We Remember Jewish Bialystok!

זכור את ביאליסטוק!

 "SEARCHING FOR MEMORY AND DIALOGUE" INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE
 
TEL AVIV-YEHUD-JERUSALEM, 15-17 NOVEMBER 2010
 - English

POSZUKIWANIE  PAMIĘCI  I  DIALOG II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
TEL AVIV-YEHUD-JEROZOLIMA, 15-17 LISTOPAD 2010
- Polish

ארגון יוצאי ביאליסטוק והסביבה בישראל

המכון לחקר המורשת התרבותית של יהודי מזרח אירופה

 

 

 

 

 

קרן לפרקטיקות דמוקרטיות חדשות ע"ש מישל דה חונטן

 

 

 

 


העיר ביאליסטוק ומחוז פודלסיה

 

 

מתכבדים להזמינכם

לכנס הבינלאומי

 

חיפוש אחר זיכרון ודו-שיח

 

ביאליסטוק כמודל של יהדות מזרח אירופה

 

ח' - י' בכסלו, תשע"א  17-15 בנובמבר 2010

אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב רח' אלפרט 3, יהוד

 

תחת החסות המדעית וחסות הכבוד של

ד"ר סמואל פיזר

 

ופרופ' ולדיסלב ברטושבסקי

יו"ר המועצה הבינלאומית של המוזיאון הממלכתי אושוויץ-בירקנאו

בהשתתפות שרים, ח"כ ואנשי אקדמיה מהארץ ומהעולם.

 

הכנס הבינלאומי בישראל מהווה המשך של רעיון גילוי זיכרון יהודי מזרח אירופה אשר החל בקונגרס בביאליסטוק

"חיפוש זיכרון ודיאלוג ביאליסטוק לאחר 65 שנים" (מאי 2009),

 

בכבוד רב, מייסדי המכון:

ארגון יוצאי ביאליסטוק והסביבה בישראל

יעקב כגן - יו"ר הארגון 050-5243896 אימייל: y.kagan1@gmail.com

הקרן הפולנית-צרפתית לפרקטיקות  דמוקרטיות חדשות ע"ש מישל דה מונטן

נשיאת הקרן ד"ר גרז'ינה אולשבסקה יוזמת הרעיון

האגודה לחקר תולדות היהודים ולדו-שיח בין ישראל לתפוצות

יעקב קופרברג - 054-4550806

 

 

מטרת הכנס

 

הכנס הבינלאומי בישראל ממשיך את רעיון גילוי הזכרון של יהודי מזרח אירופה שהוצג לראשונה ע"י הכנס בביאליסטוק "חיפוש זיכרון ודיאלוג ביאליסטוק לאחר 65 שנים" (ביאליסטוק מאי 2009).

 

בסיום אירוע פתיחה חשוב זה התקבלה החלטה להמשיך את הרעיון בעתיד.

 

מטרת הכנס היא להציג את משמעות התרבות הגדולה והייחודית של יהודי מזרח אירופה מתוך  אספקלריה של מחוזות ביאליסטוק וגרודנה בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה כמודל של יהדות מירח אירופה, וכן את משמעותה ותפקידה הנוכחי והעתידי.

 

נושאי הכנס הבינלאומי

 

לפני מלחמת העולם השנייה שימשו מחוזות אלה (כולל וילנה) מרכז יהדות מזרח אירופה בו התפתחה באופן דינאמי במיוחד התרבות היהודית. כאן התפתחו קהילות וחוגים יהודיים שונים ומגוונים מבחינת הדת, התרבות, הפוליטיקה והמבנה החברתי.

 

במחוזות אלה התעצבו הדעות המזרח-אירופאיות השונות. בחברה הרב-תרבותית המקומית המורכבת מהפולנים, הבלרוסים, הליטאים והטטרים התגבש תפקידם של יהודי פולין בעולם המודרני. מכאן יצאו דמויות מפורסמות מעולם המדע, התרבות והפוליטיקה, ששמותיהם מופיעים באנציקלופדיות בינלאומיות.

 

ביאליסטוק היא אחת הערים המועטות בהן ארגנו היהודים מרד חמוש בגטו ופתחו במאבק בלתי שווה נגד הנאצים לפני ההשמדה הכללית.

 

אין ביכולתנו היום לשנות את ההיסטוריה הכואבת, אך יש בידינו כל הכלים המנטאליים והאזרחיים הדרושים לבניית היסודות הדמוקרטיים לדו-שיח בהתבסס על ערכי  הציוויליזציה של העבר, העבר בו שיחקו יהודי מזרח אירופה תפקיד משמעותי.

 

נושאי המושבים והפאנלים העיקריים

 

   התפקיד התרבותי וההיסטורי של יהודי מזרח אירופה. היסטוריה וזהות אירופאית  ברחבי העולם.

 

  זיכרון חיי ושואת יהודי מזרח אירופה כחלק אינטגראלי מתולדות אירופה. גילוי ושמירת הזכרון בתודעת             הציבור.

 

  ביאליסטוק כמודל של יהדות מזרח אירופה בהיבט של רבגוניות. המרחב היהודי הייחודי במחוזות ביאליסטוק,            גרודנה ופודלסיה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם.

 

 מרד גטו ביאליסטוק. תנועת המחתרת. הגבורה והשואה. עדויות של יהודי גטו ביאליסטוק, זיכרון השואה - חסידי אומות העולם.

 

סטריאוטיפים אנטי-יהודיים והשלכותיהם. עמדות הנוער כלפי האנטישמיות והדעות הקדומות. בניית הבנה ודו-שיח.

 

תכנית הכנס

 

מועד הכנס: ח' - י' בכסלו, תשע"א -  17-15 בנובמבר 2010

המקום: אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב רח' אלפרט 3, יהוד

 

היום הראשון  15.11.2010

קריית ביאליסטוק, יהוד

 

17:30 16:30

 

התכנסות בהיכל ביאליסטוק - רח' טננבוים 17 יהוד מצגת "מביאליסטוק לקריית ביאליסטוק"

18:30 17:30

 

קבלת פנים באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב

20:30 18:30

 

פתיחה חגיגית של הכנס

מופע "בעקבות ההיסטוריה"

 

היום השני 16.11.2010

אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב  

 

11:00 09:30

 

מושב מליאה א' דיון

11:30 11:00

 

הפסקת קפה

13:00 11:30

 

מושב מליאה ב' דיון לפי תחומי עניין

14:00 13:00

 

ארוחת צהרים

15:30 14:00

 

מושב מליאה ג' דיון לפי תחומי עניין

17:00 16:30

 

הפסקת קפה

19:00 17:30

 

מושב מליאה ד' דיון

 

היום השלישי 17.11.2010

תל-אביב. ירושלים

 

11:30 10:00

 

ביקור בבית התפוצות תל אביב

             12:00   

 

נסיעה ל"יד ושם" - בירושלים

 

 

בעקבות ההיסטוריה והזיכרון.

 

 

עדויות של עדי זיכרון וחסידי אומות העולם.

 

 

תצוגת סרטי תיעוד וכתבות בנושא.

 

ד"ר סמואל פיזר

יו"ר המכון לחקר המורשת התרבותית של יהודי מזרח אירופה

 

"בני ארצי היקרים, בני עירי ביאליסטוק, ידידי היקרים,

... המכון הוא למעשה הפרי הראשון של יוזמתנו המשותפת אך אני משוכנע שבשנים הבאות תניב פעילותנו תוצאות מדהימות. בכל הפעולות הננקטות על ידינו באה לידי ביטוי התמסרותנו לרעיון הנשגב שהוגדר בכנס ביאליסטוק בשנת 2009. עד קץ ימינו נזכור את הכנס שאורגן במרץ ובמאמץ רב ע"י ד"ר גרז'ינה אולשבסקה-בקה.

 

תרשו לי להביע את הוקרתי והערכתי העמוקה למה שאתם יוצרים עכשיו ביחד בביאליסטוק. סבורני כי משימתכם זו הינה משימה נעלה ומרגשת בעלת חשיבות עצומה בהקשר ההיסטורי והסוציולוגי..."

 

יעקב קגן

יו"ר העמותה של יוצאי ביאליסטוק והסביבה בישראל

"אנו נמצאים כאן, 70 שנה אחרי המאורע הנורא הזה שפגע קשות באנושות. כולנו תקווה, ששום כוח שבעולם לא ישיב את השנאה לרחובות אירופה. אם זה כלפי היהודים ואם כלפי לאומים אחרים.

 

צריך לזכור שההיסטוריה של יהודי ביאליסטוק הייתה חלק אינטגראלי של ההיסטוריה הפולנית. לפני המלחמה היוו היהודים כמחצית של אוכלוסיית ביאליסטוק. הם יצרו את התרבות והמשק של העיר הזו. אנו, יוצאי ביאליסטוק וסביבותיה, רוצים להנציח את גורלם של אבותינו. אל נשכח את מורשתם ואת גורלם הנורא.

 

פולין היא כיום אחת מידידותיה האמיתיות ביותר של ישראל ורעיון המכון המשותף הוא חשוב"

 

ד"ר גרז'ינה אולשבסקה-בקה

נשיאת הקרן הפולנית צרפתית לפרקטיקות דמוקרטיות ע"ש מישל דה מונטן

 

"גבירותיי ורבותיי, בני ביאליסטוק היקרים.

אני תושבת ביאליסטוק, אני פולניה. אני מייצגת את הקהילה האקדמית של עירי, את הקרן הפולנית צרפתית לפרקטיקות דמוקרטיות ע"ש מישל דה מונטן  ואת המכון לחקר המורשת התרבותית של יהודי מזרח אירופה. זה מספר שנים אני מחפשת אתכם, מסתובבת ברחבי העולם ומחפשת אתכם. היכן אתם, יהודי ביאליסטוק?

 

אני דורכת על שבילכם בעיר, מקשיבה לקולות העבר שמספרים על התרבות היהודית הגדולה ועל אסון השואה שעבר על אדמת ביאליסטוק. בית הכנסת השרוף, אלפים בני אדם נשרפו בו חיים. הגטו שבו נשתמרו עד היום בניינים שהיו עדים לאסונכם, בתי קברות עתיקים עם מצבות שהולכות ונוטות כלפי מטה, בית העלמין של גטו ביאליסטוק, של המורדים, מרדכי טננבאום, זיכרון המרד הגדול ואהבתה הטראגית של ברונקה קליבנסקי.

 

בלעדיכם ביאליסטוק היא עיר פצועה, עיר שתולדותיה היו תמיד קשורים בתרבות פולנית ויהודית. לכן הקמנו בביאליסטוק את המכון לחקר המורשת התרבותית של יהודי מזרח אירופה, שמטרתו לשמור על זיכרון התרבות היהודית של עירנו.

 

נודה על עזרתכם והשתתפותכם בכנס זה. ברצוני למסור לכם רגשי ידידות וכבוד.. אני מודה לחבריי ולכל מי שתמך והיה מעורב בקידום הזיכרון של יהודי מזרח אירופה".

 

 

GRAŻYNA OLSZEWSKA-BAKA, Ph.D

 

Ladies and gentlemen, sons and daughters of Białystok:

 

I am a resident of Bialystok; I am Polish. I am representing the academic community of my town, the President of the Michel de Montaigne Polish-French Foundation of New Democratic Practices and the Institute of Cultural Heritage Research of East Europe Jewry.

 

Over a period of a few years, I have been searching for you; I have travelled all through the world, searching for you. Where are you, the Jews of Białystok?

 

I am walking over your paths in the town, listening to the voices of the past which tell about the great Jewish culture and about the disaster of the Holocaust which took place on the grounds of Białystok.

 

The burned-down great synagogue, in which two thousand Jews were burned alive, the ghetto where until now there are buildings that survived, silent witnesses of your calamity; ancient cemeteries with tombstones bending over more and more, the cemeteries of the Białystok ghetto, the graves of the rebels, Mordechai Tenenbaum, the memory of the great revolt, and the tragic love of Bronka Kliwanski...

 

Without you, Białystok is a wounded town, a town in which history was connected to the Polish and Jewish culture. That is why we built in Białystok the Institute of Cultural Heritage Research of East Europe Jewry, whose aim is to preserve the memory of the Jewish culture of our town.

 

We thank you for your assistance and participation in this convention. I wish to convey my feelings of friendship and honor and to thank all my friends and all those that assisted in promoting the memory of East European Jewry.

 

Translated by Ada Holtzman and edited by Rachel P. Cohen

 

 

Back to Białystok Memorial Web Page

History | Survivors | Heritage | Kiriat Bialystok | Photos | Yizkor Book | Books | Personalities | Photographs Persons | Holocaust | Cemeteries | Genealogy | Region

November 3rd, 2010

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!