We Remember Jewish Mlawa!

  

M.R.I.
M
lawa Remembrance Initiative

Dedicated to the memory of the 7000 and more Jews of Mlawa, who perished in the Holocaust.

Dr. Zeev Jonis: "The Old Home Town"

ד"ר זאב יוניס: הבית הישן  (עברית, ספר יזכור "מלאבה היהודית", ת"א 1984) 

אירגון יוצאי מלאבה

בישראל

רח' שמעון בן צבי 23/20

גבעתיים 53630

טל' 00-972-3-7312746

 

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2006 

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2007 

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2008 

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2009

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2010

 

 

   אירגון יוצאי מלאבה בישראל

רח' שמעון בן צבי 23/20

גבעתיים 53630

טל' 00-972-3-7312746

www.zchor.org/INDMLAWA.HTM

 

ועד ארגון יוצאי מלאבה בישראל

מזמין את יוצאי עירנו

 

להתייחדות

 

עם זכרם של קדושי קהילת מלאבה שנספו בשואה

ההתייחדות תיערך ביום השואה והגבורה

יום שני כ"ח בניסן תשע"א 02.05.2011

 

בשעה 17:30

ליד המצבה בבית הקברות בקרית שאול.

 

"לזכר קדושי מלאבה"

 

תתקיים אזכרה מסורתית

 

אנא כבדו ביום זה את זכר יקירנו ובואו להשתתף באזכרה ביחד עם דור ההמשך.

 

הנכם מתבקשים להביא לידיעת מכיריכם יוצאי עירנו דבר קיום האזכרה.

 

 

אנו פונים אליכם לקחת חלק במבצע ההצלה, ולחפש בביתכם כל מסמך, תצלום או חפץ מהשנים שלפני המלחמה, תקופת השואה עד השיחרור ולמסור אותו ליד ושם, טל.: 02-6443249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועד ארגון יוצאי מלאבה בישראל

www.zchor.org/INDMLAWA.HTM

 

 

 

 

 

 

 

ארגון יוצאי מלאבה בישראל

רח  שמעון בן צבי    23/20

גבעתיים 53630

טל' 00-972-3-7312746

www.zchor.org/INDMLAWA.HTM

 

הזמנה לאזכרה

לקדושי עירנו  וערי הסביבה

69 שנה לחיסול גטו מלאבה

שתתקיים

ביום רביעי ב' בטבת תשע"ב 28.12.2011

בשעה 17:30

בבית ויצ"ו ת"א

שד' דוד המלך 38 ת"א

לרשות המשתתפים חניה.

יש להציג את ההזמנה בכניסה לחניון.

 

בתוכנית:

  • כיבוד קל

 

  • הדלקת נרות "יד ושם" לזכר 6 מיליונים יהודים, קרבנות השואה
  • טקס דתי: קדיש בציבור ואל מלא רחמים
  • דברי הספד לנפטרים יוצאי עירנו בשנה זו

 

לחץ על מנת להגדיל את המפה:

 

 

 

 

 

 

בסיום האזכרה תתקיים האספה השנתית

 (אם בשעה 18:45 לא יהיה קוורום, תדחה האסיפה לשעה 19:00 ותהיה חוקית בכל מס' משתתפים)

סדר היום לאספה:

         בחירת יושב ראש ומזכיר האסיפה

         דו"ח ארגוני וכספי

         דיון

         שונות

         בחירת וועד חדש וועדת ביקורת.

האולם יהיה פתוח משעה 17:00

 

מלאבאים נכבדים:

 

אנא מלאבאי/ת יקר/ה התפנה/י מעיסוקיך ומלא/י חובותיך המצפוניים כלפי היקרים שהלכו לעולמם על קידוש השם, ובואו ביחד עם דור ההמשך להשתתף באזכרה השנתית לקדושי עירנו.

 

נשמח אם בניכם ונכדיכם, בני דור ההמשך, ייטלו חלק בערב חשוב זה.

 

דמי חבר

 

הנכם מתבקשים להעביר לארגונינו דמי החבר השנתיים, שהם החמצן לקיום ארגוננו. לצורך זה מצורף טופס בנק הדואר לשם העברת התשלום. הפעם לא יגבו דמי חבר בכניסה לאולם. תשלום דמי החבר אך ורק באמצעות השובר בבנק הדואר או באמצעות משלוח המחאה.

 

בכבוד רב ובידידות

 

ועד ארגון יוצאי מלאבה בישראל.

www.zchor.org/INDMLAWA.HTM

 

 

 

 

M.R.I. (Mlawa Remembrance Initiative) originally posted in May 1998!

Last updated December 20th, 2011

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!