We Rememeber Janusz Korczak!

 

 

הלינה בירנבאום

 

 אני זוכרת את היום בו הוציאו את קורצ'אק

Halina Birenbaun: I Remember the Day when They Took Korczak

 

על יאנוש קורצ'אק נכתבו ונאמרו דברים רבים. חלק מהם קראתי, על חלקם שמעתי בבית. לא הכרתי אותו אישית באותם הימים בגטו. בקושי קראתי משהו מספריו, הייתי אז ילדה וגם לא כל כך הבנתי. חזרתי לקרוא אותם לאחר שנים כאישה  מבוגרת – כבר חיה בחופש, אימא צעירה. התלהבתי מספריו הנפלאים, התאהבתי, ספגתי מתוכנם האנושי, העמוק, התעודדתי מהם. בזכותם התרוממתי לערכים נעלים, הערכתי עוד יותר את החיים, את הטוב שבבני אדם, שבמחשבה האנושית. ורק אז הבנתי ביתר בהירות פירוש הבהלה והיאוש הגובר באותו יום ה-5 באוגוסט 1942 בגטו וארשה, בזמן האקציה הגדולה של צייד היהודים על ידי הגרמנים, כדי להעבירם לעבודה במזרח, כביכול... כולנו היינו מיועדים להישלח לשם בנסיעה האחרונה, לתחנה האחרונה...

 

בהתחלת המצודים האלה, באופן יוצא דופן, היה בית היתומים של קורצ'אק אמור להיות המקום המובטח בגיטו. גם ה"שופים" (בתי מלאכה גרמניים בהם הועסקו היהודים בעבודות כפיה) ועוד מספר מפעלים מחוץ לגטו נחשבו לבטוחים. היהודים העובדים שם הוכרו כיעילים, נחוצים לגרמנים והובטח  להם שלא יגורשו.  הם קיבלו "אויסוויזים" – אישורים מיוחדים המעניקים זכות לחיות. אנשים שילמו הון להשגתם. הגירוש היה למוות בטרבלינקה!  

 

אנשים נאחזו בכל מלה, הבטחה, אשליה' ובלבד להאמין שיש עדיין איזה אפשרות להנצל, להימנע מציפורני האקציות, מהחטיפות לקרונות המוציאים מדי יום אלפי יהודים למקום שממנו איש לא חוזר עוד. כלום לא היה בטוח חוץ ממוות בגז בטרבלינקה או ממכות ויריות לפניה, בגיטו, ברחובות, בבית, במחבוא. אבל האמונה בחיים, התקווה, גברו על הניחושים הנוראים, המידע וההגיון, על כל שהתרחש מסביב - הן היו חזקות מברזל.

 

אנשים השתוקקו להתקבל ל"שופים" בכל מחיר, להגיע לכל מקום שנותן סכוי, גם קלוש ביותר, להינצל מהגירוש, מהקרונות. קינאו בבני מזל בעלי האישורים למיניהם, ה"יעילים" או המיוחסים למראית עין, שהותר להם להישאר בגיטו. השתדלו להצטייד ב"כיסוי" – "דקונג" – של המפעלים הגרמניים, או למצוא מחבואים שונים ומשונים.

 

התחבאנו, עברנו ממרתף למרתף, מעליית גג לעליית גג, מרחוב לרחוב – במתח, בפחד מוות. יום ועוד יום, שעה ועוד שעה, עינויים שארכו נצח. קיווינו לסוף המלחמה וסוף הסיוט הזה. דבר לא היה חשוב, הסבל, חוסר-כל, רעב – רק לא ליפול בידי החוטפים, לא להתגלות על ידם, להתגבר בכל דרך, בכל האמצעים ולשרוד! התעודדנו מה"בטוחים" כביכול ב"שופים" והיחידים המיוחסים שמשאירים אותם בגיטו. פירשנו זאת שהגרמנים לא מתכוונים להרוג את כל היהודים ואולי גם אנחנו נהיה בין המצליחים - ונחיה.

 

ואז ביום מעונן, אפור, בשעות בוקר ה-5 באוגוסט, פשטה הידיעה שהקפיאה את דמנו: מוציאים לקרונות את קורצ'אק עם הילדים! וגם את עובדי ה"שופים" כבר מוציאים... נופצה לחלוטין האשליה שלאחדים מאתנו יש סכוי, שלפחות יחידי סגולה ישארו. היאוש הכה בגטו כולו כמו נלקח היקר ביותר. ביום ההוא שוב ראיתי את המבוגרים בוכים, שבורים לגמרי. עד אז היו משוכנעים משום-מה שהגרמנים לא יגעו בקורצ'אק ובית היתומים שלו, כאישיות מיוחדת, מפורסמת כל כך- חייהם בטוחים.

 

בימים ההם אנשים כבר לא התפעלו מכלום, נחרדים יותר ויותר, צברו נסיונות בלתי רגילים, מרים, הסתגלו במהירות לחוסר-כל, לחוסר הביטחון של רגע. חידדו תחושותיהם, תגובותיהם, שכללו המחבואים – אבל הוצאת בית היתומים של קורצ'אק, עמידתם המלוכדת מול הגרמנים בדרך לקרונות באומשלגפלאץ הכו גלים עצומים, העבירו צמרמורת, כאב, ואימה נוראה בעיקר בגלל המודעות שאין יותר שום  דבר מובטח. היסוד הזעיר של אמונה ותקווה, תחנה המאירה בשחור נפלה. הבנו ביום זה יותר מאי פעם שגורל כולנו הוכרע – וכל מאבק על עצם החיים נדון לכשלון.

 

לא אשכח את הקדרות והמועקה שהשתררה ביום ההוא. כאילו הוכנסנו  כבר בעצמנו לקרונות המוות יחד עם דר' קורצ'אק והילדים.

 

16.12.82

 

 

Halina Birenbaum

 

Dzień, w którym wyprowadzili Korczaka

 

Z moich pamiętników

 

 

O Korczaku powiedziano i napisano wiele w różnych krajach, w różnych językach.

Nie znałam go w owych dniach, ledwie przeczytałam wtedy cokolwiek z jego książek. Powróciłam do nich po latach, jako kobieta wolna. Po wojnie. Byłam już wtedy matką.

 

Książki Janusza Korczaka porwały mnie, zachwyciły. Pokochałam je, czerpałam z nich otuchę, wzniosłam się dzięki nim do wyższego, wspaniałego świata, przez co życie nabrało dla mnie głębszej i większej wartości. I tylko teraz pojęłam, czym była ta wielka, przytłaczająca trwoga owego dnia w getcie warszawskim – podczas akcji wysiedleńczej, rzekomo – na Wschód…

 

Wszyscy żydzi mieli być wysłani tam w swej ostatniej podróży.

 

Na początku łapanek sierociniec Korczaka – podobnie jak „szopy” (warsztaty) i rozmaite użyteczne przedsiębiorstwa pracujące dla Niemców – był bezpieczną stacją. Rzekomo pewną… Bo cóż, oprócz śmierci w Treblince lub przedtem na miejscu, było wówczas pewne? Istniały jednak złudzenia i wiara, silne, niczym żelazo. I wszyscy starali się za wszelką cenę dostać do „szopów”, aby się uratować. Zazdroszczono szczęściarzom, którzy posiadali zezwolenia i szanse na życie, na pozostanie w getcie, na nie zesłanie na „Wschód”.

 

Ukrywaliśmy się, przechodziliśmy z piwnicy do piwnicy, ze strychu na strych – z jednych ulic na drugie. W strachu, w napięciu. Jeszcze dzień, jeszcze dzień, jeszcze godzinę, jeszcze minutę. Wierzyliśmy, że wojna się skończy i minie ten koszmar.

Byle przetrwać, przetrwać i przeżyć. Przeciw władzom niemieckim. Wszelkimi środkami.

 

Nie oglądaliśmy się na złapanych, na znikających w wagonach bydlęcych. Widzieliśmy i czerpaliśmy otuchę u tych, co pozostawali, potrzebnych rzekomo, „dozwolonych” i „pewnych”… Sądziliśmy, że będziemy pośród tych wyjątków, którym udało się uniknąć wagonów, to znaczy pośród żydów „potrzebnych”.

 

Aż jednego jasnego dnia, w godzinach porannych spadła wieść, która zmroziła nam krew w żyłach: powiedziano, że Korczak z wszystkimi dziećmi został wyprowadzony. że wyciągają z „szopów” wybranych pracowników i wloką ich do pociągu, na Umschlagplatz!...

 

Rozwiało się złudzenie o „pewności” oraz wiara, że niektórzy będą mieć szanse, że przynajmniej wyjątkowe jednostki pozostaną…

 

Dnia tego ja, wówczas dziecko, znów zobaczyłam dorosłych złamanych rozpaczą, płaczących. Dotąd byli przeświadczeni, że Korczak z dziećmi, jako słynni, wyjątkowi – będą pośród tych, którym dane jest żyć.

 

W owych czasach ludzie już nie dziwili się niczemu, nic ich nie zdumiewało. Przejęci grozą, jedynie wyciągali wnioski, szybko przystosowywali się, wyostrzali swe reakcje, ulepszali kryjówki. Ale wyprowadzenie sierocińca Korczaka wstrzasnęło wszystkimi. Jeszcze jeden fundament naszego życia, stacja rozjaśniająca ciemności – padła. Los nas wszystkich został przesądzony.

 

Nigdy nie pojęliśmy tego tak dobitnie i bezlitośnie jak tamtego, pamiętniego dnia 10 sierpnia 1942 roku, gdy Korczak z dziećmi, spokojnie i z godnością poszedł na śmierć.

 

 

 

ולאדיסלאב שלנגל

 

תירגמה הלינה בירנבאום

 

דף מיומן האקציה  10 לאוגוסט 1942 1)

 

היום ראיתי את יאנוש קורצ'אק

כשהלך עם הילדים בצעדה האחרונה,

 

הילדים לבושים היו בגדים נקיים

כלטיול של שבת בגינה.

 

הם חבשו סינרים נקיים וחגיגיים,

היום מותר כבר ללכלכם.

בית-היתומים צעד על פני העיר בחמישיות,

כיער אנשים נרדפים

 

פני העיר הפכו חרדות

כענק קרוע ועירום,

חלונות ריקים ברחובות הביטו,

כמו חורי עיניים מתות.

 

לעיתים צעקה כשל ציפור אבודה

היתה כצליל פעמון לאחר מוות, ללא הצדקה,

אדישים נסעו בריקשות

אדוני ההתרחשות.

 

לעיתים שעטה, ורשרוש, ושקט,

עתים מישהו באקראי שיחה חפוזה קיים,

נחרדה ואילמת בתפילה

עמדה ברחוב לשנו הכנסייה.

 

וכאן הילדים בחמישיות – בשלוה,

איש לא משכם מן השורה,

אלה יתומים – איש לא תקע שוחד

לידי חברים מהמשטרה הכחולה.

 

לא הייתה התערבות באומשלגפלאץ,

איש לא נשף באוזנו של שמרלינג2)

איש לא אסף שעונים במשפחה

עבור השיכור הליטאי.

 

ינוש קורצ'אק צעד ישר קדימה,

בראש גלוי – בעיניים לא חרדות,

ילד בכיסו האחד אחז,

שנים קטנים החזיק בזרועותיו.

 

מישהו בא בריצה – מסמך בידו:

מישהו הסביר ובעצבנות צרח,

אדוני יכול לחזור... ישנו פתק מברנדט 3)

קורצ'אק הניע ראשו לשלילה.

 

אפילו לא טרח להבהיר

לאלו שבאו בטובות מהגרמנים

כיצד ניתן להכניס באותם ראשים חסרי נשמה

מהו לעזוב ילד לבדו בכזו שעה...

 

שנים רבות טרח... באותו מסע עיקש,

לתת ביד ילד את כדור השמש,

איך להשאירו עכשיו חרד,

ילך איתם... הלאה... עד סוף הדרך...

 

אחר חשב על המלך מתיא,

הגורל ממנו חסך אירוע דומה.

המלך מתיא על האי בין פראים

היה נוהג באופן דומה.

 

הילדים הלכו את הקרונות

כלטיול פרברים בל"ג בעומר,

והקטן ההוא בפניו האמיצות

הרגיש עצמו לגמרי כמו שומר.

 

חשבתי לי באותו רגע רגיל,

עבור אירופה דבר אינו שווה

שהוא עבורנו רושם

דף היסטוריה כה יפה.

 

כי באותה מלחמה יהודית ארורה,

בתוך השפלה, אין סוף לה.

בחוסר האונים והמהומה

באותה מלחמת חיים, בכל מחיר וללא פשרה,

 

במצולות השחיתות והבגידה

בחזית שם המוות אין בו תהילה,

במחול הסיוט בעיצומו של הליל,

היה חיל יחיד גאה –

ינוש קורצ'ק ביתומים היה מטפל.

 

השומעים אתם שכנים מעבר לחומה,

אשר מבעד לסורגים מביטים במותנו?

ינוש קורצ'ק מת, כדי שוסטר פלאטה 4) יהיה גם לנו

Władysław Szlengel

 

Kartka z dziennika „akcji”

                          10 sierpnia 1942

  

Dziś widziałem Janusza Korczaka 1)
Jak szedł z dziećmi w ostatnim pochodzie,
A dzieci były czyściutko ubrane,
Jak na spacerze w ogrodzie.
 

Nosiły czyste fartuszki świąteczne,
Które dzisiaj już można dobrudzić,
Piątkami Dom Sierot szedł miastem,
Knieją tropionych ludzi.
 

Miasto miało twarz przerażoną,
Masyw dziwnie odarty i goły,
Patrzyły w ulicę puste okna,
Jak martwe oczodoły.
 

Czasem krzyk jak ptak zabłąkany
Był dzwonem śmierci bez racji,
Apatyczni jeździeli rikszami
Panowie sytuacji.
 

Czasem tupot i szurgot i cisza,
Ktoś w przelocie rozmowę miał śpieszną,
Przerażony i niemy w modlitwie
Stał kościół ulicy Leszno.
 

A tu dzieci piątkami – spokojnie,
Nikt nikogo nie ciągnął z szeregu,
To sieroty – nikt stawek nie wtykał
W dłonie granatowych kolegów.
 

Interwencji na placu nie było,
Nikt Szmerlingowi w ucho nie dyszał,
Nikt zegarków w rodzinie nie zbierał
Dla spijaczonego Łotysza.
 

Janusz Korczak szedł prosto na przedzie
Z gołą głową – z oczami bez lęku,
Za kieszeń trzymało go dziecko,
Dwoje małych sam trzymał na ręku.
 

Ktoś doleciał – papier miał w dłoni,
Coś tłumaczył i wrzeszczał nerwowo,

- Pan może wrócić... jest kartka od Brandta,
Korczak niemo potrząsnął głową.
 

Nawet wcale im nie tłumaczył,
Tym, co przyszli z łaską niemiecką,
Jakże włożyć w te głowy bezduszne,
Co znaczy samo zostawić dziecko...
 

Tyle lat... w tej wędrówce upartej,
By w dłoń dziecka kulę dać słońca,

Jakże teraz zostawić strwożone,
Pójdzie z nimi... dalej... do końca...
 

Potem myślał o królu Maciusiu,
że mu los tej przygody poskąpił.
Król Maciuś na wyspie wśród dzikich
Też inaczej by nie postąpił.
 

Dzieci właśnie szły do wagonów
Jak na wycieczkę podmiejska w Lagbomer 2),

A ten mały z tą miną zuchwałą
Czuł się dzisiaj zupełnie jak Szomer 3).
 

Pomyślałem w tej chwili zwyczajnej,
Dla Europy nic przecież niewartej,

że on dla nas w historię w tej chwili
Najpiękniejszą wpisuje kartę.
 

że w tej wojnie żydowskiej, haniebnej,
W bezmiarze hańby, w tumulcie bez rady,
W tej walce o życie za wszystko,
W tym odmęcie przekupstwa i zdrady,
 

Na tyn froncie, gdzie śmierć nie osławia,
W tym koszmarnym tańcu wśród nocy,
Był jedynym dumnym żołnierzem –
Janusz Korczak opiekun sieroty.
 

Czy słyszycie sąsiedzi zza murka,
Co na śmierć naszą patrzycie przez kratę?
Janusz Korczak umarł, abyśmy

Mieli także swe Westerplatte.

_______

1) הוצאת יאנוש  קורצ'אק (הנריק גולדשמידט)  יחד עם 300 ילדים מבית היתומים היתה ב-5  לאוגוסט   1942, ולא, כפי שכותב בתיאורו בשיר שלנגל  ב 10לאוגוסט, שזה כפי הנראה תאריך כתיבת השיר.

אפשר להשוות עם הנתונים בספר של הננה מורטקוביץ' – אולצ'אקובה:  יאנוש קורצ'אק  ווארשה  1966

דף מס. 270.

2) שמרלינג – ראש המשטרה היהודית בגטו וארשה.

3) ברנדט קרל KARL BRANDT – פונקציונר הגסטאפו לענייני יהודים; מתחילת אקציה החיסול הראשונה היה מפקד מה שהיה קרוי BEFEHLSTELLE  (מקום בו נותנים פקודות) – פוקד על צוות החיסול וזה נתן בידיו את השליטה על הגטו.
4) וסטר פלאטה –Westerplatte   אי קטן ליד גדנסק שם לחמו הפולנים בגבורה רבה נגד הגרמנים ב-  1939.

_______

1) wraz z 300 dziećmi z sierocińca miał miejsce w dniu 5 sierpnia 1942 r. (a nie 10, która to data jest prawdopodobnie datą powstania wiersza); por. Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Janusz Korczak, Warszawa 1966, s.270

 

Władysław Szlengel

A Page from the Diary of the Actions
Translated by Dr. John Nowik of blessed memory and edited by Ada Holtzman

Today I have seen Janusz Korczak,
as he walked with the children on their last procession
and the children wear civil and clean clothes
as though on Saturday walk going to the park

They wore clean aprons of the holidays
but today they could dirty them
Five by five the Home of the  Orphans went across the town
through bushes of pursued people

The city  had  a frightened face
a mass of  naked  and stripped crowd
the streets were watched by empty windows
like skeletal orbits of the dead

Occasionally a cry of a lost bird  demented
a  death knell rung without reason
while  indifferent Messieurs rode in hand driven carts
the Messieurs masters of the situation.

Sometimes  footsteps, scraping  and then a silence
someone in the flight  spoke in a hurry
frightened and speechless in its prayer
stood in the church on Leszno Street.

And here the children five by five, peacefully,
no one was pulling anyone from the rank,
these are the orphans, no one was offering bribes
into the hands of blue policemen.

There were no interventions on the Umschlagplatz
no one whispered into the ear of  Szmerling 1)
no one  collected family watches
for the drunken  Lithuanians

Janusz Korczak walked with a straight head
with bare head -
by his pocket held him a little chi
and two small ones he  held them in his arms.

Someone
Someone rushed exp 
"you can return this a paper from Brandt"
Korczak silently shook his head refusing.

He did not even tried to explain
to those who came with the German offers
how would one  put into those soulless heads
what it means---to leave a child in such an hour all alone....

So many years.... in this  road so steep,
to give in the children's palms the sun's sp,
how  would he leave  the frightened one,
he would go with them... further... till the end of all the roads...

And then he thought about King Matthew,
that the  fortune has deprived him of the same fate.
That King Matthew on the island  among the wild ones
also would act the same.

The children were  went into the cattle trains
as though on a trip on "Lag Ba'omer"2)
and the little one with the  look of the brave
Felt completely  like "Hashomer"3).

I thought in this so ordinary moment
for Europe nothing had a value
that he for us all was writing history
the most beautiful of pages.

That in this Jewish cursed War,
in the endless humiliation without an end,
in the helpless chaos,
in  that fight for life for any price, without a compromise,

In the depth of  corruption and betrayal
on that front, where the death has no  fame
in this  nightmare of dancing in the night
there  stood a single and a proud soldier
Janusz Korczak, the orphans' caretaker.

Do you hear neighbors from across  the wall
as you  watch our deaths from the other side of the bars?

_______________

1) Szmerling: Commander of the Jewish Police in Ghetto Warszawa
2) Lag Ba'omer - The thirty-three day of the counting of the Omer; a festival
3) Hashomer - (Watchman) Jewish self-defense organization founded in 1905. Also name for a member of Hashomer Hatzair (Socialist & Zionist Youth Movement).

 

 

סטפניה ניי

 

שיר על יאנוש קורצ'אק

 

עת השחיטה הכללית כאשר הגרמנים רצחו הילדים מבית היתומים של יאנוש קורצ'אק,  הם הציעו לקורצ'אק עצמו להשאירו בחיים. קורצ'אק סירב והלך למוות כשהוא מחזיק את שני הילידים הצעירים ביותר בזרועותיו.

 

 אם ניקח את כל חיוכי הילדים,

חיוכי הציפורים וחיוכי הפרחים,

חיוך של רופא וחיוך של משורר,

שיר על יאנוש קורצ'אק יוצר.

 

שיר על אדם, שבזמנים אפלים,

בעולם מטורף משנאה,

היה בעל לב בהיר ומחשבות בהירות.

שיר על אדם שאהב ילדים.

 

הוא אהב ילדים,

להם העניקו המבוגרים

קור, רעב וקללה.

ילדים שעברו דרך קשה,

מהלידה ועד מות קדושים.

 

ילדים נרדפים ככלבים מצורעים,

נפוחים מרעב, פניהם צהובות-כחולות,

זקנים קודרים בני חמש –

למען ילדים אלה יאנוש קורצ'אק ניספה.

 

לא בעד מולדת, אלוהים, לא בעד כבוד,

לא למען אימא, למען אבא, למען אח,

אלא בעד זאטוטים עניים, מוכי כינים,

העלובים ביותר בין יצורי העולם.

 

הוא נתן להם את לחמו, חכמתו וליבו,

חי ביניהם בחרפה, ברעב ובזוהמה.

ניספה, כשרצחו ילדים

שלא הספיקו להיות שפלים כמו בני-אדם.

Stefania Ney

 

O Januszu Korczaku

 

Podczas ogólnej rzezi, gdy Niemcy mordowali dzieci z sierocińca Janusza Korczaka, jemu samemu ofiarowano możność uratowania się. Korczak odmówił i poszedł na śmierć z dwojgiem najmłodszych dzieci na ręku.

 

Gdyby wziąźć wszystkie uśmiechy dziecięce,

uśmiechy kwiatów i uśmiechy ptaków,

uśmiech poety i uśmiech lekarza –

powstałby wiersz o Januszu Korczaku.

 

Wiersz o człowieku, co w czasach ciemności,

na obłąkanym z nienawiści świecie,

miał jasne serce i miał jasne myśli,

wiersz o człowieku, co kochał dzieci.

 

Ukochał te dzieci, które świat dorosłych

obdarzył chłodem, głodem i przekleństwem,

co ciężko przeszły swą króciutką drogę

od urodzenia do śmierci męczeńskiej.

 

Dzieci zaszczute jak parszywe psiaki,

spuchmięte z głodu, z twarzą żółtą-siną,

ponurzy, starzy, pięcioletni ludzie .

za takie dzieci Janusz Korczak zginął.

 

Nie za ojczyznę, za Boga, za honor,

ani za matkę, za ojca, za brata,

ale za biedne, zawszone bachory,

za najnędzniejsze z wszystkich stworzeń świata.

 

Oddał im chleb swój i mądrość i serce,

żył z nimi w hańbie i w głodzie i w brudzie,

i zginął, kiedy mordowano dzieci,

co nie zdążyły być podłe jak ludzie.

 

 

תרגמה מפולנית לעברית הלינה בירנבאום;   Translated from Polish to Hebrew by Halina Birenbaum ;   Z polskiego: Halina Birenbaum

 

 

Links

 

יאנוש קורצ'אק (הנריק גולדשמיט) (Janusz Korczak (Henryk Goldszmit

 

סיפור חייו והגותו החינוכית של יאנוש קורצ'אק (סמינר אורנים)

 

משה זילברטל: על יאנוש קורצ'אק (1955)

 

The Janusz Korczak Living Heritage Association

 

 

"בכל ילד יש ניצוץ משלו שיכול להדליק מדורות של אושר ואמת"  - יאנוש קורצ'אק

"Within each child there is a unique sparkle, which can ignite fire of happiness and truth" - Janusz Korczak

Back to Halina Birenbaum Web Page

 

Last updated on October 2nd, 2007

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!