אהבת שקר

אימייל שרשרת באינטרנט 23.8.2005

 

אני ניצול שואה.

אבי לא שרד את המחנות. הוא נותר כאפר במשרפות!

אימי שרדה את התופת אך נשמתה כבתה ומתה שם לתמיד.

 

ארורים יהיו כל אוהבי "עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל", שלא מצאו בליבם טיפת אהבה אלינו, הקורבנות והניצולים, וניצלו בציניות, ברשעות ובזדונית את הטרגדיה שלנו לעשיית רווחים פוליטיים וכלכליים לעצמם. ה"אהבה" שלהם לא ניצחה כי היא היתה אהבת שקר.

 

ישראל, רולי נתיב

רמת ישי

 

 False Love

Received as an Email Chain 23.8.2005

 

I am a Holocaust Survivor.

My father did not survive the camps.

My mother survived the inferno but her soul extinguished and died there forever.

 

Cursed be all those "Lovers of Israel, Eretz Israel and the Torah of Israel", who did not find in their heart a drop of love for us, the victims and the survivors, and used cynically, with much cruelty, our tragedy to gain political and economic gains for themselves. Their "love" did not win because it was false love.

 

Roli Nativ,

Ramat Ishai, Israel

 

 

Back to "My Israel"

 

Last updated August 28th, 2005

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!