HA'SHOMER HA'TZAYIR in GOMBIN


Ha'shomer Hatza'yir in Gombin, November 1926 - from the Album of Abram Chaja (Guyer) of blessed memory; scanned and sent to me by his son, Dr. Martin Guyer, 21 June 1998.

The Names behind the Images - as Remembered by Meir Holtzman z"l

1)

Name not rememebered

 

2)

Frida KERBER

Sister of Rachel Ettinger nee Kerber, died in Paris France

3)

Name not rememebered

 

4)

BILAWSKI

The brother of Jacob, whose tombstone is found in the warehouse in Gombin

5)

David HODIS

The brother of Aron Hodis, the "hero" of Gombin.

6)

GRZIWACZ

 

7)

Ruchla ZIRKOWASKA

Perished in the Holocaust

8)

Name not rememebered

 

9)

Name not rememebered

 

10)

Rachel GOSTINSKA (Shechter)

My aunt, Khalutza, (pioneer) lived in Kibbutz Ein Ha'choresh, died 1995

11)

Abram CHAJA

Died in USA

12)

Machla STUPAI

Married to Moshe Zolna in Tel Aviv

13)

Ciwia BAUMAN

Perished in the Holocaust

14)

Shmuel LUSHINSKI

Khalutz. Died in Petach Tikva

15)

Name not rememebered

 

16)

Channa Holcman (Bruk)

Khalutza, my aunt, lives in Kibbutz Negba.

17)

Rywcia BAUMAN

Run away to Russia and disappeared there.

18)

Shlomo Cohen

Elder brother of sara Susnowski, died in Israel.

19)

Channal'e ZIRKOWASKA

Perished in the Holocaust

20)

Yosel LISSAK

Died in Paris

21)

Frida TADELIS

Immigrated to Eretz Israel in 1935 and died in Israel, 1975.

22)

Hersz Beir Ber

Identified by Ben Guyer 13.8.98

23)

Yosek CHAJA

Perished in the Holocaust

24)

Moshe ZOLNA

Died in Tel Aviv

25)

Malka GLICKZELIGER (Man)

Khalutza , lives in Kibbutz Ein Ha'Choresh

26)

Abram ETTINGER

Khalutz, Died in Kibbutz Kfar Menachem.

27)

Bonim SHAMIR

Came from Zychlin. The founder of Ha'Shomer Ha'tzaiir in Gombin.

28)

Reuven TAYFELD

Died in Haifa

29)

ZEIDMAN

Emigrated to America before WWII

30)

Chanal'eh YARLICHT

Lived in Jerusalem, Israel.

31)

Chaiim ZOLNA

Died In Tel Aviv

32)

Chaim KERBER

Died in Paris, France

33)

Pesach SUCHACZEWSKI

Perished in the Holocaust

34)

BARUCH

Died in America

35)

Pinchas GOSTINSKI

My uncle, Perished in the Holocaust

36)

Jacob LISSAK

Emigrated to France before the war.

37)

Eliezer GLICKZELIGER

Khalutz, died in Kibutz Ein Ha'Mifratz

38)

David HIRSHBERG

Died In Tel Aviv

39)

KUTNOWSKI

Perished in the Holocaust

40)

WOLF

Perished in the Holocaust

41)

Moshe ETTINGER

Holocaust survivor, died in Israel

42)

ZEIDMAN

Emigrated to America before the War.

43)

Meir HOLCMAN

Khalutz, lives in Kibbutz Ramat Ha'Shofet

 

 

קן "השומר הצעיר" בגומבין.

מאת: מאיר הולצמן.

 

עוד מעט ולא יישארו אנשים שנולדו בגומבין, חיו את שנותיהם כצעירים. אהבו את העיירה ונותרו גומבינאים לכל חייהם לטוב ולרע.

 

גומבין הייתה  דומה ומיוחדת בין העיירות בסביבה על הפרנסות המסורתיות היהודיות - רוב תושביה גרו במרכז העיר ומסביבם פולנים וגרמנים. לא כולם חורשי טוב ליהודים.

 

ענייה הייתה גומבין. בעלי מלאכה וסוחרים קטנים שבעמל רב הוציאו מחייתם כדי הצורך. הגבירים המעטים זכו למעמד מכובד בין החרדים והחילונים כאחד.

 

נוער יפה היה בגומבין. הגימנסיה הפולנית נסגרה בשל חוסר אמצעים, כמו כן נסגר בית ספר "תרבות" שהקנה את השפה העברית וערכי ציון לילדים החל מגיל גן הילדים.

 

למעשה קבוצת המדריכים הראשונה לייסוד קן השומר הצעיר הם חניכי בית ספר "תרבות".

 

 

התחלנו כתנועה שבמרכזה התנועה הצופית. הוצאת הצעירים אל היער והטבע, שחרר עומס גלותי רב של הסתגרות בתוך עצמך.

בא גם נוער מה"חדר" בו למד ושינן מבוקר עד ערב, ללא תכלית וללא הכשרת האדם לחיים מודרנים שפרצו בכל אירופה וההד הגיע גם ליהודים שנחשפו לאמנציפציה והשכלה.

 

הושפענו מתנועת הצופים האנגלית מיסודו של באדן פאול, Baden Pawel, שהכשיר נוער אנגלי חזק למשימות אימפריאליות ומה"וונדר פוגל" Wonder Fogel הגרמני שמאס בחיים המשעממים של המשפחה הגרמנית וחיפש ריגושים בחיי הצוותא של הנוער בחיק הטבע.

 

באתי לקן השומר הצעיר שחיפש דרך ושיטות חינוכיות לנוער מתבגר, שהדרכים לקידום והשכלה חסומות לפניו.

למעטים ניתנה האפשרות לנסוע לעיר הגדולה לרכוש השכלה עם סיום הלימודים בבית הספר היסודי.

לרבים מאתנו נהפך קן השומר הצעיר לבית.

נוסף לפעולות הצופיות ולשיחות הנפש של הצעירים, עסקנו בערבים ברכישת ידע והשכלה כללית. לא אחת ראיתי את חברי הקן לפנות בוקר בגן הציבורי שקועים בספר, בסוגיות שונות וברכישת ידע.

מדעים כלליים כמו: אנתרופולוגיה, ביולוגיה, זאולוגיה, גוף האדם ובגיל מבוגר יותר: כלכלה מדינית ומטריאליזם היסטורי נרכשו בדרך של לימוד עצמי ובסיכומים במסגרת הקבוצה החינוכית.

 

היינו רובנו מינויים בספריה הציבורית מיסודו של הבונד (Bund) ושם נפתחנו לספרות יפה ואוצר שופע מהקלאסיקנים היהודים. קראנו אידיש ופולנית 

וחיינו התעשרו בחוויה אינטלקטואלית זכורה לכל החיים.

 

הפעולות בקן התקיימו מספר פעמים בשבוע, ובל"ג בעומר יצא כל הקן והקים מחנה גדול באחד הכפרים.

 

נזכר אני  במפגן הקן בל"ג בעומר. חזרנו כ300-  שומרים ושומרות בשירה, בדגלים מונפים.

ברחובות העיירה נפתחו הדלתות והאור שהוצא החוצה ביטא שמחה, גאווה ואף הזדהות של ההורים והאוהדים.

 

בפעילות הציבורית פעלנו רבות. אספנו כספים לקרן הקיימת במבצע "הקופסה הכחולה". המבוגרים התרימו לקרן היסוד. פעלנו בקרן "פועלי ארץ ישראל" לרכישת קרקע ולהתיישבות העובדת בארץ ישראל.

 

ארגנו "ערבי שאלות" (באידיש: "קעסטל אווענד") לצבור, בהם עמדנו בכבוד בויכוחים חמים עם הקומוניסטים והבונד מצד אחד ועם בית"ר מאידך.

 

ייסדנו את סניף "החלוץ" בו השתתפו חברים שלא עברו את תנועת הנוער, את "העובד" לאנשים מבוגרים בעלי מלאכה שהתעניינו בעליה לארץ.

 

הסתובבנו בסביבה, בסניקי ואילובו וחיפשנו מעומדים ל"החלוץ" ולעלייה לארץ.

 

בחורף (בפולין קר מאד) נאלצנו לשכור מועדון ליד היער ולקיים את פעילות הקבוצות.

אספנו פרוטות מהחברים וההורים.

 

נזכר אני בנשף שארגנו באולם הקלנוע של משפחת גרינבוים, בהשתתפותו של אליהו גולדנברג (האבא של דודו טופז) שהופיע באידיש ופולנית בהצלחה אומנותית רבה ובהכנסה כספית שאפשרה לנו רכישת המועדון באותה שנה.

 

לסיום פרשת הקן, אני רוצה להזכיר את הפטרונט שסייע לנו ונתן לנו את הלגיטימיות כלפי השלטונות שחשדו בנו בסטייה קומוניסטית, אבל התנחמו בכך שזה יהיה "קומוניזם לאקספורט לפלסטינה".

בפטרונט פעלו רופא השיניים סמולביץ, ד"ר דזיבצ'ופולסקי, אברהם זמוש (מנהל הבנק ומראשי ציוני יצחק גרינבוים ממנהיגי יהדות פולין) ומארק וולפוביץ (Marek Wolfowicz ), אדם נאור בעל תרבות אירופאית מגוונת, אוהב הבריות שתרם לנו רבות מאישיותו הקורנת תרבות והומניות.

 

לא לנצח יכולנו להישאר כך בצופיות ובהשכלה. "מרד הבן" פרץ בכוח אדירים. ויכוחים סוערים ברחוב היהודי על הדרך וגאולת האדם והעם התדפקו על שערינו.

נזרקה לחלל  הזעקה "לאן"...

הכרענו לציונות, לעלייה, לפתרון ציוני של שאלת היהודים.

 

בארץ ישראל, חיכתה לנו ארץ שוממה, לא מפותחת ובחרנו להשלים את המהפכה היהודית בדרך קיבוצית, שוויון   בין אנשים, עזרה הדדית - הפכנו לקיבוצניקים לכל החיים.

עשרות שנים חיים אנו בקיבוצים. הקמנו משפחות וחיים עמנו בנים ובני בנים.

 

אנחנו ה"שכבה הצעירה" של קן גומבין, עלינו בעלייה ב' בתור מעפילים ועל הפרק הזה עוד ייכתב.

 

בשנים האחרונות נפטרו בקיבוצים: שמחה גולן (גליקזליגר) מקבוץ יפעת, אליעזר גולן, אחיו, מקבוץ עין המפרץ, אברהם אטינגר מכפר מנחם, רחל שכטר (גוסטינסקה) מעין החורש וגוטה חומסקי (ברזרזינסקה) ממסילות.

כולם השאירו אחריהם ילדים ונכדים שיש לעניין אותם בשורשים ובמורשת גומבין.

 

ועדיין ממשיכים בשיבה טובה בקיבוצים: מלכה מן (גליקזליגר) מקבוץ עין החורש, חנה ברוק (הולצמן) מקבוץ נגבה ואחיה מאיר הולצמן ברמת השופט.

ובקבוץ עברון חיים: זלמן בן יצחק (בורנשטיין), שמואל גולן (גליקזליגר), זליג אטינגר ואשתו רחל (קרבר) ושלמה לסקי (פרנקל).

 

ועל היתר עוד יסופר...

Return to Ada's home page

Page first posted in 1998, last updated February 8th, 2009

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!