נגונים
מלים: פניה ברגשטיין
לחן: דוד זהבי

שתלתם ניגונים בי, אמי ואבי,
ניגונים מזמורים שכוחים.
גרעינים, גרעינים נשאם לבבי -
עתה הם עולים וצומחים.

עתה הם שולחים פארות בדמי
שורשיהם בעורקי שלובים,
ניגוניך אבי, ושיריך אמי,
בדפקי נעורים ושבים.

הנה אאזין שיר ערשי הרחוק
הביע פי אם אלי בת
הנה לי תזהרנה בדמע ושחוק
"איכה" וזמירות של שבת.

כל הגה יתם וכל צליל יאלם
בי קולכם הרחוק כי יהם.
עיני אעצום והריני אתכם
מעל לחשכת התהום.

בידו אפקיר רוחי
בעת אישן ואעירה
ועם רוחי גויתי
ה' לי ולא אירא.

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Zadik

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!