30.5.2010


גומבין פולין: חברי קן השומר הצעיר נובמבר 1926
. תמונה מעזבונו של אברהם חיה ז"ל, נתרם ע"י בנו, ד"ר מרטין גייאר ז"ל ופוענח ע"י מאיר הולצמן. מלמטה למעלה, מימין לשמאל: שורה ראשונה יושבים: מאיר הולצמן,  זיידמן;  שורה שניה: משה אטינגר, וולף, קוטנובסקי, שורה שלישית: דוד הירשברג, אליעזר גולן (גליקזליגר), יעקב ליסאק, פנחס גוסטינסקי, ברוך; שורה רביעית: פסח סוכאצ'בסקי, חיים קרבר, חיים ז'ולנה, חנה'לה ירליכט, זיידמן, ראובן טייפלד, בונים שמיר מז'יכלין מייסד השומר הצעיר בגומבין, אברהם אטינגר, מלכה מאן לבית גליקזליגר, משה ז'ולנה, יוסק חיה; שורה חמישית:הרש בר, פרידה טאדליס, יוסל (יוסף) ליסאק, חנה'לה ז'ירקובסקה, שלמה כהן, רבצ'יה (רבקה) באומן, חנה ברוק לבית הולצמן, לא מזוהה, שמואל לושינסקי, ציביה (צביה) באומן, מכלה ז'ולנה לבית סטופאי,  אברהם גאייר (חיה), רחל שכטר לבית גוסטינסקי; שורה שישית ואחרונה: שנים לא מזוהים, רוחלה (רחל) ז'ירקובסקה, גז'יבץ', דוד הודיס, בילאבסקי, לא מזוהה, פרידה קרבר, לא מזוהה

 

לכבוד

 

_______________________

 

חבר(ה) נכבד(ה),

 

 

הינך מוזמן(נת) בזה להשתתף באזכרה לקדושי עירנו שתתקיים בבית גומבין, רח' הגולן 34, תל אביב,

ביום רביעי, י"ג בסיון תש"ע, 26.5.2010, שעה 16:00

 

לדור ההמשך:

 

אנא בואו לכבד זכרון אבות ואמהות, סבים וסבות, דודים ודודות, אחיינים ואחיניות שנרצחו ואין להם קבר או זכר.

 

נשמח לראותך בין הבאים.

 

 

                                                                        בברכה וכבוד רב,

 

                                                                        עדה הולצמן

 

 

Back to Gombin Web Page

Back to Ada Home Page

Last updated May 27th, 2011

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!