זה הדרך, לכו בה!

 

נאומו של זאב בלגלי בטכס הזיכרון במלאות 60 שנה לחיסולו של גטו ביאליסטוק 18.8.2003

 

כבוד ראש העיר ביאליסטוק וחברי מועצת העיר,

כבוד שגריר ישראל בפולין ואנשי השגרירות,

 

קהל נכבד,

 

אנו עומדים היום - שישים שנה לחיסול ולמרד גטו ביאליסטוק ונזכרים ברטט ובחרדה בימים הנוראים ההם, לפני שישים שנה ויותר. אני הייתי אז נער, תלמיד בית ספר בין ילדי מחנה קיץ בדרוסקניק שניצלו, וידעתי מעט מאר על המתרחש.

 

שרידי השואה ובני העיר ביאליסטוק בתפוצות השקיעו כוחם ומרצם בהקמת מדינת ישראל ובפיתוחה; אך הם גם הבינו שעמוק מאד בלב נטועה אהבתם לעיר, שבה נולדו, גדלו, פעלו ותרמו לפיתוחה. הם העלו את רעיון ההנצחה והקימו בישראל את קריית ביאליסטוק לתפארת והגיעו להישגים נכבדים.

 

במעמד זה, מול המצבה, ברור לנו שהקשר בין העבר לעתיד הוא קשר של חיים. אני קורא לצעירים להצטרף אלינו, כולנו חייבים לזכור ולהכיר את העבר ולבנות את עתידינו במדינת ישראל. לו יכלו הנספים והנופלים בשואה להשמיע בקול דברים היו אומרים לנו "זה הדרך, לכו בו!" (ישעיהו ל' פסוק 21).

 

אנו חייבים'' להזכיר את מיכאל פליקר ז"ל, יושב ראש ארגון ביאליסטוק והסביבה בישראל, יושב ראש ארגון ביאליסטוק בישראל, שהלך מאתנו בדצמבר 2001. במסירות אין קץ, במשך שנים רבות הוא פעל ובנה אתרים מפוארים להנצחת יהדות ביאליסטוק והסביבה. מיכאל יצר את היחסים הנפלאים עם אנשים חשובים בביאליסטוק, בעזרתם הנדיבה של ראש העיר הקודם - מגיסטר אינז'יניר לח רוטקובסקי, פרופ' דוברונסקי ועור רבים.

 

אני מורה מאר לראש העיר ולכל המארגנים של הטכס המכובד הזה על השמירה על המקומות הקדושים לנו. אנחנו נמשך בידידות, בקשרים טובים ובשיתוף פעולה מלא בין שני העמים שלנו.

 

Zeew Balglej Kiriat Bialystok Yehud, Israel 2001

 

Last updated August 14th, 2005

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!