BIAŁYSTOK Old Telephone Book  1938

SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU I TELEGRAFÓW W WARSZAWIE (Z WYJĄTKIEM M.ST. WARSZAWY) I POLSKIEJ AKCYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIASTACH: BIAŁYMSTOKU I ŁODZI Z OKOLICĄ NA 1938 R., WARSZAWA 1938

Book with List of Telephone Numbers: Post District Warsaw (with Warsaw Exception) in Bialystok and Lodz with their Region in Year 1938,
 Warszawa 1938

Contributed by Tomasz Wisniewski

A B C D EF HIJ K L MN O P R S TU W Z

G

8 29 Gachnoch Abram, b., Polna 36
8 36 Galicja, S. A. Galicyjskie T-wo Naftowe, b., Rynek Kościuszki 9
 - (dod.) kierownik
4 26  - składy, Prowiantowa 19
9 65 Gastronomia, restauracja, Sienkiewicza 2
28 Gautman Szymon, m., Czarna 2
4 66 Gawieńska Maria, m., Kilińskiego 15
8 37 Gaworecki- brat Bogumił, m., Wesoła 9
5 04 Gawuryn Noach, m., Br. Pierackiego 69
3 68 Gawuryn Samuel, wł. zakł. ślus., m., Staszica 2
5 34 Gawze Jakub, dr, m., Rynek Kościuszki 7
3 06 Gąsiorowski Zygmunt, rejent, kanc., Mickiewicza 5
3 34  - m., Sienkiewicza 77
4 30 Gdańska Dora, lek. dent., m., Br. Pierackiego 2
5 82 Gdański Leon, adw., m., Sienkiewicza 33
10 77 Gentleman, Ang.- Pol. Przem. Gum., Sp. Akc., Marsz. Piłsudskiego 16
10 89 Georgenberger Maks, szlifiernia szkła i wyrób luster, Kupiecka 11
7 89 Gessner Oswald, apteka, Marsz. Piłsudskiego 18
13 78 Gielczyński Pejsach, m., Rynek Kościuszki 3
15 68 Gierc Kelman, fabr. skł. sukna, Nowy Świat 18
14 04 Gierszuni Gierszon, skład papieru, Rynek Kościuszki 30 a
1 17 Giertz Chaim, m., Kupiecka 24
1 08 Giertz Ch. i Glikfeld Ł., fabryka sukna, Nowo- Warszawska 22
Gimnazja (patrz Szkoły)
3 39 Ginzburg Karol, dr med., m., Św. Rocha 1
6 48 Ginzburg Salomon, dyr. kursów handl., m., Kilińskiego 13
5 26 Ginzburg Symcha, opakowanie, Giełdowa 10
6 19 Glass Julian, składy. żel. w Warsz., oddział w Bialymstoku, Artyleryjska 9
 - (dod.) dyrektor, gab.
95 Glik Mojżesz, m., Mazowiecka 27
9 01 Glikfeld Józef, m., Kościelna 5
1 26 Glikfeld Łazarz, m., Jurowiecka 24
2 72 Glinka Dawid, adw., m., Sienkiewicza 38
17 78 Gmina Żydowska, rabin, dr Rozenman, gab., i Urząd Metrykalny, Sosnowa 7
 - (dod.) sekretarz Rawet
2 40  - Sosnowa 7
 - (dod.) dyrektor gminy, inż. E. Barasz
10 21 Godlewski Florian, apteka, Wasilków
 - (dod.) Aleszkowski E., fabr. sukna
 - (dod.) Kane B-cia i Jaczmenik M., tartak
 - (dod.) Łuński H. i Złotnikow, fabryka sukna
 - (dod.) Zarząd Miejski, Wasilków
13 47 Gogolewski Władysław, dr, chor. wewn., m., Br. Pierackiego 2 m 1
3 46 Goldberg Abram, m., Modlińska 6 a
8 50 Goldberg Chaim, wł. zakł. fryzjer., m., Częstochowska 2
7 67 Goldberg Estera, lek. Dent., m., Sienkiewicza 34
15 43 Goldberg Izrael, m., Legionowa 9
14 19 Goldberg Jakub, m., Marsz. Piłsudskiego 5
15 57 Goldberg Józef, m., Nowy Świat 12
17 65 Goldberg Mejer, skład manufaktury i skład konsygn. T-wa Akc. F. W. Schweikerta
w Łodzi, Kupiecka 17
16 66 Goldberg Szloma, felczer, m., Krakowska 5
7 86 Goldberg Zysel, m., Kilińskiego 16
2 81 Golde Helena, m., Krakowska 1
11 56 Goldman Mejer Dawid, m., Nowy Świat 24
17 96 Goldsztejn Aria, biuro transp., Kupiecka 33
15 52 Goldsztejn Nota, m., Rynek Kościuszki 34
1 55 Goławski Michał, nacz. wydz. ośw. i kult., m., Staszica 14
7 20 Gołębiewski Bonifacy, wł. skł. broni, m., Sienkiewicza 29
8 97 Gołomb Abram, m., Jurowiecka 27
6 34 Gordfajn Lejb, sprzedaż art. techn., Kupiecka 17
1 10 Gordon J. i Perelzon N., biuro eksp., Marsz. Piłsudskiego 38
7 74 Gordon Wiktor, m., Marsz. Piłsudskiego 30
 - (dod.) gab. lekarski
16 72 Gorfajn Borys, skład sukna, Nowy Świat 12
9 05  - (dod.) Polna 30
6 82 Gorodiszcz Piotr, ks. superintendent, m., Św. Rocha 25
 - (dod.) ks. superintendent, gab.
11 27 Gotlib Hirsz, m., Rynek Kościuszki 24
1 61 Gotlib Jowel, fabryka maszyn i odlewnia żelaza, Łąkowa 3
1 97  - m., Sobieskiego 2
10 07 Gotlib Lejb, zakład mechan. oraz ryflowanie walców, Starobojarska 32
 - (dod.) Gotlib L., m.
7 42 Gotman Kelman, skład tapet, Sienkiewicza 1
7 43 Gotman Maks, apl. adw., m., Kupiecka 40
6 13 Grajewski Szolim, m., Marsz. Piłsudskiego 19
14 26 Gringras Chaim, przedst. herbaty, m., Kilińskiego 19
16 29 Grodski Józef, m., Giełdowa 10
3 29 Grodzieński Zachariasz, m., Piękna 1 a
2 58 Grokop- Sacharia, krawcowa, m., Kupiecka 6
9 60 Grosfeld Abram i Lewit Gecel, skład szpag. i wyrob. jutowych, Marsz. Piłsudskiego 1
11 50 Grossman Mortka, m., Surażska 5
2 65 Gruszkiewicz Bronisław, adw., m., Marsz. Piłsudskiego 35
7 50 Gruszkiewicz Mieczysław, dr, m., Marsz. Piłsudskiego 35
8 98 Gryf, kino, Kilińskiego 2
3 81 Grynberg Abram, m., Polna 4
5 17 Grynberg Chone, biuro ekspedycyjne, Różańska 1
1 18 Grynberg Nison, dr med., m., Kilińskiego 13
3 09 Grynberg Pesia, m., Czysta 15
14 29 Grynberg Salomon, m., Ogrodowa 2
13 86 Gryngauz Pejsach, skl. manufaktury, Giełdowa 7
8 48 Grynsztejn Pejsach, m., Rynek Kościuszki 11
7 23 Gubińska Natalia, m., Konopnickiej 3
8 92 Gurewicz Mojżesz, dr med., m., Marsz. Piłsudskiego 16
10 63 Gurwicz Matla, sklep owoców i nasion, Rynek Kościuszki 34
13 92 Gusiński Josel, m., Krakowska 2
11 69 Guterman Natan, felczer, m., Sienkiewicza 1
7 12 Gutkowska Dora, m., Br. Pierackiego 5
8 08 Gutkowski Izrael, sekr. "Linas Chojł", m., Zamenhofa 19
10 78 Gutman Heszel, wł. Owoc., m., Marsz. Piłsudskiego 41
9 85 Gutman Izaak, apl. adw., m., Marsz. Piłsudskiego 29
15 60 Gutman Mojżesz, wł. skł. mąki., m., Sosnowa 5 m. 5
15 89 Gutman S. i Mołczadski J., skł. sukna, Nowy Świat 15
10 42 Gutman Szaja, adw., m., Sienkiewicza 98
17 76 Gwin Boruch, m., Marsz. Piłsudskiego 5

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last Updated July 1st, 2003

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!

1