ד"ר פנינה מיזליש

דרשות חסידיות Hassidic Sermons

 

דרשות חסידיות לפרשת השבוע שנאמרו באושוויץ כפי שהובאו בספרו של הרב צבי בירש מיזליש "מקדשי השם"

 

 התפרסם ב"הדואר" א' בטבת תש"ס , 10 בדצמבר 1999 ו"הדואר" ט"ו בטבת תש"ס 24 בדצמבר 1999.

 

 

חזרה לעמוד הבית של ד"ר פנינה מיזליש

 

 

 Last updated June 28th, 2007

 

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Pesonal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!