We Rememebr the Youth!  

 

9.04.06

 

לכבוד כל משתתפי המשלחת חוף הכרמל במסע לפולין 2006 היקרים,

 

כבר בארץ, בבית עם כל העניינים הרבים והרגילים של היום-יום, הכנות למיניהן גם לפסח שבפתח - ואני עדיין במחשבותיי אתכם, עם זיכרון נפלא של היותנו ביחד בכל המקומות ההם על אדמת פולין, על המפגש הבלתי נשכח ורב המשמעות אתכם, החום והלבביות שבהם עטפתם אותי שם – בחוויות הקשות אבל האנושיות כל כך שקירבו וחברו אותנו לאחד וממשיכים להאיר לי את ימי.

 

קשה לי פשוט לאסוף את הרגשות שמציפים אותי מתוך הזכרונות הטריים של המפגש הנפלא אתכם במסע הזה, הדברים שאמרתם, כתבתם ונתתם לי לחוש בכל צעד, בכל רגע.כשהלב מלא ויש המון מה לומר, אי אפשר להוציא מלה מהפה או להעלות זאת על הנייר ואתם יודעים זאת בעצמכם. כתבתם הרי במכתביכם הנהדרים על רצונכם לבטא את תחושותיכם כלפי וכלפי סיפורי: "ואיך אפשר במלים?"... אני נתתי שם כזה לאחד מקובצי השירה שלי בפולנית וכאן בעצם עוד הוכחה כמה התחברנו ורגשותינו זהים.

 

תודה רבה, רבה לכם על תגובותיכם המחממות את נשמה! ישבתי עד מאוחר בלילה עוד בפולין ואחר כך שנית כשחזרתי הביתה וקראתי את כל המכתבים שקיבלתי מכם. בכיתי מהתרגשות ומאושר על כל כך הרבה הבנה, הערכה ואהבה שנתתם לי ודרכי לאלה שהיו אתי אז שם ולא זכו לשרוד, לחיות בחופש ולחוות את שניתן לי עכשיו. אין בכלל באפשרותי לבטא את תודתי ולהחזיר אפילו במעט על כל הגודל הזה שניתן לי. קשה לי להמחיש לעצמי שזאת אמת, שכך כולכם קיבלתם, הבנתם והערכתם את שרציתי למסור ולהעביר.

 

וורשה, מיידנק, אושוויץ, כל המקומות הנוראים האלה ואני כבר לא לבד יותר עם התמונות בנשמה, הזכרונות, הכאב. פתאום ביחד כל כך, קרובים, מחוברים כל כך דרך העבר ההוא להווה המשותף שלנו, צעירה ביניהם שוב, כאילו נולדתי מחדש בתוך ים של אהבה והערכה שלכם, בתוך אמונכם המלא בי, במה שאני! חלום שהתגשם ומרפא את כל הפצעים. נצחון אמת! ובנוסף הידיעה החשובה ביותר שביום השואה הקרוב אתם תצאו להמון מקומות בארץ לספר את הסיפור שלי, של כמותי שאינם עוד ושל הנצולים שלא מסוגלים לעמוד בעצמם בפני קהל ולהפתח בפניו מבלי שהפצעים שבהם יפתחו וידממו שוב.

 

אני אוהבת אותכם, מתגעגעת אליכם, מתנחמת ומתחזקת באוצר שהענקתם לי - הכרות אתכם ומכתביכם בהם הצלחתם בכל זאת להגיד כל כך הרבה!

 

שלכם ואתכם תמיד, במיטב איחולי להצלחה בכל אשר תפנו!

 

חג פסח שמח!

הלינה בירנבאום

 

 

Back to Halina Birenbaum Web Page

Back to Holocaust Web Page

Last updated April 11th, 2006

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!