THE ISRAELI ORGANIZATION OF ZAMOŚĆ JEWRY, VICINITY & THEIR DESCENDANTS

10 Be’eri St., Tel-Aviv 64682, Israel, Tel/Fax: 972-3-5235015

 

Email: janet "at" bezeqint.net - (replace "at" by @ to avoid spam)

  

אירגון יוצאי זמושץ', הסביבה ודורות ההמשך

רח'  בארי 10, תל-אביב 64682,  טלמסר 03-7651027, טל'/פקס': 03-5235015

 

 

Newsletter March 2006

 

מִיזכּר לדור השלישי    

Newsletter to the Third Generation (Hebrew)

 

זאמאשטשער שטימע 1928-2006

 

Zamoszczer Sztyme  1928 - 2006

 

 


 

מרץ 2006

מִיזכּר לדור השלישי

במיזכר

 § פורום הדור השלישי

§נטיעת עצים לתינוקות בחורשת זמושץ' ביער פולין בנטף

§ סמינר מטייל ייחודי רב-דורי לפולין בדגש זמושץ' וסביבתה ב- 2.7.06    TRIP TO ZAMOŚĆ July 2nd, 2006

§ אל תרדמו על המשמרת!

 חברים יקרים,

§        פורום הדור השלישי

ביום 26.2.06 ב"אגרסקו" נערכה ישיבה ראשונה שבה נכחו קבוצה מכוננת של נציגי הדור השלישי.

בישיבה נכחו: זאב עמנואל, גרף אודי, וייטראוב טל, מזרחי חגי, סילברמן גיל, צפלר יפית, שמייסר אורן.

המטרה לערב אתכם בפעילות שוטפת:

 

מנהלי האתר: גרף אודי, סילברמן גיל ומלניק הדס. מרכז: סילברמן גיל.

יחסי ציבור וגיוס חסויות לאירוע ביער: צפלר יפית.

מרכזת מתנדבים לאזכרה: בר זאב נואל.

מרכזי קשר עם דור שלישי: מזרחי חגי haggai.m "at"gmail.com

   ויינטראוב טל wintroub "at" bgu.ac.il

(החלף "at"  ב@ כדי להמנע מדואר זבל)

בקרוב תקבלו טלפון מאחד הנציגים, אך מאידך נודה אם תיזמו פניה.

יש לכם רעיונות? מציעים עזרה? מוכנים להתנדב באזכרה בערב יום השואה, 24.4.06?

אנשי קשר נוספים:

 גילאים:     מ- 18 עד 30     לפנות ל: נואל בר-זאב, טל. 052-2664477

דוא"ל: noel.barzeev "at" gmail.com   

מ- 30 ומעלה    לפנות לאורן שמייסר, טל. 050-619217

דוא"ל: oren "at" pastelmovies.co.il

(שימו לב, שהדוא"ל של אורן שונה).

אתם "נושאי החותם". אתם שאמורים להעביר את הזיכרון.

הגיע זמן להיכנס לעניינים.

 

  

§        נטיעת עצים לתינוקות בחורשת זמושץ' ביער פולין בנטף

 

כאמור במשך השנים הנציח הארגון חברים שהלכו לעולמם. היה בזה משום סגירת מעגל חייהם. מעתה אנו מבקשים גם להתחדש ולנטוע עצים ב"חורשת חיים" לכבוד הולדת תינוקות לצאצאים של יוצאי זמושץ' וסביבתה.

כל מי שנולד תינוק/ת במשפחתו מאפריל 2005, נא ישלח (בדואר/בפקס/בדוא"ל) את שמו/ה של  התינוק/ת, שם הוריו, תאריך לידה ולאיזה משפחה/ות מזמושץ' או סביבתה הינו מתייחס.

 

§        סמינר מטייל ייחודי רב-דורי לפולין בדגש זמושץ' וסביבתה ב- 2.7.06

 

סמינר מטייל ייחודי עטור התשבחות מתקיים זו השנה העשירית ביוזמת ארגון יוצאי זמושץ' בישראל. במהלך המסע אנו מקדישים שלושה ימים לזמושץ' וסביבתה, שבהם אנו מקיימים טכס זכרון משותף ועוזרים לכל המעוניינים למצוא כתובות של משפחותיהם ובעשיית עצי יוחסין (עצי משפחה). בשעות הערב אנו מקיימים שיחות ומפגשים, כך שכל הנוסעים חוזרים לבסוף כבני משפחה אחת.

בשל העובדה כי מספר המקומות לפולין קטן ביחס למספר המבקשים לנסוע וכן בשל העובדה כי אנו מעדיפים קבוצות אינטימיות - יש להזדרז בהזמנת מקומות.

 

נא הבטיחו מקומות בהקדם!

 

יש לפנות ל: מזרחי חיים, טל. 052-2743309, haim2000 "at" gmail.com

           הרטמן משה, טל. 04-9887755, פקס. 04-9883283,  mosheh "at" planetto.co.il

 

Dear Friends, Natives of Zamość and its Environs, and Continuing Generations,

 

 ‘Discover Your Roots’, Trip to Poland, Zamosc Area

 

We are planning a 9-day trip for members of all generations in July 2nd, 2006

Note that this is the tenth such trip sponsored by the organization. Previous trips have earned warm praise from participants.

We spend 3 days in Zamosc & vicinity.

Price: $1250

Without flights: $795

Registration is proceeding apace. If you are interested in joining the trip, please contact:

Mr. Moshe Hartman of ‘Gamma Tours’:

Tel: 972-4-9887755, ext. 7, Fax: 972-4-9883283, mobile: 051-233547

E-mail: mosheh "at" planetto.co.il

 

 

§        אל תרדמו על המשמרת!

אנו ממשיכים להביא לתשומת לבכם עובדות החשובות לכולנו - צאצאי משפחות שנספו בשואה.

במסורת הידועה של שנאת ישראל, להבדיל מביקורת לגיטימית, מתכוון ארגון אדריכלים בריטי לבקש הטלת חרם על ישראל. בסרט הזה כבר היינו עם ארגון המרצים הבריטי. דבר שמציב את בריטניה כמדינה המובילה בדמוניזציה של ישראל.

מילא הבריטים. עכשיו מתגייסת כותבת בכירה מ"הארץ" כדי לתמוך בחרם וללבות את השנאה הבריטית. יש לה, כמובן, גם הצדקות: בברלין הוצבה תערוכה המציגה את "דפוסי ההתיישבות לדורותיה - ובעיקר התנחלויות - כמשרתים מדיניות של אפליה, הפרת זכויות אדם, הסתגרות וכוחנות". ומיד, בלי להתבלבל, היא מספרת על "הרצאה מצמררת על שותפותם של אדריכלים גרמנים בתעשיית הבנייה תחת המשטר הנאצי".

סליחה? גם "הארץ" מאפשר השוואות כאלה, מתוצרת השמאל האנטישמי, בין ישראל למשטר הנאצי? אין להם שם גבולות? הם אינם מבינים מה עושה מאמר כזה שמופיע גם באנגלית, לחוליגנים פסאודו-אינטלקטואלים השוללים את זכות קיומה של ישראל?

בבסיס התמיכה בחרם עומד מוסר אנטישמי: דמוניזציה של ישראל בדיוק כמו הדמוניזציה של יהודים בעבר. הרי אף אחד מהחוליגנים האנטישמים הללו, עם המשת"פים הישראלים שלהם, אינו מבקש חרם על עשרות מדינות אחרות, שישראל, לעומתן, היא מופת לזכויות אדם. מזעזע ש"הארץ" נותן במה למוסר האנטישמי שעומד בבסיס התמיכה בחרם.

 

עיתון כזה אין לקנות!

 

 בברכה,

אוה בר-זאב

יו"ר הארגון

(לבית שפר/לוין מזמושץ' ושצ'בששין אפרוס/אדלשטיין מחרוביישוב)

  Order

 

Back to Zamość Memorial Web Page

 

The Jewish Community of Zamość – Beth Hatefutsoth Community Page

 

Zamość Genealogy Group on the Internet

 

Zamość Special Interest Group – SIG (Yahoo)

 

Last updated March 24th, 2006

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!