We Remember Jewish Mlawa!

  

M.R.I.
M
lawa Remembrance Initiative

Dedicated to the memory of the 7000 and more Jews of Mlawa, who perished in the Holocaust.

Dr. Zeev Jonis: "The Old Home Town"

ד"ר זאב יוניס: הבית הישן  (עברית, ספר יזכור "מלאבה היהודית", ת"א 1984) 

אירגון יוצאי מלאבה

בישראל

רח' שמעון בן צבי 23/20

גבעתיים 53630

טל' 00-972-3-7312746

 

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2006 

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2007 

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2008 

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2009

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2010

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2011

 

 

  

 ארגון יוצאי מלאבה בישראל

רח' שמעון בן צבי 23/20

גבעתיים 53630

טל' 00-972-3-7312746

www.zchor.org/INDMLAWA.HTM

 

ועד ארגון יוצאי מלאבה בישראל

מזמין את יוצאי עירנו

 

להתייחדות

 

עם זכרם של קדושי קהילת מלאבה שנספו בשואה

ההתייחדות תיערך ביום השואה והגבורה

יום חמישי, כ"ז בניסן תשע"ב 19.04.2012

 

בשעה 17:30

ליד המצבה בבית הקברות בקרית שאול.

 

"לזכר קדושי מלאבה"

 

תתקיים אזכרה מסורתית

 

אנא כבדו ביום זה את זכר יקירנו ובואו להשתתף באזכרה ביחד עם דור ההמשך.

 

הנכם מתבקשים להביא לידיעת מכיריכם יוצאי עירנו דבר קיום האזכרה.

 

The Organization of the Jewish ex Residents of Mlawa, Poland,  in Israel

 

 Invite you to attend the annual  Remembrance Assembly, in memory of the Mlawa Holocaust martyrs, which will take place on Yom Hashoa V'Hagvura, Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Day, 27  Nisan 5772, April 19th, 2012, at 17:30, near the memorial monument of Mlawa martyrs in Kiriat Shaul Cemetery, Tel Aviv.

 

"Remember the Martyrs of Mlawa"

 

Traditional prayers in public will be recited.

 

 A special appeal is made to the second and third generation -  descendants of Mlawa Jews, to attend the Remembrance Assembly.

 

The Committee in Israel

ועד ארגון יוצאי מלאבה בישראל

www.zchor.org/INDMLAWA.HTM

 

 

 

 

 

 

ארגון יוצאי מלאבה בישראל

רח  שמעון בן צבי    23/20

גבעתיים 53630

טל' 00-972-3-7312746

www.zchor.org/INDMLAWA.HTM

 

הזמנה לאזכרה

לקדושי עירנו  וערי הסביבה

70 שנה לחיסול גטו מלאבה

שתתקיים

ביום ראשון ג' בטבת תשע"ג 16.12.2012

בשעה 17:00

בבית ויצ"ו ת"א

שד' דוד המלך 38 ת"א

לרשות המשתתפים חניה.

יש להציג את ההזמנה בכניסה לחניון.

 

בתוכנית:

  • כיבוד קל

 

  • הדלקת נרות "יד ושם" לזכר 6 מיליונים יהודים, קרבנות השואה
  • טקס דתי: קדיש בציבור ואל מלא רחמים
  • דברי הספד לנפטרים יוצאי עירנו בשנה זו

 

לחץ על מנת להגדיל את המפה:

 

 

 

האולם יהיה פתוח משעה 17:00

 

 

 

מלאבאים נכבדים:

 

אנא מלאבאי/ת יקר/ה התפנה/י מעיסוקיך ומלא/י חובותיך המצפוניים כלפי היקרים שהלכו לעולמם על קידוש השם, ובואו ביחד עם דור ההמשך להשתתף באזכרה השנתית לקדושי עירנו.

 

נשמח אם בניכם ונכדיכם, בני דור ההמשך, ייטלו חלק בערב חשוב זה.

 

דמי חבר

 

הנכם מתבקשים להעביר לארגונינו דמי החבר השנתיים, שהם החמצן לקיום ארגוננו. לצורך זה מצורף טופס בנק הדואר לשם העברת התשלום. הפעם לא יגבו דמי חבר בכניסה לאולם. תשלום דמי החבר אך ורק באמצעות השובר בבנק הדואר או באמצעות משלוח המחאה.

 

בכבוד רב ובידידות

 

ועד ארגון יוצאי מלאבה בישראל.

www.zchor.org/INDMLAWA.HTM

 

 

 

בני מלאבה לדורותיהם

הוועד בישיבתו האחרונה החליט לרגל כניסתנו לשנת ה-65 לעצמאותנו לקיים א האספה הכללית  של ארגוננו וכן האזכרה לבני העיר מלאבה שהלכו השנה לעולמם בבית לוחמי הגטאות שהוא בית החסות  שהנו ומשכן בתוכו את עברנו המפואר בחדר מלאבה.

באותו יום נבקר ונסייר בבית לוחמי הגטאות על אגפיו השונים וכן באגף החדש.

בית לוחמי הגטאות יעמיד לרשותנו הסעה ואירוח.

עלי לציין שהאזכרה והאספה השנתית יתקיימו ביום ד' 03.04.2013.

 

אי לכך נודה לכם באם תודיעו לוועד על השתתפותכם באירוע עד סוף דצמבר 2012, בצירוף הפרטים הבאים:

 

         מס' המשתתפים ושמותיהם המגיעים בכוחות עצמם ללא הסעה.

         שמות המשתתפים המגיעים בעצמם ללא הסעה.

         יש לציין את מספר הטלפון ואימייל (במידה ויש) דרכם תקבלו פרטים על מקום ומועד הנסיעה.

         פרטים יפורסמו באתר הארגון בפייסבוק.

 

נשמח לראות את דור ההמשך משתתף במפגש.

 

ניתן למסור את תשובתכם ואישורכם עד סוף דצמבר במספר דרכים

1)      טל' / פקס למר משה פלס יו"ר בארגון: 03-7312746

2)      בכתב בדואר לכתובת הוועד רח' שמעון בן צבי 23/20 גבעתיים

3)      במייל: saritgp9@gmail.com  שרית גולדנברג חברת וועד הארגון.

4)      במייל: ishaypeles@hotmail.com   ישי פלס חבר וועד הארגון

5)      באתר הארגון בפייסבוק

 

 

בברכה

ארגון יוצאי מלאבה בישראל

  

M.R.I. (Mlawa Remembrance Initiative) originally posted in May 1998!

Last updated  December 10th 2012

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!