We Remember Jewish Bialystok!

זכור את ביאליסטוק!

60 Years – The Ceremony in Poland

The 61st Annual Remembrance Assembly

The 62nd Annual Remembrance Assembly

The 63rd Annual Remembrance Assembly

   מדליקי נרות הזיכרון תשס"ו 2006 The Six Memorial Candles  English

מדליקי נרות הזיכרון תשס"ז 2007 The Six Memorial Candles English

INVITATION TO THE 64TH REMEMBRANCE ASSEMBLY OF THE BIALYSTOK COMMUNITY

 

 

   

 
 

 

Zu Unzere Tayere Landsleit!

 

The Society of Former Resident of Bialystok and Surroundings (The "Vaad" - Landsmanschaft K. Bialystok) is   honored to invite you to participate in the

 

64th Remembrance Assembly to the Revolt & Liquidation of Bialystok Ghetto

 

The assembly will take place in Kiryat Bialystok – Yehud, near the memorial monument to our brothers    murdered  in the Holocaust, which stands in the square of the great Synagogue, in Icchak Melamed's Street,    the     corner of the Ghettos Fighters Street, on Tuesday, Elul  14, 5767,  28 August 2007, at 19:00.

 

A special appeal is made to the Successor Generation to attend the assembly and our Landsleit all over the world.  

 

The "Vaad"

 

P.O.Box 7241

Yehud 56215ISRAEL

 

 

 

 

ארגון יוצאי ביאליסטוק והסביבה ("The Israeli Bialystok Landsmanschaft ("Vaad

מדליקי נרות הזיכרון תשס"ז 2007 

Lightening the Six Memorial Candles

  

י"ד באלול תשס"ז,  28 באוגוסט 2007

  

  רישה מלצמן לבית בלגלי Risza Malcman née Balglaj

 

         הגב' רישה מלצמן לבית בלגלי נולדה בביאליסטוק.

 

     בגיל 9 היא היתה עדה למאורעות "השבת השחורה" בה נהרגו אביה ודודה.

 

      כאשר תנאי החיים בגטו נעשו בלתי נסבלים, עברו רישה ואימה יחד עם הדוד מרדכי פרמן למסתור ברפת של מכרים פולנים. גם במסתור זה הסכנה היתה רבה והאנשים תיקשרו ביניהם בעזרת שעורה בלבד.
 

      עם תום המלחמה האם והבת מצאו את האח-הבן זאב בלגלי, אשר ניצל עם ילדי דרוסקניק.
 

      הגב' רישה מלצמן עלתה ארצה בשנת 1948 במסגרת עלייה ב' ועל סיפונה של האוניה "האומות המאוחדות".

 

      בארץ היא נישאה למר יוסף מלצמן, לימים מנהל בית-ספר "גורדון" בגבעתיים. יחד הם גידלו משפחה לתארת.

 

מר יהודה מלך Mr. Yehuda Melech

      מר יהודה מלך יליד 1919, כבן למשפחה מסורתית למד בתלמוד תורה ובבית-ספר לעברית.
 

      עם סיום לימודיו הוא השתלב בעסק המשפחתי לתפרות נעליים.
 

      מר יהודה מלך התגייס לצבא הרוסי. בשנת 1941 הוא נשלח לאורל במסגרת גדודי העבודה הרוסים.
 

      אביו של מר יהודה מלך נהרג באקצית הסבסדיקה  "Shabbosdige"  והדודים נספו בבית-הכנסת הגדול. האח והאחות הובלו לטרבלינקה.
 

      עם תום המלחמה חזר מר יהודה מלך לפולין והצטרף להתארגנות תנועת "דרור" במטרה לעלות ארצה.
 

      בשנת 1947 הגיע מר מלך על סיפון האוניה "מולדת" לארץ אך שולח ע"י הבריטים לשנתיים בקפריסין.
 

      בשנת 1949 עלה מר מלך עם רעייתו ארצה והקים כאן את ביתו.
 

      מר מלך עבד ב"סולל בונה" עד פרישתו לגמלאות.

 

גב' יפה כהן לבית ליטבק    Mrs. Yaffa Cohen née Litwak

 

      הגב' יפה כהן ילידת העיירה סוקולי Sokoły   אשר במחוז ביאליסטוק.  העיירה נחשבה למקום בו היתה פעילות ציונית ענפה: היו בה בית-ספר יהודי, ספריה, חיי תרבות ואף תנועות הנוער הציוניות "השומר הצעיר" ו"בית"ר".

 

      בתקופת מלחמת העולם השניה שהתה גב' יפה כהן במשך כשנתיים במחבוא אצל משפחה נוצרית בסביבת סוקולי.

 

      עם תום המלחמה והיציאה מהמחבוא נהרגו שלושת אחיה והיא נותרה עם אביה בלבד.

     הגב' יפה כהן נישאה למר יעקב כהן ויחד הם עלו ארצה על סיפונה של האונייה "חנה סנש" והגיעו בשנת 1945 לקיבוץ יגור.

 

     בשנת 1955 הגיעה משפחת כהן לקרית ביאליסטוק ביהוד, ומאז הם כאן עם כל הילדים, הנכדים והנינים.

 

  מר אלימלך טרשצנקי Mr. Elimelech Treszczanski

 

      מר אלימלך טרשצנקי הוא יליד העיר ביאליסטוק.

 

      את השכלתו היסודית רכש בבית הספר "תחכמון", אצל המורה בוירסקי.

 

      שנת 1941 נשלח מר אלימלך טרשצנקי לקייטנה בדרוסקניק אשר בליטא.

 

מקייטנה זו הוא כבר לא חזר הביתה לביאליסטוק אלא נסע 12 יממות ברכבת המופגזת לכיוון אורל.

 

      בקייטנה שהפכה לבית יתומים בעיר סרפול הוא בילה את כל תקופת המלחמה.

 

      עם תום המלחמה חזרה הקבוצה לפולין והתארגנה לעלות לארץ דרך צרפת.

 

     מצרפת הפליג מר אלימלך טרשצנקי באוניה "תיאודור הרצל", כאשר המטרה להגיע לחיפה. אך הבריטים חשבו אחרת והפנו אותם לתקופה של 10 חודשים לקפריסין.

 

      עם העלייה ארצה התיישב מר  טרשצנקי בקיבוץ "גשר" שם הוא הכיר את נאוה בית-דנון והקים איתה משפחה.

 

      מר  טרשצנקי הנו מסגר מומחה שעבד שנים רבות עד פרישתו בחברה למיזוג אויר.

 

      כיום מתארגנת משפחת טרשצנקי בדירתם החדשה בראשון לציון.

 

גב' טובי פרנסקי ומר יצחק רז Towi Franski and Icchak Raz

 

      הגב' טובי פרנסקי ומר צחק רז מתכבדים להדליק משואה לזכר האחרים ישראל פרנסקי ואחותו שושנה.

 

      מר ישראל פרנסקי וגב' שושנה פרנסקי-רז נולדו בביאליסטוק לאם סופרת ואב שכיהן כיושב ראש אגודת עובדי הטכסטיל בעיר.

 

      בתקופת מלחמת העולם ה-II הצטרף מר ישראל פרנסקי בן ה-17, לפרטיזנים. במסגרת פעילותו בפרטיזנים הוא הקים תחנת רדיו ביער וחי במערה של שלג במשך כ-4 שנים.

 

      האחות שושנה שרדה את מחנה הריכוז וההשמדה – אושוויץ.

 

      האח והאחות עלו בתחילת שנות ה-50 ארצה והקימו כאן משפחות.

 

      מר ישראל פרנסקי היה ממקימי "אורט סינגלובסקי" ועבד בו עד פרישתו לגמלאות.

 

גב' אווה פרל לבית שמוש Mrs. Ewa Perl née Szmusz

 

      הגב' אווה פרל לבית שמוש הנה ילידת ביאליסטוק.

 

      הוריה היו אנשים אמידים בעלי מפעלים לטכסטיל ועור.

 

      עם הכיבוש הרוסי הוגלתה המשפחה בעלת הרכוש לקזחסטן.

 

      אחרי המלחמה חזרו לביאליסטוק, המשיכו לפריז ומשם הגיעו בשנת 1949 לדרום אפריקה.

 

      הגב' פרל מהווה דוגמא לעקורים והנודדים של אותה תקופה. היא חגגה את יום הולדתה:

ה-11 ברוסיה

ה-12 בפולין

ה-13 בפריז

                                                                 ה-14 בדרום אפריקה.

 

   בשנת 1981 עלתה גב' פרל לישראל. היא גרה בתל-אביב ומתנדבת בבית-החולים "איכילוב".

 

Landsmanschaft of Bialystok and Surrounding Areas

 

Lighters of the 6 Memorial Candles

 

 

14th day of Elul 5767, August 28th 2007

  

Risza Malcman née Balglaj

 

* Ms. Risza Malcman of the Balglaj family was born in Bialystok.   

 

* At the age of  9, she witnessed the "Black Saturday" pogrom where her father and her uncle were killed.

 

* When living conditions in the ghetto became insufferable, Risza and her mother together with an uncle Mordechai Ferman went into hiding in the stable of a Polish acquaintance. There was a great deal of danger involved here, and the people contacted them only through barley.   

 

* At the end of the war, mother and daughter found the son-brother Zeev Balglaj, who was saved as a "Druskieniki Child".

 

* Ms. Risza Malcman made Aliyah in 1948 as part of "Aliyah Bet" on the ship "United Nations".

 

* In Israel, she married Mr. Yosef Malcman who was the principal of the "Gordon" School in Givatayim. Together they have raised a magnificent family.

 

Mr. Yehuda Melech

 

* Mr. Yehuda Melech born in 1919 into a traditional family, learned in Talmud Torah and in a Hebrew school.

 

* After graduation, he entered the family business of sewing shoes.

 

* Mr. Yehuda Melech joined the Russian Army. In 1941, he was sent to the Ural as part of the Russian work brigade.

 

* Mr. Yehuda Melech's father got killed in the "Shabbosdige"  akcja, and his uncles  perished in the Great Synagogue. His brother and his sister were led to Treblinka

 

* At the end of the war, Mr. Yehuda Melech returned to Poland and joined the "Dror" movement with the purpose of making Aliyah to Israel.

 

* In 1947, Mr. Yehuda Melech was aboard the "Moledet" ship for Israel, but was sent by the British to Cyprus for 2 years.

 

* In 1949, Mr. Yehuda Melech and his wife made Aliyah and established their home here.

 

* Mr. Yehuda Melech worked in "Solel Boneh" until his retirement.

 

Mrs. Yaffa Cohen née Litwak

 

* Mrs. Yaffa Cohen was born in the town of Sokoly in the county of Bialystok. The town was considered a place with a great deal of Zionist activity: there were a Jewish school, a library, cultural life and even Zionist youth movements such as "Hashomer Hatzair" and "Betar".

 

* During World War II, Mrs. Yaffa Cohen spent 2 years in hiding with a Christian family in Sokoły.

 

* At the war's end, and after coming out of hiding, her 3 brothers were killed, and she was left solely with her father.

 

* Mrs. Yaffa Cohen married Mr. Yaakov Cohen and together they made Aliyah to Israel aboard the ship "Hana Senesh" and arrived at Kibbutz Yagur in 1945.

 

* In 1955, the family came to live at Kiryat Bialystok in Yehud, and since then, they are here with their children, grandchildren, and great-grandchildren.

 

Mr. Elimelech Treszczanski

 

* Mr. Elimelech Treszczanski was born in Bialystok.

 

* He attended the "Tachkemoni" elementary school and studied with the teacher Mr. Boyerski.

 

* In 1941, Mr. Elimelech Treszczanski was sent to the Druskieniki summer camp in Lithuania.

 

* From this camp, he never returned home. He traveled 12 days and nights towards the Ural on a train constantly being bombarded.

 

* He spent the war years in this summer camp which became an orphanage.

 

* t the end of the war, the group returned to Poland and organized themselves to make Aliyah to Israel via France.

 

* From France, Mr. Elimelech Treszczanski sailed on the "Theodore Herzl" with the intention of reaching Haifa. But the British thought otherwise, and they were sent to Cyprus for 10 months.

 

* After his Aliyah to Israel, Mr. Traszczenski settled in Kibbutz "Gesher" where he met Naava Beit-Danon and together they raised a family.

 

* Mr. Treszczanski is an expert locksmith and worked many years in an air-conditioning firm, until his retirement.

 

* Today, Mr. Treszczanski and his family are organizing themselves in their new apartment in Rishon Lezion.

 

Towi Frank and Icchak Raz

 

* Towi Frank and Icchak Raz are being honored to light the candle in memory of  Yisrael Franski and his sister Shoshana.

 

* Mr. Yisrael Franski and Mrs. Shoshana Franski-Raz were born in Bialystok to a mother who was a writer and a father who was the Head of the Textile Workers Union in the city.

 

* During World War II, the 17 year-old Mr. Yisrael Franski joined the partisans. During his work with the partisans, he set up a radio station in the forest and lived in a snow cave for 4 years.

 

* The sister Shoshana survived the death and concentration camp Auschwitz.*

 

* Brother and sister made Aliyah to Israel in the 1950's and established their families here.

 

* Mr. Yisrael Franski was one of the founders of the "Ort Syngalowski" school and worked there until his retirement.

 

Mrs. Ewa Perl née Szmusz

 

* Mrs. Ewa Perl was born to the Szmusz family in Bialystok.

 

*Her parents were wealthy textile and leather factory owners.

 

*With the Russian occupation, the well-off family was expelled to Kazakhstan.

 

*After the war, they returned to Bialystok, continued to Paris and from there reached South Africa in 1949.

 

* Mrs. Perl is an example of the displaced and wandering persons of that period. She celebrated her 11th birthday in Russia, her 12th in Poland, her 13th in Paris, and her 14th in South Africa...

 

* In 1981, Mrs. Perl made Aliyah to Israel. She lives in Tel-Aviv and volunteers at "Ichilov" Hospital.

 

 

Return to Bialystok Memorial Web Site

Last updated May 30th, 2008

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!