גומבין

Gombin Remembrance Assembly 2014
Beit Gombin, 34 Hagolan St., Tel Aviv, Sivan 20, 5774, 18.06.2014

אזכרה 2014

בית גומבין רח' הגולן 34 תל אביב, יום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, 18.06.2014

 

 

INVITATION  הזמנה


חברי קן השומר הצעיר בגומבין ביער יום לפני עליתו של אליעזר גליקזליגר (גולן) לארץ ישראל, גומבין, 4.8.1935 (מאוסף התמונות של מאיר הולצמן)

שוכבים מימין לשמאל:  מוטי גלברט, מאיר הולצמן; יושבים מימין לשמאל: ציביה (צביה) באומן, שושנה גלברט, יעקב פרידמן,  גוטה חומסקי לבית בז'ז'ינסקי, ולווק פרידלנד, רבצ'יה באומן, מעל לגוטה עומדת  בלצ'יה ציפריס לבית טיבר; עומדים מימין לשמאל: אהרון ז'ולנה, לא מזוהה, רחל ז'ורקובסקה, חנה'לה טייפלד, פסח סוכאצ'בסקי,  במרכז הגבוה מכולם פנחס גוסטינסקי, אליעזר (לייזר) גליקזליגר (גולן), נוצ'יק (נתן) ליפשיץ שסיים "תחכמוני" בוארשה, רבצ'יה גלברט (רבקה אלוני), משה אטינגר, חנה ז'ורקובסקה, אשתו של פסח סוכאצ'בסקי

Members of Hashomer Hatzair n Gombin, taken in the wood surrounding Gombin, one day before the immigration ("aliya") of Eliezer Glikzeliger to Eretz Israel on 4.8.1935 (from the photographs collection of Meir Holcman).

Lying on the ground from right to left: Moti Gelbert, Meir Holcman
sitting from right to left: Cywia (Cwia) Bauman, Szoszana Gelbert, Jakob Fridman, Guta Chomski née Brzerzinski, Welwek Fridland' Rywcia Bauman;

above Guta standing Balcia Cipris née Tiber;

Standing from right to left: Aharon Zolna; not identified, Rachel Żurkowska, Chanal'eh Tajfeld, Pesach Sochaczewski;

In the center; the tallest one is: Pinchas Gostynski

to his left: Eliexer (Lajze) Glikzeliger (Golan), Nuczyk (Natan) Lypszyc (who graduated the "Tachkemoni" gymnasium un Warsaw), Rywcia Gelbert (Aloni), Mosze Etinger, Chana Sochaczewski née Żurkowska

 

 

line9
 

לכבוד

 

_______________________

 

חבר(ה) נכבד(ה),

 

 

הינך מוזמן(נת) בזה להשתתף באזכרה לקדושי עירנו שתתקיים בבית גומבין, רח' הגולן 34, תל אביב,

ביום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, 18.06.2014, שעה 16:00

 

לדור ההמשך:

 

אנא בואו לכבד זיכרון אבות ואמהות, סבים וסבות, דודים ודודות, אחיינים ואחייניות שנרצחו ואין להם קבר או זכר.

 

נשמח לראותך בין הבאים.

 

 

,

 

You are kindly invited to the annual  Remembrance Assembly to commemorate our Shtetl and remember the martyrs of Gombin. It  will take place in The Kossar- Karetzky senior Citizens Center      ( known as the "Gombin House"), on 34 Hagolan St., Shikun Dan, Tel Aviv, on Wednesday,  Sivan 20,  5774 - 18.06.2014 at 16:00.
 

We call the successor generations to participate in the assembly and honor the memory of fathers and mothers, grandfathers and grandmothers, uncles and aunts, nephews and nieces, who were murdered and have no tomb or memory.
 

shalom,

 

Ada Holtzman

 

Last updated 199 May 2014

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!