נח קליגר

 

מאושוויץ ישחרר רק המוות

 

"ידיעות אחרונות" 28.1.2005


Auschwitz 27.1.2005

 

60 שנה. קשה לי להאמין. כבר חלפו 60 שנה. חמש שנים בסך הכול מקראה העיירה הפולנית האפורה והשקטה באזור שלזיה העילית בשם שהעניקו לה הכובשים הגרמנים: אושוויץ. אך בשם הזה היא נכנסה לנצח-נצחים להיסטוריה כסמל לרשע, לעינויים ולמוות. סמל לרצח המאורגן, האכזרי ביותר בתולדות האנושות.

 

 60 שנה חלפו מאז יצאתי את מחנה המוות הזה, ואין יום שבו אני לא חושב על המחנה הארור הזה.

 וככל שאני חושב יותר, אני מבין פחות. אני לא מבין כיצד אפשר היה לחיות בו במשך תקופה ארוכה, וכיצד אפשר היה לשרוד אותו. ממילא אין המוח האנושי מסוגל לתפוס את גודל הזוועה.

 

60 שנה אני כותב על הנושא אלפי כתבות ומאמרים, אך ברור שאיני מסוגל לתאר לא את מפעל המוות הזה שהקימו הגרמנים ולא את הסבל ואת העינויים של האסירים. אין בשפת אנוש מילים היכולות לבטא את שהתרחש במקום הזה ובמקומות זהים ודומים לו.

 

60 שנה שאני מנסה להבין את הצד השני, אם אפשר לומר זאת כך, של אותה זוועה. הצד של הרוצחים, העם הגרמני, וברור שאיני מבין כיצד אירע שמיליוני אזרחים גרמנים מהשורה – פקידים, פועלים, מורים, מנהלים, מהנדסים, רופאים, שפעלו במסגרת מנגנון הרשע הענקי שהקימו שליטי גרמניה – הפכו לחיות טרף, לרוצחים סדיסטים, לחלאות המין האנושי. וכיצד אפשר שעשרות מיליונים של אזרחים גרמנים קיבלו בשלוות נפש, ולרוב אפילו בהתלהבות גלויה, את תוכנית הרצח של העם היהודי – את התוכנית ואת הביצוע. אין גרמני של ידע לאיזה גורל נידונו היהודים, גם אם לא כולם ידעו את כל הפרטים. 81 מיליוני גרמנים, פרט לקומץ של כמה עשרות בודדות, הסכימו ושתקו. וגם צהלו.

 

60 שנה שאני פוקד, מדי שנה, את אתר מחנה השמדה אושוויץ. ובכל פעם נראה לי כאילו הכל התרחש תמול-שלשום. כך גם הפעם, כשאני ניצב במקום הארור הזה בתוך פמליית נשיא המדינה, מדינת ישראל, העצמאית, החזקה, הגאה, שקמה על הריסות אירופה.

 

60 שנה לשחרור אושוויץ, אך כמו יתר עמיתיי ששרדו את הגיהינום הזה, ואשר מספרם הולך ופוחת מדי שנה, מדי חודש, מדי שבוע, עוד לא השתחררתי מאושוויץ. כי מאושוויץ ישחרר אותנו רק המוות.

 

Back to Noah Klieger Web Page

Back to Holocaust Web Page

Last updated on February 11th, 2005

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!