קיצורי שמות הארגונים, מוסדות ומונחים בפולין לפני מלחמת העולם השניה

  Abbreviations of the Organizations' Names, Institutions and Terms in Poland before   World War II

 

 

מקור: פנקס הקהילות, אנציקלופדיה של היישובים היהודיים למן היווסדם ועד לאחר שואת מלחמת העולם השנייה הרביעי, פולין, כרך רביעי וארשה והגליל, "יד ושם" ירושלים תשמ"ט , 1989, עמ' 457; כרך שישי: מחוזות פוזנן ופומרניה • גדנסק (דנציג), עורך אברהם ויין, "יד ושם", ירושלים תשנ"ט 1999 עמ' 137, כרך שביעי: מחוזות לובלין • קיילצה, עורך אברהם ויין, "יד ושם" ירושלים תשנ"ט 1999, עמ' 594

Translated to English by Ada Holtzman (and added some terms)

 

אגודת "עזרה"

אגודה יהודית-גרמנית לסעד ולרווחה

Hilfsverein

 

 

 

האגודה לתולדות עם ישראל וספרותו - אגודה יהודית-גרמנית להפצת תרבות יהודית

Verein für jüdische Geschichte und Literatur

 

אונ"ר

שם הארגון של האנדציה (ראה להלן) בשנות ה-30, ידוע כארגון אנטישמי.

Obóz Narodowo Radykalny

ONR

אוז"ן

"מחנה הליכוד הלאומי" מפלגת השלטון בפולין מ-1936.

Obóz Zjednoczenia Narodowego

ONZ

אורט

ארגון להפצת העבודה בקרב היהודים, נוסד במאה ה-20 ברוסיה, מקיים בתי ספר מקצועיים.

Otdel rasprostranienia truda

ORT

"אנדציה"

מפלגה ימנית לאומנית בפולין בין שתי מלחמות העולם

Narodowa Demokracja

ND

א"ק

חיל המולדת (מחתרת פולנית נגד הנאצים המונהגת ע"י ממשלת פולין הגולה בלונדון).

Armia Krajowa
Home Army

AK

א"ל

חיל העם (מחתרת פולנית נגד הנאצים המונהגת ע"י המפלגה הקומוניסטית הפולנית).

Armia Ludowa
People's Army

AL

"בטליודן"

יהודים עניים שהוגדרו כקבצנים וגורשו מאזורי פולין שסופחו לפרוסיה אחרי קונגרס וינה

 

Betteljuden

גנרל-גוברנמן

אזורי מרכז פולין הכבושים בידי הנאצים – 4 אזורי משנה: קראקוב, ווארשה, רדום ולובלין

General Government (Generalgouvernement

GG

"דוזור בוז'ניצי"

 

הנהלת הקהילה הממונה מטעם הממשל הרוסי בפולין, להלכה רק בענייני דת ופולחן (בשנים 1836 – 1915).

"The Synagogue Committee"

Dozór Bóżnicy

הרייך השלישי

הכינוי הנאצי לגרמניה בשנים 1933-1945.

The Third Reich – the Nazi term for Germany from 1933-1945

Drittes Reich

וורטגאו

האזור בפולין שסופח ישירות לרייך השלישי אחרי תבוסת הצבא הפולני ב1939 ובירתו פוזנן.

Wartheland

Warthegau

צק"ב

הקופה המרכזית להלוואות בלי ריבית (בפולין, בין שתי מלחמות העולם).

Centrala Kas Bezprocentowych

CEKABE

ועד ארבע הארצות

ארגון גג של קהילות ישראל (מסוף המאה  ה-16 עד 1764, כלל את "פולין גדול", "פולין קטן", ליטא ורייסן), עסק בגביית מסים (בעיקר מס גולגולת) וכן בעניינים פנים-יהודיים, סכסוכים בין קהילות וכיו"ב

Council of the Four Lands

 

 

"חדקים"

חברי המפלגה הנוצרית-דמוקרטית  בפולין בין שתי מלחמות העולם, ידועים כלאומנים ולעתים אנטישמיים

Chrześcijańska Demokracja

 

 

צנטו"ס

המרכז לטיפול ביתומים (בפולין בין שתי מלחמות העולם ובמלחמת העולם השנייה).

Centrale Opieki nad   Sierotami

CENTOS

יוגנט

תנועת הנוער של "פועלי ציון"

     

"יודנריין"

אזור מטוהר מיהודים (מונח נאצי)

 

 

Judenrein

יורידיקות

אחוזות אצילים ליד ערים אך מחוץ לתחום שיפוטן

 

 

Juridica

יק"א

איגוד יהודי להתיישבות מייסודו של הברון הירש (חברה לעידוד הגירה והתיישבות מתוכננת של יהודים בין השנים 1957-1891 , בעיקר לארגנטינה)

Jewish Colonization Association

JCA

יס"ס

ארגון יהודי לעזרה הדדית בגנרל-גוברנמנט תחת השלטון הנאצי (בעיקר סיוע כספי). מרכזו היה בקרקוב. מאוחר יותר שונה שם הארגון ל: יאו"ס

Jüdische Soziale Selbsthilfe

JUS – Jüdische Unterstüzung-Stelle

JSS

קפ"פ

המפלגה הקומוניסטית הפולנית

Komunistyczna Partia Polski

KPP

נס"ז

הזרוע הצבאית של הארגון הפולני הלאומני האנטישמי ערב מלחמת העולם השנייה.

Narodowe Sily Zbrojne

NSZ

סנאציה

צמרת השלטון בפולין וארגונה הפוליטי בימי פילסודסקי ויורשיו

 

Sanacja

פולקסדויטשה

בני הלאום הגרמני תושבי ארצות אחרות

 

 

Volksdeutsche

פפ"ר

מפלגת העבודה (הקומוניסטית)

Polska Partia Robotnicza

PPR

פפ"ס

 

המפלגה הסוציאליסטית הפולנית

Polska Partia Socialstyczna

 

PPS

פריווילגיה

1) (גם "כתב חסות") – כתב זכויות לכלל יהודי המדינה, לאזור, לקהילה או ליחיד

Judenreglement (Jewish Statute)

 

 

פריווילגיה

2) הזכות שנתנו מלכי פולין למקומות יישוב לאסור ישיבת יהודים בתוכם

Statute de non tolerandis Judaeis

 

 

רג"א

המועצה המרכזית לסעד לפולנים בשטח הגנרל-גוברנמנט תחת השלטון הנאצי

Rada Glówna Opiekuńcza

RGO

טא"ז

האגודה היהודית להגנת הבריאות בין שתי מלחמות העולם

Towarzystwo Ochrony Zdrowia [Ludności Żydowskiej]

TOZ

טסק"ז'

האגודה לחברה ולתרבות של יהודי פולין אחרי מלחמת העולם השנייה

Towarzystwo Społczno-Kulturalne Żydów [w Polsce]

TSKŻ

אי"ל

ארגון יהודי לוחם (המחתרת היהודית נגד השלטון הנאצי בפולין) – המרד הראשי שארגן בראשות מרדכי אנילביץ היה בגטו וארשה (אפריל 1943), בו נלחמו נגד הגרמנים למעלה מחודש ימים.

Żydowska Organizacja Bojowa

ŻOB

אצ"י

ארגון צבאי בצדו של (אי"ל) שהוקם בגטו ורשה והשתתף במרד גטו ורשה. יוזמיו וגרעינו העיקרי היו מאנשי בית"ר והתנועה הרביזיוניסטית.

Żydowski Zwiazek Wojskowy

ZZW

ז'פ"ס

המפלגה היהודית הסוציאליסטית

Żydowska Partia Socialistyczna

ŻPS

ציש"א

צענטראלע יידישע שול-אורגאניזאציע – ארגון מרכזי של בתי-ספר ביידיש בין שתי מלחמות העולם.

 

 

צך

איגוד מקצועי של בעלי מלאכה (עד המאה ה-19 של נוצרים בלבד)

 

 

 

"שבסובקה"

בית ספר עממי ממשלתי לילדי היהודים, שהלימודים בו הושבתו הן בשבת והן בימי א' (בין שתי מלחמות עולם)

 

 

 

"שטאפטה"

ארגון הנוער של הסנאציה (ראה לעיל), הצטיין באנטישמיות

 

 

 

 

Abbreviations of the Organizations' Names, Institutions and Terms

 

All terms edited and translated from Pinkas Hakehilot, Poland, Encyclopaedia of Jewish Communities, published by "Yad Vashem", Martyrs; and Heroes' Remembrance Authority:

Vol  IV, Warsaw and Its Region, "Yad Vashem" Jerusalem, 1989, page 457

Vol VI, Districts Poznań and Pomerania • Gdańsk, Editor Abraham Wein, "Yad Vashem Jerusalem 1999, page 137.

Vol VII, Districts Lublin • Kielce, Editor Abraham Wein, "Yad Vashem" Jerusalem, 1999, page 594

Translated to English by Ada Holtzman (and added some terms)

 

Home Army (Polish underground against the Nazis, under the leadership of the Polish Government in Exile stationed in London).

Armia Krajowa

 

AK

People's Army  (Polish underground against the Nazis, under the leadership of the Communist Polish party).

Armia Ludowa

 

AL

Poor Jews who were identified as beggars and expelled from the Polish territories annexed to Prussia after the Vienna Congress

Jewish Beggars

Betteljuden

The Central Jewish Fund granting loans without interest (existed in Poland, between the two World Wars).

Centrala Kas Bezprocentowych

CEKABE

Central Jewish Society for the Care of Orphans (existed in Poland, between the two World Wars).

Centrale Opieki nad Sierotami

CENTOS

The Central Organization of Yiddish Schools between the Two World Wars.

Centralne Yiddishe Shul-Organizacie

CJSO

The Nazi term for Germany from 1933-1945 under the regime of Adolf Hitler and the National Socialist German Workers Party.

The Third Reich

Drittes Reich

The directorship of the Jewish community, appointed b y the Russian rule

"The Synagogue Committee"

Dozór Bóżnicy

Members of the Christian-Democratic party, known as  nationalistic and anti-Semitic.

Chrześcijańska Demokracja

Endeks

The central territories of Poland under the Nazi occupation, consisted of 4 regions: Kraków, Warsaw, Radom and Lublin

General Government (Generalgouvernement)

GG

Territory of Poland which was incorporated into the Third Reich after the defeat of the Polish Army in 1939. Its capital was Poznań.

Wartheland

Warthegau

A Society headed by the Baron Hirsch to promote immigration and planned settlement of Jews between the years of 1891-1957, mainly to Argentina.

Jewish Colonization Association

JCA

Jewish Self Help Committee in the General-Government under the Nazi occupation. Later its name was changed to JUS: Jewish Support Work.

Jüdische Soziale Selbsthilfe

JUS – Jüdische Unterstüzung-Stelle

JSS

Joint Distribution Committee

JDC

 

The youth movement of "Poalei Zion"

  JUGEND

The nobility estates which were near the towns but not under the towns' area of jurisdiction.

 

Juridica

The Nazi term to a region "free of Jews".

 

Judenreine

The Polish Communist Party

Komunistyczna Partia Polski

KPP

Nationalistic right wing political movement in Poland between the two World Wars, known for its anti-Semitic activities.

Narodowa Demokracjan - Endecja

ND

National armed Forces – the military section of the Polish Nationalist and Anti-Semitic Organization on the eve of World War II

Narodowe Sily Zbrojne

NSZ

Name of the "Endecja" - ND (see below) organization in the 30s, known as anti-Semitic.

Obóz Narodowo Radykalny

ONR

"Camp of National Unity", the leading party in Poland after 1936.

Obóz Zjednoczenia Narodowego

OZN

He Labour Polish Party (the Communist)

Polska Partia Robotnicza

PPR

Polish Socialist Party

Polska Partia  Socialstyczna

PPS

1. Charter of rights granted to the Jews of the country, region, community and even to the individual.

2. De non tolerandis Judaeis – the statute granted by the kings of Poland to settlements allowing them to ban Jews from living under their jurisdiction.

Privilege

The Central Committee of Welfare to the Poles in the Generalgouvernement under the Nazi occupation.

Rada Glówna Opiekuńcza

RGO

The leadership government and its political organization during the rule of Józef Piłsudski and his heirs in Poland

Sanation

Sanacja

Tax unit to the Zionist Organization, granted the right to vote to the Zionist Congress.

"Shekel"

State Polish school for the Jewish children where there was no study on Saturday and Sunday (between the two World Wars).

Szabasówki

Society for the Protection of the Health of the Jews, Poland, between the two World Wars.

Towarzystwo Ochrony Zdrowia [Ludności Żydowskej]

TOZ

Jewish Social and Cultural Association, Poland, after World War II.

Towarzystwo Społczno-Kulturalne Żydów [w Polsce]

TSKŻ

Members of the German People who were residents of other countries.

 

Volksdeutsche

The roof organization of the Jewish Communities in Great Poland, from the 16th century until 1764. The Council collected head taxes, dealt with the communities internal affairs and served as the highest justice Court of the Jewish communities at that period.

Council of the Four Lands

"Vaad Arba Aratzot"

A closed professional union of artisans (only Christians until the 19th century)

 

Zech

The Jewish Fighting Organization  - the Jewish Underground against the Nazi occupation in Poland. The organization led the revolt in ghetto Warsaw in 1943 and fought more than a month against the Germans.

Żydowska Organizacja Bojowa

ŻOB

The Jewish Socialist Party

Żydowska Partia Socialistyczna

ŻPS

Jewish Military Union – resistance Jewish organization who participated in the Warsaw Ghetto Uprising in 1943, founded by Revisionists and Beitar.

Żydowski Zwiazek Wojskowy

ŻZW

Relief Jewish-German  Society for Welfare

Hilfsverein

 

A Jewish-German Association for the study of the history of the Jewish People, and spreading its literature and culture.

Verein für jüdische Geschichte und Literatur

 

 

 

 

LINKS

 

Back to Heritage Page

 

Back to the Pinkas Hakehilot Page

 

The Communities of Poland

 

JewishGen Yizkor Books Database

 

"Yad Vashem"

 

NYPL Yizkor Books On-Line

 

 

 

Last updated June  8th, 2010

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!