך" ו"מרכז הארגונים", אני עוקב מקרוב אחרי מצבם הסוציו-כלכלי של יהודי פולין. בצער רב אני מציין שקיימות עדיין בעיות אצל יוצאי פולין הותיקים, הקשישים והגלמודים. אנחנו מטפלים במקרים אלה ע"י פניות לקרן הרווחה לנפגעי השואה בישראל, מוסד שאני חבר הנהלה בו ומייצג את יהודי פולין. יש לי דברי הערכה לפעולות הקרן ולמר פקטור העומד בראשה.

 קרן המלגות לחקר השואה והגבורה בניהולו של מר מוטק גולדהכט, בשיתוף עם בית לוחמי הגטאות ובחסות התאחדות יוצאי פולין ממלאת תפקיד חשוב מאד בהנצחת מורשת יהודי פולין. כחבר הנשיאות אני עוקב מקרוב אחרי עבודת קודש הנעשית ע"י הקרן.

 סיכום

 כאמור, ההתאחדות פעלה בלי מזכירה ובלי ציוד משרדי אלמנטארי. גב' עדנה קואנקס בהתנדבות עוזרת לנו פעם, פעמיים בשבוע בניהול ספרי ההתאחדות ועבודות מזכירות. אנחנו מודים לה מאד. הכנסות ההתאחדות מבוססות על דמי חבר בלבד מהארגונים. אני מבקש מהארגונים להעביר את דמי החבר לשנת 2005 בהקדם.

 התאחדות יוצאי פולין הוא ארגון ייצוגי ליהדות פולין ובתוקף זה עליו להמשיך להתקיים ולהוות כתובת ליהודי פולין בארץ ובתפוצות.

 דור ניצולי השואה מסיים את תפקידיו ומוכן להעביר את המוסד לידי דור הבנים והנכדים ומוכן לסייע בניסיונו וקשריו.

  ראוי הוא דור המייסדים והאבות ליחס של כבוד והערכה מהבנים.

                                                                              בברכה

 אינג' בנימין מאירצ'ק

מזכיר כללי

 הזמנה

 לכבוד יושבי ראש הלנרסמנשפטים וראשי ארגונים "דור המשך".

 הנכם מוזמנים לדיון בנושא "עתידה של התאחדות יוצאי פולין".

 הדיון יתקיים ביום א' 6.3.2005 בשעה 10.30 באולמי ארגון נכי מלחמה בנאצים. תל-אביב רח' הארבעה 8.

  יפתח את הדיון מזכ"ל ההתאחדות אינג' ב. מאירצ'ק, מזכ"ל.

 

Partial List of the Jewish Communities - Poland 1939

Introduction The Data A B C DE F G H I J K L M N O P R S T U W YZ

 

JEWISH COMMUNITIES DESTROYED IN THE HOLOCAUST

Editor: Avraham Klevan

Preliminary Edition

YAD VASHEM MARTYRS' AND HEROES' REMEMBRANCE AUTHORITY

JERUSALEM, 1982

The List (download the Excel file)

Introduction and the Data

Ada's Communities Web Page

Ada's Polish Jewish Heritage Web Page

IGS: SIG POLIN (2001)

 Association of Polish Jews in Israel
(Center of Organizations)
President of the Federation: Stefan Grajek

As of May  16th 2005

Chairman: Naftali Lawi

Members of the new committee: Cwi Bergamn (Lodz), Abraham Gryn (Zaglembie), Adv. Yossi Dakar (Lublin), Lili Haber (Krakow), ewa Bar Zeew (Zamosc), Eitan Green (Michal Doron) and others

158 Dizzengof St.
63461 Tel Aviv, Israel
Tel: 00-972-3-5225078
Fax: 00-972-3-5236684

A note: The list was updated in July 2004, yet some of the chairmen are unfortunately already deceased, blessed be their memory. AH 25.7.2004

Organization Chairman Address City Zip
BELCHATOW Menachem Sharon 27 Bezalel St.  Tel Aviv 64683
BIALYSTOK Zeev Balglej The Hall of Bialystok - 17 Tennenbaum St. Yahud 56210
BIELSKO-BIALA Weiss Aleksander 66 Dizengof St. Natanya 42438
BRODY Finka Lilian 10 Yair St. Ramat Gan 52238
BUCZACZ Cohen Ester 4 Fichman St. Tel Aviv 69027
CHELM Lender Haim & Lewkowicz Bentzi 42 Kish St. Petach Tikva 49242
CHMIELNIK Rozen Pinchas 24 Beit Alpha St. Kiriat Haim 62221
CHORZELE Carmi Moshe 6 Ben Yefuna St. Jerusalem 93623
CHRZANOW Weisler Tosef 33 Haknesset St. Givataiim 53465
CZESTOCHOWA Adelist Adv. Arie 18 Hayezira St. Ramat Gan 52521
DERECZYN & environs Bolkowstein Malka 52 Ben Gurion St. Ramat Gan 52604
DZIALOSZYCE Roznek Moshe 1 Hayasmin Herzelya 46631
GLOWACZOW Ribo Yosef 23 Havradim St. Ganei Yehuda 56905
GOMBIN Ada Holtzman 10/5 Korazim St. Tel Aviv 69185
GRAJEWO Garsztenski Abraham 4 Asher Levin St. Rishon Lezion 75293
GRODNO Strowolski Yosef 6 Lamdan Blvd. Ramat Gan 52443
HORODENKA Greif Koka 1 Shila St. Tel Aviv 64888
HRUBIESZOW Asteron Aharon – Chairman 7/7 Shaar Haaryot St. Hulon 58497
           -"- Emri Shalom - Secretary 21 Hatomer St. Hulon 58353
JASIONOWKA Poplewski Abraham 35 Moheliver St. Yahud 56208
KALISZ Sieradzki Mosze 35 La Gardia St. Tel Aviv 67091
KALUSZYN Kamionka Cwi 82 Icchak Halevi St. Hulon 58240
KARTUZ - BEREZA Ben-Israel Chaim 220 Dizengof Tel Aviv 63115
KATOWICE Katriel Zila 21 Louis Marshal St. Tel Aviv 62668
KIELCE Blumenfeld Rafael 31 Hairusin St. Nes Ziona 74066
KLODAWA Opocinski Avraham 9 Menora St. Givataiim 53490
KOBRYN George Bejl 28 Borochov St. Givataiim 53205
KOLO Buczker Arie 14 Klonimus St. Tel Aviv 62644
KOLOMYJA Horowitz Shlomo 24 Hanassie St. Kiriat Ono 55000
KRAKOW Raizer David 10 Brody St. Tel Aviv 69056
KRASNOSIELC Shachar David 116 Uziel St. Ramat Gan 52302
KRINKY Sheinberg Haim 14 Homa Umigdal St. Hulon 58327
LAKOWICZE Indiczki Moshe P.O.Box 1686 Tel Aviv  
LASK Shai Israel 43 Eilat St. Holon 58430
LODZ Zelig Avraham 158 Dizengof St. Tel Aviv 63461
LOMZA Donin Shoshana 4 Hamavo St. Givataiim 53303
LOSICE Ben-Yaacov Yosef 64 Nordau Blvd. Tel Aviv 62381
LUTOTOW Plata Gershon Derech Hayun 10 Petach Tikva 49340
LUBARTOW Vesong Mina 98 Weitzman St. Tel Aviv 62264
LUBLIN Adv. Dakar Yosef 2 Chen Blvd. Tel Aviv 64071
LWOW Hemer Yaacov 16 Riding St. Tel Aviv 69024
MAKOW MAZOWIECKI Tzechanover Mordechai 10 Rimelt St. Ramat Gan 52283
MEZRICZ - PODOLSKI Natan Grynberg 4 Geva St. Givataiim 53316
                 -"- Yaari Mordechai 26b Bar Kochva St. Tel Aviv 63427
MINSK - MAZOWIECKI Karmi Miriam      
MLAWA Peles Moshe 14 Geva St. Givataiim 53316
NOWOGRODEK Bruk Hertzel  75 Frishman St. Tel Aviv 64165
NOWY-SACZ Goldfinger Icchak 21 Bilo St. Hulon 58338
OPATOW Zilberberg Eliahu 5 Mania and Israel St. Tel Aviv 69342
OPOCZNO Karmi Aharon 20 Bezalel St. Tel Aviv 64683
OSTROLEKA Chamiel Yehuda 12 Bavli St. Tel Aviv 62331
OSTROW LUBELSKI Fishman Moshe 15 Hagr"a St. Holon 58306
OSTROWCE Fridental Avraham 14/15 Vardia St.. Haifa 34657
OSWIECIM Yakimowski Rachel 5 Shaul Hamelech St. Bat Yam 59562
PABIANICE Lipshitz Dr. Towa 5 Faivel St. Tel Aviv 62995
PINSK - KARLIN

Web Site: www.pinskjew.com

Bone Nachum Kibbutz Shaar Ha'Golan Emek Hayarden 15145
PIOTRKOW - TRYBUNALSKI Dartewa Zeew 62 Hameri St. Givataiim 53331
PLOCK Brown Yochewet D.N. Karmiel Amirim 20115
     -"- Livni Yeszayahu 34 Hazohar St. Tel Aviv 62914
PODWOLCZISK Brayer Dov 13 Agron St. Kfar Saba 44259
RADOM Kintzler Chaim 68-70 Hamasger St. Tel Aviv 67217
RADOMSKO Ash Chaya   Kfar Ha'vradim 25174
RADZIMIN Zilberstein Mordechai 8/a Rachel St. Givataaim 53482
RADZIN  PODLASKI Tunkelschwartz Pesach 41 Brandeis St. Tel Aviv 62001
RAJEWICZ Waks Tova 12 Keren Kayemet St. Petach Tikva 49372
ROHATIN Frida Perl 22 Szlomo Hamelech St. Tel Aviv 64378
ROZAN Michal Doron 4 Kvutzat L"G Kfar Saba 44373
RYPIN Ajzik Icchak 23/48 Yad Lebanim St. Tel Aviv 67063
RZESZOW Maayan Clara 8/a Epstein St. Tel Aviv 62962
SIEDLCE Kaweh Hertzel 31 Hakneset St. Givataaim 53465
SIEMIATYCZE Kremer Cwi 4 Elharizi St. Tel Aviv 53233
SLONIM *
Email:
slonim_assoc"at"email.com
Shefet Zvi 10 Glicksberg St. Tel Aviv 69412
STARACHOWICE - WIRZEWNIK Grinberg Rivka 3 Matmon St. Tel Aviv 62094
            -"- Snir Yaakov Kfar Havradim 196   25147
STASZOW Steinfeld Yosef 48 Borochov St. Givataiim 53233
STOK Wiszynski Becalel 29 Uziel St. Ramat Gan 52382
STRYJ Zur-Shitzer Uriel 26 Keren Kayemet St. Givataaim 52335
SZCZUCIN Wartman Icchak 128 Uziel St. Ramat Gan 52302
TARNOW Shif David 38/28 Yehuda Hanasie Tel Aviv 69206
TISZOWCE Naor Zvi 9/2 Ben Gurion St. Raanana 43360
TOMASZOW - LUBELSKI Barak David 24 Aminadav St. Tel Aviv  67066
TOMASZOW - MAZOWIECKI Yaari Benyamin 6 Hadror St. Holon  58801
TUREK Yachin Rafael 5 Kalisher St. Kfar Saba 44380
TURKA NAD STARY Zeiman Dan 80 Smolanki St. Natanya 42433
WADOWICE - ANDRICHOW Stela Doron 7 Sharet St. Tel Aviv 62092

- " -

Zagurcki Mosze 60 Bnai Dan St. Tel Aviv 62263

- " -

Kosower Paulina 14 Golani St. Ramat Gan 52224
WARSZAWA Hengelard Halina 31 Moshe Sharet St. Tel Aviv 64888
WIELUN Hirshberg Moshe 3 Hatam Sofer St. Tel Aviv 62482
WLOCLAWEK Dobrzinski Zeew Moshav Herev Liat. D.N. Haifa 38860
WLODAWA Fishman Efraim 19 Truman St. Ramat Gan 52341

        - "-

Holcman Jakob 26 Tabenkin St. Givataim 53620
WYSOKIE MAZOWIECKI Yaffa Rosenberg 15 Aluf Hanitzachon St. Ramat Gan 52367
WYSZKOW Negel Menachem   14 Hamaccabi St. Bnai Brak 51211
        - "- Fridman Rachel  27 Hamaayan St. Givataiim 53327
ZAGLEMBIA (Region) Gryn Abraham 3/20 Bararzani St. Tel Aviv 69121
ZAMOSC Bar-Zeev Eva 10 Beeri St. Tel Aviv 64672
        - "- Chawicki Ester 3/16 Katzanelson St. Tel Aviv 64366
ZAWIERCIE & environs Hevra Abraham 8 Hazionut St. Givat Shmuel 54037
ZDUNSKA WOLA Prof. Wagner Daniel Weitzman Institute Rehovot  
ZULKIEW Kirshner Abraham 23 Yanai Alxander Tel Aviv 62494
ZYRARDOW Tigel Bezalel 57 Newe Shaanan St.  Tel Aviv 66056
* Mr. Shefet Zvi is also the Chairman of former Jewish Communities of Belarus' in Israel, email: slonim_assoc"at"email.com

 

 

Ada Holtzman is not responsible for the information pertained in this document

IGS: SIG POLIN


Other Associations in Israel

(July 2004)

1)  Association of Polish Jews in Israel (Center of organizations) - 158 Dizengoff St., 63461 Tel Aviv, Israel, tel: 00-972-3-5225078, fax: 00-972-3-5236684
2) Association of Lithuanian Jews in Israel -  1 Shderot David Hamelech, 64953 Tel aviv, Israel
3) Latvia and Estonia Association - Mr. Shlomo Kutlanchick,  Kibbutz Shefaim 60990, Israel
4) Bukovina - 12 Arnon St. Tel Aviv 63455, Israel, tel.:  00-972-3-5226619
5) Yugoslavia - 108 Alenbi St., 65815 Tel Aviv, Israel 00-972-3-5606749 fax: 5667135
6) Hungary -
The Heritage Museum of Hungarian Jewry
P.O.Box 1168
Zefat 13111
ISRAEL
Telephone: 00-972-4/6925881
Fax: 00-972-4-6923880
7) Greece - 68 Levinski (not Monika:) St., 66855  Tel Aviv, Israel,  tel 00-972-3-6884928
8) U.S.S.R. - 34 Kibbutz Galuyot St., 66550 Tel Aviv, Israel,  tel.:  00-972-3-5189592 or 5189591
9) France:  33 Hamelech George St., 63299 Tel Aviv, Israel,  tel.: 00-972-3-6291669
10) Romania: 3 Alexander Yanai St . Tel Aviv, Israel, tel: 00-972-3- 5466502
11) Holland: 10 Yehudit Blvd., 62382 Tel Aviv, Israel, tel: -00-972-3-5625611
12) Czechoslovakia:  Hitachdut Yotzei Czechoslovakia in Israel: 15 Achad Haam st. Tel Aviv 65141 , tel:
00-972-3-5162172 email: csjews"at"zahav.net.il
13) Association of  Former Jewish Communities of Belarus' in Israel, Shefet Zvi, 10 Gliksberg St., 69412 Tel Aviv, Israel
tel: 00-972-3-6477743, fax: 00-972-3-6478349 email: slonim_assoc"at"email.com

Others:
14) The organization of the fighters against the Nazis  and war victims
8 Haarbaa St., 64739 Tel Aviv, Israel,  tel: 00-972-3-5614411
15) The Partizans organization: 102 Arlozorov St., 63452 Tel Aviv, Israel tel: 00-972-3-5273564
16) Organization of the Forced Labor prisoners of the Nazis, 21 Hasharon St. 66185 Tel Aviv, Israel,
tel: 00-972-3-6390070 fax 03-5375598
17) Bergen Belsen survivors - 143 Yehuda Halevi St., 65276 Tel Aviv, Israel Tel 00-972-3-6852130
18) Association of Jewish War Veterans of Polish Armies in Israel, 158 Dizengof St., 63461 Tel Aviv, Israel,
tel: 00-972-3-5225078, 00-972-3- 5464104, Fax 00-972-3-5236684, 00-972-3-5274264.

 


The Communities Memorial Books (Yizkor Books)
158 Dizzengof St.
63461 Tel Aviv, Israel
Tel: 00-972-3-5225078
Fax: 00-972-3-5236684
Opening Hours: 08:00 - 12:00

The Catalogue of Yizkor Books


The Memorial to the Polish Jewry in Modiin
KKL JNF JERUSALEM Memorial Forest
Keren Kayemeth LeIsrael - The Jewish National Fund

(Letter translated by Ada Holtzman)
To Our Friends in Israel and the Diaspora,

In the Memorial Forest of Polish Jewry, grow and flourish new trees. This initiative, work of cooperation between the World Federation of Polish Jewry, the Association of Polish Jews in Israel and the National Fund (Keren Kayemet Le'Israel), constitute another commemoration to the grand Jewry of Poland which was and which is no more.

The forest was inaugurated in May 1995, 50 years after the victory of the Allies on Nazi Germany.

The Jews of Poland in Israel and in the Diaspora, the survivors, the fighters, the Partisans, the Camps prisoners and Holocaust survivors, including 2nd and 3rd generation, became partners of this important project.

Every one of us, as an individual or as a group, may commemorate the memory of his beloved family member, friend or acquaintance who perished in the horrible Holocaust. Thus a living and flourishing forest will be the memorial to the three million Jews of Poland.

   
Also organizations of Communities (Landsmenschaften) can contribute towards planting plots of trees In Memoriam, for the memory of their destroyed Community. Other cultural, economical and social organizations may follow and set the forest of the Polish Jews, a place of inspiration to the next generations.

The National fund will provide a special certificate to every donor according his requests and wishes.

This is an important venture. Please help us develop and maintain it so we can continue our endeavors in the independent State of Israel.

   
Shlomo Gravetz
Chairman of K"KL Directorate
Stephan Grajek
Chairman of World Federation of Polish Jews
Eng. Benjamin Meirtchak, General Secretary of the Association of Polish Jews in Israel Yosef Struvolski
Project Coordinator
   

 Plant a Tree in Memoriam
The Form (in Hebrew) to be sent to KKL - INF
U.J.A. 11 Zvi Shapira St.
P.O.Box 61113, Tel Aviv

Last Updated November 26th 2000


Partial List of the Jewish Communities - Poland 1939

JEWISH COMMUNITIES DESTROYED IN THE HOLOCAUST

Editor: Avraham Klevan

Preliminary Edition

YAD VASHEM MARTYRS' AND HEROES' REMEMBRANCE AUTHORITY

JERUSALEM, 1982

The List (download the Excel file)

Introduction and the Data

The Catalogue of Yizkor Books

Ada's Communities Web Page

Ada's Polish Jewish Heritage Web Page

IGS: SIG POLIN (2001)

Last Updated June 3rd, 2005

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!