יעקב פת  Yaacov Patt

 

 2003 - 1921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המאמר התפרסם ב"ספר המלגות וההנצחה" תשס"ה 2005 , התאחדות יוצאי פולין בישראל, קרן בלה זרחי, בית לוחמי הגטאות למורשת השואה והגבורה ע"ש יצחק קצנלסון. נמסר עלי ידי ארגון יוצאי ביאליסטוק בישראל "הוועד". 

 

 

יעקב פת עלה ארצה מ"סופראסל"  Suprasl במרץ  1939 ומאז מילא תפקידים חשובים במערכת הביטחון ובשליחויות לאומיות בחו"ל.

 

זמן קצר לאחר עלייתו, הצטרף לגרעין שיסד את קבוצת ההכשרה "עלומים" בדרום נתניה, שהפכה מאוחר יותר לקיבוץ "סעד" שליד עזה. בקבוצה הוא שימש כמזכיר פנים וכמפקד המקום מטעם "ההגנה", בשנים 1940 - 1943  היה מגויס כנוטר של משטרת הישובים העבריים (J.S.P.), במסגרת המשמר הנע בכפר-יונה, ומונה כמדריך הנפתי של עמק-חפר. הדריך בקורסים של "ההגנה" והשתתף במבצעים להעלאת המעפילים. בספטמבר 1943 נישא לחיה לבית גולדשמיד, ילידת ירושלים, עזב את הקבוצה ועבר לתל-אביב בה המשיך בפעילותו ב"הגנה" עד פרוץ מלחמת השחרור ב-1948. המלחמה מצאה אותו בגרעין הסמלים והקצינים שייסדו את חטיבה 7. כמפקד מחלקה הוא נלחם בקרבות לטרון ובמבצע "חירם" לשחרור הגליל.

 

ייסד את "קרן משפחות הגיבורים" למען נכי צה"ל, הפועלת עד היום.

 

הוא ראה לעצמו חובה קדושה לעשות להנצחת קהילת סופראסל. הוציא לאור את "ספר סופראסל" כאות הוקרה להוריו ולקהילתו מהם שאב את חינוכו, את ערכי המוסר הנעלים ואת נאמנותו לעם ולארץ. כן הוציא לאור ספר מרשים בשם "חיים ומוות בצל היער".

 

יעקב פת היה בעל אופי שקט, ידע להקשיב ותמיד התייחס לכל אדם בכבוד. היה אב אהוב ומסור לילדיו בועז ובתיה ולחמשת נכדיו.

 

זאב בלגלי, יו"ר אאירגון יוצאי ביאליסטוק, לזיכרו של יעקב

 

יעקב היה בראש ובראשזנה בן אדם במלוא מובן המילה. איש בעל חשיבה עמוקה, יוזם ומצליח בכל התפקידים שהוטלו עליו והוא עשה זאת בסירות רבה ובאחריות, היה הדמות הבולטת בכנסי האזכרה ליוצאי ביאליסטוק, בהנחייתו האצילה בשפת עברית למופת. אישי אשכוולות היה, בעל אינטליגנציה רבת פנים. יעקב התייצב לכל תפקיד בתום לבו, בעל עבר בטחוני מפואר, ציוני גדול ואהבת הארץ טבועה בכל נימי נפשו.

 

יעקב גויס כחבר לנשיאות הפדרציה העולמית ופעל להגשמת הפרויקט של נטיעת יער בהרי ירושלים לזכרה של יהדות פולין ולהקמת האנדרטה למורשתה בקדמת היער.

 

איש אהוב היה על הבריות וצנוע בהליכותיו ויודע להקשיב לזולת תוך כבוד והערכה. תמיד היה נכון להושיט עזרה ועצה לכל אדם.

 

נעלה את זכרו ופועלו בהערכה ובהוקרה


From right,  row 1 (bottom): Libe Patt, Lazer Mines, Tamar Patt
row 2: Meir, Nasze, Eli, Ester, Jankel and Riwka
Row3: Abram & Yacov Patt, Mines Family & Amnon Patt

Yaacov Patt of Blessed Memory

This article was included in the "Scholarship and Memorial Book" 2005, Organization of Polish Jews in Israel, Bella Zarchi Fund,.published by the Yitzchak Katznelson Ghetto Fighters House for the Holocaust and Heroism Legacy, Submitted by the "Committee" of the Bialystok Landsmanschaft in Israel. Translated to English by Meged.

 

 

Yaakov Patt (1921-2003) moved to Israel from Suprasl, Poland in March 1939, and carried out many major positions in the Israeli defense system and in state missions abroad.

 

A short time following his Aliyah to Israel, Patt joined the nucleus that formed the "Alumim" group in southern Natanya that later became Kibbutz Saad near Gaza. He served as the secretary for internal matters of the kibbutz, and as the local "Hagana" commander. Between the years 1940-1943, he was recruited to be the supervisor of the Jewish Settlement Police (J.S.P.) as part of the mobile defense of Kfar Yonah, and was appointed Regional Trainer of Emek Hefer. He taught courses in the "Hagana" and participated in the campaign for bringing in illegal immigrants. In September 1943, he married Chaya nee Goldsmid, a native of Jerusalem; they left the kibbutz and moved to Tel-Aviv where he continued his "Hagana" activities until the eve of the Israeli War of Independence in 1948. During the war, he was at the core of the officers that established "Hativa 7". As Deputy Commander, he fought in the battles for Latroun and in the "Hirem" campaign for the liberation of the Galilee.

 

He founded the "Heroes' Families Fund" to aid handicapped Israeli veterans which is still active today.

 

It was his holy mission to perpetuate the community of Suprasl. He published the "Suprasl Book" as homage to his parents and to the community which granted him his education, his high moral standards, and his loyalty to his nation and his country. He also published an impressive book, "Life and Death in the Shadow of the Forest".

 

Yaakov was a mild-mannered man, a good listener who always related to other persons with respect. He was a loving father and was devoted to his children Boaz and Batya and to his 5 grandchildren.

 

 

Zeev Balglej, Chairman of the Bialystok Landsmanschaft:

 

Yaakov was first and foremost a human being in the finest sense of the word. He was a man of deep thought, an initiator and a success in all the roles that were assigned to him, which he performed with great dedication and responsibility. He was an outstanding figure at the Bialystok memorial meetings, with his eloquent narration and his exemplary command of the Hebrew language. A Renaissance man, highly intelligent, Yaakov confronted each and every capacity with a clear conscience and with a glorious military past. He was a great Zionist, and the love of his country was engrained in every part of his being.

 

Yaakov was recruited as a member of the Presidium of the World Federation and was instrumental in having a forest planted in the hills of Jerusalem in memory of Polish Jewry and in erecting a monument to its heritage at the entrance to the forest.

 

He was well-loved by one and all and was modest in his character; he knew how to listen to others with respect and appreciation, always ready and willing to lend a hand and advise everyone.   

 

We respectfully remember him and his deeds with appreciation and reverence!

 

 

Yaacov Patt: LIFE AND DEATH  IN SHADOW OF THE FOREST

Back to Bialystok Memorial Web Page

Last updated March 28th, 2007

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Pesonal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!