חדר הנצחה ביהוד  לקהילת ביאליסטוק שאיננה עוד

 

מאת עטרה מוסקוביץChana Kizelstein (Lin), archivist, in the Commemoration Hall of Bialystok in Yehud, Israel.

 

אתמול, ה-23.8 התקיימה האזכרה השנתית לזכר קורבנות הנאצים בני העיר ביאליסטוק שבפולין. הקהילה היהודית בעיר מנתה כ-60,000 נפש, מתוכם צמחו אישים כפרופ' זמנהוף, פרופ' אליעזר סוקניק, השחקן והצייר ישראל בקר, ח"כ חייקה גרוסמן ואחרים. הייתה זו קהילה מאורגנת ומגובשת, שהיו בה מועדונים ציוניים, קבוצות ספורט, ארגוני עזרה הדדית ועוד.

 

"ביה"ס" לא היה רק בית ספר", אומרת גב' חנה קיזלשטיין, שניצלה בילדותה מאימי השואה ומתגוררת כיום בקרית-ביאליסטוק ביהוד "אלא ממש מרכז חינוכי".

 

"ארגוני יוצאי ביאליסטוק בכל העולם החליטו בשנת 1950 לקלוט אותנו בארץ על ידי בניית שכונה על כל מוסדותיה", מספר מר. מיכאל פליקר, ראש הועד המקומי, "אני חושב שזו הקהילה היחידה בעולם שהנציחה כל את קהילתה, בשכונה על שם העיר, שרחובותיה נקראים ע"י חשובי הקהילה ומנהיגי המרד".

 

ואכן בשכונה יש כיום גני-ילדים, בית-כנסת, בי"ב תיכון שנוסד אף הוא ביוזמת יוצאי ביאליסטוק, מתנ"ס, בתי מגורים יפהפיים וגם חדר הנצחה צנוע הנמצא ב"היכל ביאליסטוק" (לשעבר "בית העם"), ובו שוכנים גם מועדון הקשישים "ביתנו" ומועדון ברידג' פעיל. בחדר ההנצחה נמצא אוסף עדויות של ניצולים באידיש, בפולנית, ברוסית, באנגלית ובעברית. גב' חנה קיזלשטיין המתנדבת במקום, שולטת בכל השפות הללו. היא החלה בהתנדבותה כאן לפני כחצי שנה, כאשר גילתה כי יש לסדר את אוסף התמונות ואת ארכיון החוברות והעיתונים הגדול שהביאו הניצולים למקום.

"אני לא הראשונה. היו פה אנשים לפני שהחלו במלאכה זו", היא מצטנעת. מלבד זאת מתנדבת חנה בביטוח הלאומי במסגרת שרות יעוץ לקשיש ובבית חולים במסגרת יע"ל.

 

חדר ההנצחה נבנה ב-1991. "לאחר ששופץ המבנה, הוחלט להקדיש לכך חדר", מספר מר. פליקר, "ואני חושבת", מוסיפה גב' חנה קיזלשטיין, "שהוא החדר החשוב ביותר עבור אנשי ביאליסטוק המעטים שנשארו בחיים".

 

על הקירות תמונות מנהיגי המרד, טננבאום ומלמד, שרחובות הקריה הקראים כאמור על שמם. בין הספרים הרבים במקום ספר צילומים של העיר לפני המלחמה, ספר ציוריו של ישראל בקר (הכולל ציורים המבוססים על זיכרונותיו מעיר הולדתו), ספרים על המרד ועל הגימנסיה העברית וכן עבודת מאסטר שנכתבה בנושא "גטו ביאליסטוק '45 '43. כמו כן נמצאים במקום מסמכים שנשמרו עשרות שנים, צילומים רבים, מהם נדירים, עיתונים שיצאו בעיר עוד לפני המלחמה וכתבי העדויות.

 

"אנחנו רוצים שלא ישכחו את אלה שנפלו על קידוש השם" אומרת חנה, "אני מכירה פה כל פינה. ההתנדבות שלי היא מתוך כבוד להורים ולכל הנספים. כל פיסת נייר שכתוב עליה שם העיר שלנו יקרה לנו. היו לנו פה חיים פעילים. כדאי וחשוב שתלמידים יבואו למקום, ילמדו וידעו".

 

הקשר עם עיר האם בפולין נשמר, ולאחרונה אף ביקרו ביהוד מושל המחוז וראש העיר. בקרוב תקום ועדה אשר תבחר את במצבה אשר תוקם במקום בו היה בית הכנסת אשר נשרף על אלפיים מתפלליו.

 

ביהוד מתוכננת נטיעתו של גן הנצחה ע"ש זלמן ירושלמי ממקימי הקריה, בו יוקדשו חלקות לזכרם של המחנכים שמואל פבזנר ויעקב טוביאש, אשר הצילו את ילדי העיר ששהו בקייטנה בעיר דרוסקניק והוברחו לבריה"מ.

 

_________

התפרסם בעיתון מקומי של יהוד "גל גפן" גיליון מס' 218.

 

 

 

Back to Bialystok Memorial Web Page

 

Catalogue of the Library (Hebrew, Yiddish, English)

Last updated October 24th, 2007

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!