We Remember the Artist Fiszel Zylberberg (ZBER) of Płock!

זבאר

פ. זבאר

F. Zber


 אוטופורטרט. תחריט של האמן Self-Portrait. Etching

The Album

Article in "Al Hamishmar", by Yaacov Guterman 25.07.1986

Articles in the Yizkor Book of Płock (Hebrew and English)

Links:

Pictures in the United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) Collections

Wikipedia: ZBER

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme

הקדמה לאלבום  זבאר

פישל זילברברג נולד ב-23 ביוני 1909 בפלוצק, בבית יהודי מסורתי.

כישרונו התגלה לראשונה בעודו ילד.

 

בשנת 1924, בתמיכת קבוצת משכילים יהודים יצא פישל בו ה-16 לוורשה להסתופף בצילה של האמנות. לאחר 5 שנות הכנה בשנת 1930 התקבל לאקדמיה לאמנות  בוורשה, ללימודי רישום, ציור וטכניקות של הגרפיקה המודפסת. לאחר מכן למד בסטודיו לאמנות חיתוכי העץ של סקוצ'ילס, גדול אומני חיתוך העץ בפולין.

 

באביב של שנת 1936 נערכה בוורשה תערוכת "שחור-לבן" וזילברברג השתתף בה עם 22 מיצירותיו. שמו הלך לפניו כאמן פיתוח העץ ואת השראתו הוא שאב מן הקרוב לליבו, מדמויות ונופים שבהם הוא חי. מבקרי האמנות לא פסקו   מלהלל את האמן ויצירותיו וממשלת פולין העניקה לו מלגה לפאריס למשך 8 חודשים. פישל זילברברג שקיצר את שמו בפאריס לזבאר נשאר בפאריס. פאריס קיבלה את זבאר באהבה. שורה חדשה של חיתוכי עץ קמה מתחת ידו כעת בהשראת הנופים החדשים של צרפת.

באביב 1938 נערכה תערוכה בשם "גרפיקה יהודית" ובה הוצגו 35 הדפסים של זבאר שעוררו התפעלות בכל מקום. בשנת 1940 קלגסי הנאצים כובשים את פאריס.

 Fiszel Zylberberg - ZBER

 

 

 

 ב-14 במאי 1941 זבאר נאסר ונשלח יחד עם עוד 5,000 יהודים למחנה ההסגר דון לה רולאנד, Beaune-La-Rolande. גם כאן, במאסר, הוא לא הפסיק לעבוד לרגע עד ה-16 ביולי 1942, בו הועבר למחנה פיטיביה ולמחרת נשלח למחנה ההשמדה אושוויץ. זבאר הבטיח שאם יישאר בחיים יספר לעולם כולו ביצירותיו על הזוועות שהוא אוצר בחובו. שליחות חייו זו לא התגשמה. הוא חלה בטיפוס וו-26 באוקטובר 1942, נספה בתאי הגזים של אושוויץ כשהוא בן שלושים ושלוש שנים בלבד.

 

Fiszel Zylberberg was born in Płock on 23rd June, 1909 in a traditional Jewish home. His talents surfaced during childhood.

 

In 1924 in his 16th year, with the support of a group of Jewish intellectuals in his home town, Fiszel moved to Warsaw, bent on an artistic career.

 

After five years' preparation, in 1930, he was admitted as a student to the Warsaw Academy of Arts, where he studied drawing, painting and the techniques of the printed graphic arts.

 

Woodcut artists.

 

At the "Black and White" exhibition held in Warsaw, in the spring of 1936, Zylberberg displayed 22 exhibits. His artistic fame as a woodcut engraver spread far and wide.

 

He drew his inspiration from what appealed most intimately to his nature, from the figures and landscapes he saw around him.

 

The art critics showered unstinted praise on the artist and the first fruits of his work, while the Polish government awarded him an eight months scholarship to study in Paris.

 

Zber (the shortened form of his name adopted there) remained in Paris. Paris took Zber to her heart and a new series of woodcut took shape under his hands. His inspiration shifted to the new French scenes opening before his eyes in Paris.

 

In the spring of 1938, a "Jewish Graphic Art" exhibition was organized in Paris and Zber was represented by 35 prints. The exhibition was shown in all principal towns and was everywhere admiringly received.

 

1940 came, and the Nazi Jackboot subdued Paris. On May 14th, 1941, Zber was arrested and deported with 5.000 other Jews to the concentration camp of Beaune-La-Rolande. Even here, in custody, he wasted not a single moment, and worked uninterruptedly, until 16th of July.1942, when he was transferred to the Pithiviers camp, and the next day to the Auschwitz extermination camp. Zber promised that if he came through it all alive, he would tell the whole world through his creative work, of the ghostly horrors that had him in their grip and were seeping into his being in that pit of misery. He did not live to do it. He fell ill with typhoid and on the 26th October, 1942 was "liquidated", in the gas chambers at Auschwitz, in his 33rd year.

 

The Album

Article in "Al Hamishmar", by Yaacov Guterman 25.07.1986

Articles in the Yizkor Book of Płock (Hebrew and English)

 

 

P. R. I. Płock Remembrance Initiative

The Plocker Artists

 

Last updated October 7th, 2015 (PRI first posted in January 1998)

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Płock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!