ברכת הגימנסיה העברית במלאבה לפתיחת האוניברסיטה העברית הראשונה בירושלים 1925

 

המקור נמצא בספריה הלאומית בירושלים והעתק מוצג בחדר "מלאבה" בבית לוחמי הגיטאות. הברכה המאד מקורית בעברית, נמצאה ונמסרה לוועד יוצאי מלאבה בישראל ע"י ד"ר רינה בנארי מדור ההמשך למלאבאים על מנת להציגה בחדר מלאבה בבית לוחמי הגיטאות.

 

האוניברסיטה העברית הראשונה בירושלים מתוארת כמקדש המתנוסס מעל פני כדור-הארץ כולו והשכינה מאצילה עליה את ברכתה

 

הועד המנהל, המורים וחניכי הגימנסיה העברית במלאבה מקדמים בברכה לבבית חמה את פתיחת המכללה העברית על פסגת הר הצופים אשר בירושלים הבנויה.

 

חג לנו היום, ראשון ליצירה חדשה עליו התפללנו. מהיום הזה והלאה חיה תחיה ותתבטא המחשבה הישראלית והיצירה הענקית שלנו כחוט הזהב שאינו נפסק ואינו נקרע.

 

היום הזה אנו מרגישים את עצמנו בתור עורק אחד של אותו הלב הגדול הדופק וההולם אשר על ראש הפסגה של המכללה העברית.

 

בהרגישנו לכל עומקו את הרגע ההיסטורי הנשגב של יצירת המכללה העברית הראשונה, שולחים אנו את ברכתנו הכי עמוקה לפתיחתה ומאחלים לה להיות לעמוד-אש למדע העברי, לחינוך העברי, שיפיץ את קרני-אורו על פני כל הארץ, לתחייתו של העם העברי ושל כל האנושות כולה.

 

מלאבה (פולניה)    1925.III.13     י"ז באדר תרפ"ה

 

 

יו"ר ועד הגימנסיה: מרדכי בן משה צבי גרינברג  *

המנהל: איסר בורנשטיין

Chairman of the Gymnasium Committee:

The Director:

Mordechai son of Mosze Cwi Grinberg

Iser Borensztajn

 

 

חברי הועד: Members of the Committee:

חברי המועצה הפדגוגית:

שלמה אלטער Szlomo Alter

דוד ליכטנשטיין  Dawid Lichtensztajn

חיים ז'לזקי  Chaim Zelazki

אליעזר צגלה Eliezer Czegla

מרדכי דוד ? Mordechai Dawid (?)

חיה אבירמסקי Chaja Awiramski

יצחק וערטהיים  Icchak Werthajm

הלמן Helman

יעקב קלעניץ Jakob Klenicz

שרה וינשטוק  Sara Wajnsztok

יוסף מאקובר Josef Makower

צפורה רובינשטיין Cypora Rubinsztajn

זלמן ניבּיורסקי Zalman Nybjorski

הירשהורן  Hirszhorn

מאיר קנרק Meir Kanarek

גלאנט Galant

 

 

מזכירSecretary:

 

יעקב קונצקי  Jakob Koncki

 

 

* - רשימת החותמים פוענחה ע"י מר משה פלס

 

 

Blessing of the Hebrew Gymnasium of Mlawa on the Inauguration of the First Hebrew University in Jerusalem 1925

 

The original greeting is at the National Library of Israel in Jerusalem. It was discovered and a copy was delivered to the Mlawa Committee in Israel by Dr. Rina Benari, Mlawa successor generation to display in the Mlawa room at the  Ghetto Fighters Museum 

 

Translation to English

 

The Executive Committee, the headmaster, the teachers and pupils of the Hebrew Gymnasium in Mława heartily and warmly welcome the opening of the Hebrew University on the peak of Mount Scopus in the rebuilt Jerusalem.

 

It is a festival for us on this day the first of a new creation for which we have prayed. From this day on Israeli thought and our gigantic creation will live and express itself as a golden thread never ending and never torn.

 

On this day we feel like one artery of the very great, beating pounding heart which is at the peak of the Hebrew University.

 

Feeling in all its depth the lofty historical emotion of the creation of the first Hebrew University we send our deepest blessing on its opening and wish that it may be a pillar of fire to Hebrew knowledge, and Hebrew education that it may spread the rays of its light over all lands, for the revival of the Hebrew people and of all humanity.

 

Mława (Poland) 13.3.1925

17th Adar 5685

 

Chairman of the Committee of the School: Mordechai son of Moshe Zvi Greenberg,  Headmaster: Iser Bornstein

 

See deciphered translated names in the table above, transliterated by Moshe Peles.

 

 

Back to M.R.I.  Mlawa Remembrance Initiative

 

M.R.I. (Mlawa Remembrance Initiative) originally posted in May 1998!

Last updated October 31st, 2008

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!