יעקב גלעד

 

אפר ואבק

מוסיקה: יהודה פוליקר

 

יום אביב ריחות לילך

בין חורבות העיר שלך

יום יפה לדוג בנהר

בתוכי הלב נשבר

שם היתה ואינה

ילדותך אשה קטנה

אנשים שאיש לא מכיר

אין אפילו בית שיזכיר

ואם את נוסעת לאן את נוסעת

הנצח הוא רק אפר ואבק

לאן את נוסעת לאן את נוסעת

שנים וכלום לא נמחק.

קחי מעיל יהיה לך קר

כסף בכיס וגביש סוכר

אם יהיו קשים הימים

הזכרי בי לפעמים

ואם זה עוד מסע נואש

אל הצריף אל המגרש

במסילת העיר הישנה

איש לא יחכה בתחנה.

ואם את נוסעת...

מי ימתיק לילותייך

מי יקשיב לבכייך

מי ישמור צעדייך בדרכך.

ואם את נוסעת...

קחי מעיל יהיה לך קר.

 

Yakov Gilad (musica Yehuda Poliker)

 

 

“Cenizas y Polvo”

Translation to Spanish by Yudit Zadunaisky

 

Un dia de primavera y aroma de violetas ,

Entre los escombros de tu ciudad ,

Hermoso dia para pescar en el rio  ,

Dentro de mi mi corazon se rompe …

 

Alli estuvo y ya no esta

Tu ninez  , pequena mujer

Gente que nadie conoce

Y ni sus casas existen para recordarlos

 

… Y si tu viajas  , a donde es que tu viajas ?

la eternidad es solo cenizas y polvo

A donde es que viajas ? donde es que viajas ?

…tantos anos , y nada se ha borrado

 

Lleva un saco , tendras frio

Un poco de dinero , y un cubito de azucar

Si te son dificiles los dias

Recuerdame a veces .

 

Y si es esto solo otra marcha desesperada  ,

Hacia la barraca o la estacion

Sobre las vias de aquella ciudad  ,

Nadie te esperara en la parada

 

… Y si tu viajas  , a donde es que tu viajas ?

la eternida es solo cenizas y polvo

A donde es que viajas ? donde es que viajas ?

…tantos anos , y nada se ha borrado

 

Quien te endulcera las noches ?

Quien escuchara tu llanto ?

Quien cuidara tus pasos , en tu camino ?

 

Y si tu viajas …

Lleva un saco , tendras frio.

 

Słowa Yakov Gilad (melodia i śpiew Yehuda Poliker)

 

Popiół i kurz

Translation to Polish by Halina Birenbaum

 

dzień wiosenny zapach bzu

pośród ruin miasta twego

piękny dzień na połów ryb

a we mnie się serce łamie

tam było kiedyś twe dzieciństwo

mała kobieto

ludzie których nikt już nie zna

nie ma nawet domu, który by napominał

 

dokąd ty jedziesz dokąd ty jedziesz

wieczność to tylko popiół i kurz

dokąd ty jedziesz dokąd ty jedziesz

mineły lata a nic się nie zatarło ?

weź palto będzie ci zimno

kilka groszy do kieszeni kostkę cukru

a gdy nastaną trudne dni

wspomnij czasem mnie

 

a może to jeszcze jedna rozpaczliwa podróż

do baraku na ten plac

szynami starego miasta

gdzie nikt nie czeka już na stacji

 

dokąd ty jedziesz dokąd ty jedziesz

wieczność to tylko popiół i kurz

dokąd ty jedziesz dokąd ty jedziesz

minęły lata a nic się nie zatarło ?

 

kto osłodzi twoje noce

kto wysłucha płaczu twego

kto ustrzeże twoich kroków na twej drodze

 

dokąd ty jedziesz dokąd ty jedziesz

wieczność to tylko popiół i kurz

dokąd ty jedziesz dokąd ty jedziesz

minęły lata a nic się nie zatarło ?

weź palto będzie ci zimno

 

Yakov Gilad

 

Ashes and Dust

Music by Yehuda Poliker

The English version is taken from the movie:  “Because of That War”

 

Day of spring lilac scents all over

within the ruins of your town

beautiful day for fishing  in the river

inside me my  heart breaks down

there was and is no more

your childhood little woman

people that nobody knows

not even a house which will remind

and if you are going where are you going

eternity is only ashes and dust

where are you going where are you going

years passed and nothing erased.

Take a coat you might be cold

a  lump of sugar some pocket money

if there will be difficult days

remember me sometimes

and if  it is another desperate journey

to the barrack to the square

in the old railways of the town

nobody will wait there in the station.

And if you are going...

who will sweeten to your nights

who will listen to your cry

who will watch your steps on your road.

And if you are going...

Take a coat you might be cold.

 

 

 

 

Halina Birenbaum Home Page

 

Last updated May 30th, 2004

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!