ספריה בחדר הנצחה  - היכל ביאליסטוק

ארגון יוצאי ביאליסטוק והסביבה בישראל

רח' טננבאום 17

יהוד 56210

The Hall of Bialystok
17 Tennenbaum St.
Kiriat Bialystok
Yehud 56210
ISRAEL
Telephone:
: 00-972-3-5360037
The Organization of Former Jewish Residents of Bialystok and its Surroundings in Israel ("The Israeli Landsmanschaft "Vaad")
Jakob Kagan, Chairman, Telephone: 052-5243896 Email:
y.kagan1@gmail.com

 

 

רשימת ספרים שלישית - היכל ביאליסטוק

אוגוסט 2009

 

רשימת ספרים ראשונה - אוגוסט 2006

 

רשימת ספרים שניה - אוקטובר 2007

   

רשימת ספרים בעברית Books in Hebrew

 

* מיומנה של סולץ ציפה -

תיאור חייה של סולץ ציפה (שם משפחתה לפני הנישואים  היה גולדברט) נולדה בעיירה במחוז ביאליסטוק, בשנת 1918.  בספר קורות חייה וחיי משפחתה כאשר הנאצים כבשו את העיר ביאליסטוק, ב-22.6.1941, את תלאותיהם ורציחתם של בני משפחתה בידי הגויים הפולנים והנאצים.

 

* דרכו של יודנראט - נחמן בלומנטל, "יד ושם", ירושלים - מגנזי "יד ושם" סידרת מקורות מטעם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה כרך ד'. תעודות מגטו ביאליסטוק.

אין אנו עשירים בתעודות רשמיות מחיי היהודים בתקופת השואה. על פי רוב הושמדו הארכיבים של היודנראטים ושל המוסדות היהודיים האחרים יחד עם הנפש והרכוש. היודנראטים של גטו ביאליסטוק הוא אחד מן המועטים מאוד שתעודותיו ניצלו ונשתמרו. אלה הן הודעותיו הרשמיות לאוכלוסים היהודיים וכן פרוטוקולים מישיבותיו ומאסיפותיו, התעודות נדפסו כאן לראשונה בשלימות בתרגומם העברי ובמקורם היידי זה מול זה. מהדיר התעודות, נחמן בלומנטל, חוקר ידוע של תקופת השואה, צירף להן הערות מסבירות ומשלימות וכן הקדים מבוא מקיף על טיבן של התעודות ועל המציאות בגטו.

 

* חיים ללא זיכרון     מישקה זילברשטיין

סיפור חייו המרתק של מישקה זילברשטיין בזמן מלחמת העולם השנייה וכל מה שעבר באותה תקופה: הבריחה מהגטו, החיים כילד ביער לבד, ללא משפחה וחברים, עם להקת זאבים בחלק מהזמן, הצלתו והסיבות  לשתיקתו במשך 50 שנה שחי בארץ.

 


הזאבים שהצילו אותי איור: רות גווילי

 

* יהודי פולין בטרם השואה 1939 1914, עורך נחמן תמיר, הוצאת הפדרציה העולמית של יהודי פולין. , בשיתוף עם הועד למען תרבות יהודית ניו-יורק, עברית, אידיש, אנגלית, תל-אביב, 1983.

יהודי פולין עיצבו ופיתחו במשך דורות אורח חיים מיוחד. פעילות חינוכית ותרבותית ענפה ותנועות פוליטיות וסוציאליות, שהקרינו והשפיעו על הקיבוצים היהודים בתפוצות. כל אלה הגיעו לשיא בתקופה שבין שתי מלחמות  העולם. כאשר יהדות פולין הייתה המרכז היהודי הגדול  והדינמי של העולם היהודי באירופה. באמצעות מאות צילומים, שרבים מהם מתפרסמים כאן לראשונה, משקף האלבום הזה את החיים התוססים, היצירה והמאבק של יהודי פולין בטרם עלה עליהם הכורת.

 

* מאיר של חייקה- תולדות מעשים הגות - מא;יר אורקין, עריכה סימה טלמון, קבוץ עברון 2008 http://www.zchor.org/bialystok/orkin.htm

מאיר הוא יליד ביאליסטוק, חניך השומר הצעיר, חלוץ לוחם הפלמח, איש ארגון וכספים, איש חשיבה והגות. בגיל 94 החליט לספר את סיפור חייו.עד אז הוא טיפח את זיכרה ומורשתה של חייקה גרוסמן, אהובתו, אשתו, ההשראה שלו,שהלכה לעולמה לפני 12 שנים.

 דרכיהם נפרדו כשמאיר עלה לארץ במרץ 1936. מלחמת העולם השנייה טרפה את הקלפים והאריכה את הפרידה. לאחר המלחמה, כשנודע למאיר שחייקה שרדה את השואה, נוצר קשר מכתבים שניסה לגשר על הפער ארוך השנים.

 בביוגרפיה "חייקה" נכתב "חייקה שבה יותר לא היה צריך. והרי הייתה לו רק חייקה אחת. ומה אם השתנתה, התבגרה, הקשיחה, עברה שואה נוראה, אהבה אחרים, נעשתה מנהיגה מבחינתו דבר לא השתנה. הוא חיכה לה לפני המלחמה, וחיכה לה אחריה מלחמה. כל חייו, דומה היו ציפייה אחת ארוכה. שתים-עשרה שנים חיכה, קיווה ואהב כמעשה רחל ויעקב".

 מאיר ליווה את פעילותה הציבורית של חייקה במסירות ואהבה אין קץ, מבלי לוותר על עשייה אישית בתחום הכלכלי, הציבורי והרוחני.

 חלק א' של הספר מגולל את תולדות החיים וכולל חליפת מכתבים אישית בין מאיר לחייקה.

 חלק ב' מאגד מאמרים וקטעי עיתונות שכתב מאיר במהלך השנים.

 

* תולדות עיירת סופרשל Suprasl, מחוז ביאליסטוק - http://www.zchor.org/suprasl/suprasl.htm

 

* הפוגרום בביאליסטוק בשנת 1906   

 

* חסידי אומות העולם -  שלמה בלונד,   1983 ישראל.

ניצולי שואה מספרים על חסידי אומות העולם, ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים.

 

* מראות הצו באות - מאת הגאון הגדול האמיתי, קדוש ישראל, נשיא ישראל והדרו, מופת הדור, נזר החכמים ופאר מקודשים, רבנו משה זאב זצ"ל אב"ד טיקטין וביאליסטוק.

על סימן טו"ב נשו"ע אבן העזר. דיני תקנת עגונות.

נערך מחדש בעה"י בתוספת ציונים והערות ע"י משה שלום שור.

 

 

ספרים  ביידיש

 

* גולדענע לידער - דודו פישר, ישרא-תו 1985.

שירים ביידיש שמתורגמים לאנגלית ולעברית.

 

* ביאליסטוקער אלמאנאך פאר עקאנאמיקישע, געזעלשטפטלאכא און קולטור - ענינים מיט א קאלענדאר אויפן יאר 1931

אלמנך ביאליסטוק בנושאי כלכלה, חברה ותרבות 1931

 

* ביאליסטוקער אלמאנאך

 עיתונות של ביאליסטוק הישנה. סיפורים על יהודי ביאליסטוק מלפני מלחמת העולם הראשונה. כולל תמונות של אנשים שחיו באותה תקופה.

 

* די קליאטשע - מענדעלע מוכר ספרים.

סיפורי קלישאות.,פראלאג יידיש בוך, וארשה ( ? )

 

ספרים באנגלית

 

 מחוז ביאליסטוק   Studia Podlaskie (tom 2 ) - Uniwersytet Warszawski Filia w Bialystoku 1989    

  500 years of the Jewish settement Podllaskie papers from the International Conference Bialystok, September 14 17 1987.  

 Published by Wykonano w zakladzie Poligraficznym Studenckiej Spoldzielni Pracy "Podlasko w Bialystoku" 1989.                                                                                   

 

 

ספרים בפולנית

 

  *   "Getto Bialostockie" -  Dr. Ewa Rogalewska    295 pages, published in 2008  by " Institut of National Memory" - branch  in Bialystok. A unique historical research of the Biaystok Ghetto.

 

 * Szkice Genealogiczne (serja 1) - Kazimierz Reychman

       מבט היסטורי משנת 1900 על התפתחות התרבות בפולין.

        Published by  Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Warszawa 1985.    

 

* Henryka "Dzieci Bialostockie" 42 pulk piechoty in. Gen. Jana      Dabrowskiego -  Adam Dobronski    Krzysztow Filipow 

     עצמאות פולין ב- 1919 ילדי ביאליסטוק תרבות לפני מלחמת העולם השניה של יהדות  ביאליסטוק ומורשתה.

 Published by  Muzeum Wojska w Bialymstoku. Bialystok 1993 

 

 * Szkice z Dziejow Wojska i Walk w Polnocno Wschodniei Polsce -  ;Adam Dobronski

 עברה הצבאי של יהדות ביאליסטוק עד שנת 1938. 

 

* Podlasie -  Kressowa Kraina, Fotografie: Bracia Klosowscy,  Wiersze: Jan Leonczuk                                     

        תמונות נוף וחיות בר מפולין, כיום אזורי פודלסיה.

Zdjecia by D. W. Benkowski sp. Zoo 2003

Specjalne Podziekowania od wydawcy.                                                       

Material:  Zdjecia Grzegorz i Tomasz Krosowscy                     

Published by Dom Wydawniczy Benkowski    

                                           

* Bialystok historia miasta wydanie 2 uzupelnione, edited by Adam Dobronski

ביאליסטוק משנת 1936 עד שנת 1989. היסטוריה.

 Published by:    Zarzad, Miasta Bialegostoku,  Bialystok, UL, Slonimska 1,  Bialystok 2001    

                       

*  Przewodnik po Wystawach Muzeum w Tykocinie - Andrzej Lechowski, Ewa Rogalewska        

    עיירת טיקוצ'ין תמונות של בתי כנסת, מנורות, חנוכיות ועוד.

Published by:     Muzeum Okregowe W Bialymstoku Bialystok 1987

  

* Tykocina Zabytki  - Ewa Wroczynska 

       תוכן   עיר עתיקה בפולין, עם הרבה אתרי עתיקות, שטחים גדולים של שדות ומטעים.

 Muzeum W Tykocinie Oddzial Muzeum,   Okregowego W Bialymtoku (L),   Tykocin 1988                                                  

 

* Supraslscy  Zydzi 1833 - 1942 - Leonardd Dobrowolski  RIS: Tomasz Wiszniewski

 תיאור העיירה והחיים בה לפני מלחמת העולם השנייה.

 

 * Czas  KAMIENI  -  Monika Krajewska - Interpress Warszawa 1982

 

* שירים  שירים שנכתבו בפולנית בשנת 1944 - פליציה נובק   Felicja Nowak: Poems 1944

 

 Zeew Balglej & Chana Kizelsztejn (Lin) with Ada Holtzman at the library in the Hall of Bialystok, Yehud, 28.3.2006

 

Back to "Kiryat Bialystok"

Back to the Bialystok Memorial Web Site

Last updated November 2nd, 2010, (originally posted on August 8th, 2009)

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!