ב"ה

BAL-SHEM-TOV

Genealogical List of Disciples

Compiled by

Dr. Yehuda Klausner

 

According to the chart

"DRZEWO GENEALOGICZNE B. SZEM TOW"

published in 1927 by

S. Ch. Goldsztejn, Miedzyrzec


Locations Listing

Locations

Code No

Name of persons

Author's No

ALEXANDER

38837

Chanoch Henich UNKNOWN

רמא

39544

Yechiel Fishl b'Chanoch Henich UNKNOWN

AMSZYNOW

38343

Yakov David b'Yitzchak KALISH

רסא

38346

Menachem b'Yakov David KALISH

AVRUTS

35917

Nachum Dov Ber b'Yosef Yitzchak SHNEORSON

קנד

BALTA

36347

Benyamin Zev b'Shmuel UNKNOWN

לט

BAR

34760

Menachem Mendl UNKNOWN

עב

36482

Nachman UNKNOWN

קעז

BARANOW

6160

Israel b'Eliezer HOROVITZ RUBIN HaLevi

קיד

BARDEJOW

36367

Moshe b'Baruch HALBERSTAM

קכו

BARSHAD

34797

Refael UNKNOWN

עד

BELZ

6770

Shalom b'Elazar ROKACH HaKohen

רפח

6773

Yehoshua b'Shalom ROKACH HaKohen

רפט

32142

Elazar b'Shalom ROKACH HaKohen

34262

Yisachar Dov b'Yehoshua ROKACH HaKohen

BENDERI

35861

Arye Leib b'Shimon Shlomo WERTHEIM

35952

Levi Yitzchak UNKNOWN

קסח

BERDICHEW

39901

Liber UNKNOWN HaGadol

סט

40826

Dov Ber b'Levi Yitzchak UNKNOWN

קסט

35152

Yitzchak Yakov b'Natan David I RABINOVITZ

ריד

38219

Moshe Mechl b'Efraim Fishl UNKNOWN

רנב

BIALA

38726

Dov Ber b'Avraham LANDA

שיז

38737

Aharon Zvi b'Dov Ber LANDA

BIALA-PODOLSK

34705

Avraham Aba UNKNOWN

לה

BIALOBREZE

35118

Shraga Yair b'Natan David RABINOVITZ

רטו

BIALYSTOK

39029

Menachem Nachum b'Yehuda Arye Leib EPSTEIN

שג

BICHOW

38170

Yitzchak Moshe Azriel b'Shmuel LICHT

רעא

BIRZAI

37439

Zvi Elimelech b'Elazar SHAPIRA

שכט

BLAZIOU

37468

Yosef b'Meir SHAPIRA

BLENDOW

36638

Yakov Yitzchak b'Chayim Meir Yechiel SHAPIRA

שנז

BOBOWA

6871

Shlomo b'Meir Natan HALBERSTAM

קכב

BOBRKA

35001

Simcha b'Yakov UNKNOWN

שלט

BOFALI

35385

Israel b'Avraham UNKNOWN

קלב

BOLECHOW

6039

Yehuda Arye Leib b'Yoel KATZ HaKohen

רלא

BOSKOVITZ

38689

Shmuel Dov Asher b'Mordechay Yosef Elazar LEINER

רמט

BOTOSANI

34799

Arye Leib UNKNOWN

קפד

BOYAN

3985

Yitzchak b'Avraham Yakov FRIEDMAN

שסא

BRESLAW

34299

Nachman UNKNOWN

נג

36337

Natan b'Naftali Hirtz UNKNOWN

נא

BRIHENI

36748

Shalom b'Baruch Mordechay PERLOW

רצט

BRODY

38040

Aharon Moshe b'Shaul GEZA-ZVI

רצד

BRUK

39455

Avraham Arye Leib UNKNOWN

רמג

BUCHACH

37649

Avraham David WAHRMAN

קצה

BUHUSI

8225

Yitzchak b'Shalom Yosef FRIEDMAN

שסג

BYCHAWA

1998

Nechemya b'Yakov Yitzchak RABINOVITZ

ריא

CERNAUTI

36355

Chayim b'Shlomo TIERER

קד

CHANTSIN

36610

Chayim Shmuel b'Eliezer HOROVITZ

שכב

CHECHANOV

38722

Avraham b'Refael LANDA

שיד

CHELM

36362

Natan Neta UNKNOWN

קא

36648

Arye Leib b'Yosef KASIS NEUHAUS

CHELM

37413

Yosef b'Mordechay KASIS

רכב

34316

Mordechay b'Nachum TWERSKI

34827

Aharon b'Mordechay TWERSKI

CHERNOBYL

35394

Nachum b'Zvi TWERSKY

קלד

35743

Yeshayahu Meshulam Zusha b'Aharon TWERSKI

35744

Baruch Asher b'Aharon TWERSKI

CHIROW

37032

Zvi Hirsh b'Meir UNKNOWN

שעג

CHISINAU

5308

David b'Chayim HALBERSTAM

קכד

CHMIELNIK

32221

Lipa UNKNOWN

ע

CHOLIOW

38135

Yehoshua Heshl EFRATI

שלד

CHORTKOW

2310

David Moshe b'Israel FRIEDMAN

שסו

CSERKESZ

34829

Yakov Israel b'Mordechay TWERSKY

קלז

CZARNY-OSTRACHA

32220

Israel Avraham b'Meshulam Zusha LIPSHITZ

שלח

34938

Zev Wolf UNKNOWN

שו

CZICSEST

40879

Moshe UNKNOWN

שפג

CZYZOW

38076

Baruch UNKNOWN

רנח

DAMITS

35052

Menachem Mendl b'David HAGER

שפ

DAWINSK

39268

Yehuda Arye Leib UNKNOWN HaBatlan m'Dannenberg

קמו

DEBICA

6178

Reuven b'Eliezer HOROVITZ RUBIN

שפד

DINOVITZ

34753

Yeshayahu UNKNOWN m'Janow

סד

DOBRAVNE

39370

Nechemya UNKNOWN

קנו

DOBROMIL

34258

Aharon b'Yehuda Zindl ROKACH

רפח

DOLINA

8468

Moshe SHOHAM

יח

38019

Avraham b'Peretz HELLER

קו

DOMBOVAR

5342

Mordechay David UNGAR

רל

5344

Yosef b'Mordechay David UNGAR

שמב

DOMCHEVA

38678

Aharon Levi b'Noach Naftali FALIER

שא

DRILICZ

38869

Shmuel UNKNOWN

רכח

40824

Meir b'Shmuel UNKNOWN

DROGOBYCZ

8216

Yitzchak b'Yosef SPRAVIDLIVER

ב

DUBIENKA

36443

Uri Feivl UNKNOWN

טו

34863

Zvi Elimelech b'Pesach SHAPIRA

שלב

37433

David b'Zvi Elimelech SHAPIRA

DYNOW

38133

Yehoshua Heshl UNKNOWN

קצד

38160

Yakov Zvi YALISH

שכח

DZERNOVCE

38208

Reuven HOROVITZ

שעא

DZIKOW

6144

Eliezer b' Naftali Zvi HOROVITZ RUBIN HaLevi

קטו

6177

Meir b'Eliezer HOROVITZ RUBIN HaLevi

6192

Yehoshua b'Meir HOROVITZ RUBIN HaLevi

FERSTING

34457

Yitzchak b'Aron Arye Leib UNKNOWN

צב

FRANKFURT am MAIN

253

Pinchas b'Zvi Hirsh ISH-HOROVITZ HaLevi

קפא

GLOGOW

6151

Menachem Mendl b'Asher RUBIN

רכה

37069

Yakov Yosef b'Menachem Mendl RUBIN

שמ

GNIEWOSZOW

38178

Pinchas EISENTHAL

שלז

GORA

8707

Yitzchak Meir b'Israel ROTHENBERG ALTER

רמא

8821

Avraham Mordechai b'Yitzchak Meir ALTER

רמב

32113

Yehuda Arye Leib b'Avraham Mordechai ALTER

GORLICE

5311

Baruch b'Chayim HALBERSTAM

קכו

GORODENKA

36447

Yisachar Dov UNKNOWN

קעא

GOSTYNIN

6857

Yechiel Meir LIPSHITZ

רמ

GRENITZ

8241

Aviezer Zelig b'Israel SHAPIRA

שנ

GRODZISK

8245

Elimelech b'Chayim Meir Yechiel SHAPIRA

שנז

GROJEC

3349

Shraga Fayvel b'Zvi DANZIGER

רנא

36641

Moshe Yosef b'Chayim Yechiel SHAPIRA

שנד

40823

Yechezkel b'Zvi Hirsh DISHKES

רלח

34790

Zvi Hirsh UNKNOWN Sofer

נט

HAMDURA

35996

Chayim UNKNOWN

קעב

35998

Shmuel b'Chayim Unknown

32209

Meshulam Zusha b'Eliezer Lipman LIPSHITZ

שלח

32219

Zvi Menachem b'Meshulam Zusha AUERBACH

HANIPOLI

34745

Yakov UNKNOWN

כה

HOLSHITZ

36464

Yosef UNKNOWN

קעה

HOMEL

39295

Yitzchak UNKNOWN

קנט

HORNOSTEUFEL

5327

Mordechay Dov b'Meshulam Zusha Yitzchak

HORNOSTEUFEL

AUERBACH TWERSKI

קלח

HORODENKO

34774

Nachman UNKNOWN

נג

HUSIATYN

34255

Mordechay Shraga Feivish b'Israel FRIEDMAN

שסז

IASI

35107

Yeshayahu SHOR

פג

IZBIZA

8906

Mordechay Yosef Elazar b'Yakov LEINER

רנג

JABLONA

38314

Yakov b'Moshe Yosef TAUB

רסח

JANOW

34753

Yeshayahu UNKNOWN

סד

38227

Moshe UNKNOWN

רכט

JARCZOW

37957

Yosef GREEEN

שלה

32202

Zecharya Mendl b'Moshe Yehoshua UNKNOWN

שעז

JAROSLAW

37977

Shimon b'Israel Arye Leib ELBAUM MARILES

רעה

JOSEFOW

38236

Nechemya UNKNOWN

רכח

KALA

36566

Yitzchak Isik b'Moshe TAUB

קצא

KALISK

36438

Avraham KALISKER

קפב

KALISZ

39944

Moshe Efraim UNKNOWN

קצב

KALKA

7246

Pinchas b'Aharon UNKNOWN

קעד

2002

Meir Shalom b'Yehoshua Asher RABINOVITZ

ריז

KALUSZYN

37888

Elchanan SHAPIRA

?

40828

Moshe David UNKNOWN

רסד

34674

Zvi Hirsh b'David UNKNOWN

ס

34675

Shmuel b'David UNKNOWN

כז

34687

Israel KAMINKER

סו

KAMIONKA

34713

Baruch UNKNOWN

לד

34737

Yosef b'Zvi Hirsh UNKNOWN

כח

36963

Shalom I b'Yakov Yosef ROSENFELD HaLevi

רצב

40810

Meir UNKNOWN

כב

KAPOST

35891

Yehuda Leib b'Menachem Mendl SHNEORSON

קנב

KARLINO

4076

Aharon I b'Yakov PERLOW HaGadol

שכא

8250

Asher I b'Aharon PERLOW

8252

Aharon II b'Asher PERLOW

KARLSBURG

37918

Yechezkel b'Yosef BANET

שלג

32217

Moshe b'Shalom ROKACH HaKohen

רצ

KAROW

37259

Shmuel b'Avraham Yeshayahu UNKNOWN

רסט

38235

Noach UNKNOWN

?

KAZIMIERZ

34789

Yechezkel b'Zvi Hirsh TAUB

רסו

35709

Mordechay Motl b'Avraham TWERSKI

קמ

KINSK

35151

Pinchas b'Natan David I RABINOVITZ

רטז

35162

Natan David II b'Pinchas RABINOVITZ

KITOW

34700

Moshe UNKNOWN

כד

34766

Moshe KEDIS

כג

KOBRIN

38672

Moshe b'Israel FALIER

ש

KOCK

8316

Menachem Mendl b'Arye Leib MORGENSTERN

רמד

KOIDANOW

36504

Shlomo Chayim b'Aharon PERLOW

רצט

KOLOMYJA

34718

David UNKNOWN

כט

34970

Yitzchak Yehuda Yechiel b'Alexander EICHENSTEIN

KOMARNO

36903

Alexander Sender b'Yitzchak EICHENSTEIN

רפב

KONSKVALE

38051

Itamar UNKNOWN HaSaraf

שמה

6045

Yitzchak Isik KATZ

צט

KORETS

34397

Avraham Aba SHAPIRA

לו

34399

Pinchas b'Avraham SHAPIRA

לז

36357

Mordechay Zev b'Zvi HOROVITZ HaLevi

?

40878

Asher Zvi UNKNOWN

קפט

KOROSTYSHOV

34828

Moshe b'Mordechay TWERSKI

קמא

KOSOVA

8228

Menachem Mendl b'Yakov HAGER

יב

34435

Chayim b'Menachem Mendl HAGER

יד

KOSOVA

34778

Nachman UNKNOWN

עג

35004

Yakov Shimshon b'Chayim HAGER

36446

Baruch b'Avra UNKNOWN

קפג

36475

Israel b'Avraham UNKNOWN

קפו

KOSOVO

38233

Matityahu b'Nachman UNKNOWN

רו

4061

Yakov Arye Leib b'Mordechay SHAPIRA

צד

KOVEL

34693

Yechiel Mechl UNKNOWN

סג

KOZIENICE

8239

Israel b'Shabtay HOFFSTEIN HaMagid

קצט

32098

Shmuel Shmelke b'Moshe ROKACH

רצ

36359

Moshe Elyakim b'Israel HOFFSTEIN

36634

Elazar b'Moshe Elyakin HOFFSTEIN

38155

Yechezkel b'Yehuda Arye Leib UNKNOWN

שמו

38215

Menashe

שמח

KRAKOW

36862

Klonimus Kalmab'Aharon EPSTEIN Levi

רפ

36864

Aharon b'Klonimus Kalman EPSTEIN Levi

קיט

KRASNA

34681

Chayim UNKNOWN

סב

KRIBOSH

34707

Avraham Aba UNKNOWN

נד

KRISTIANPOLI

29330

Meir KRISTIANPOLLER

?

KUTNO

36699

Moshe Aharon UNKNOWN

רלה

LACHOVITZ

36234

Mordechay PERLOW

רצט

36236

Noach b'Mordechay PERLOW

רצח

38211

Mechl UNKNOWN

רצח

35390

Dov Ber b'Shneor Zalman SHNEORSON

LADY

35392

Shneor Zalman d'Baruch UNKNOWN

קנ

LALOW

36808

David b'Shlomo Zvi BIEDERMAN

רכ

36810

Moshe b'David BIEDERMAN

LANCUT

38130

Yehuda Arye b'Baruch UNKNOWN

רלב

LASHKOVITZ

36076

Yosef Yoske b'Shimshon HELLER GOTTESMAN

קה

LEBERTOW

37413

Yosef b'Mordechay KASIS m'Chelm

רכב

LEMBERG (LWOW)

36242

Aharon Menachem Mendl b'Alexander EICHENSTEIN

רפז

LENTSENA

36561

Shlomo Leib b'Baruch UNKNOWN

רב

LEZAJSK

8246

Elimelech b'Elazar LIPMAN

שכה

8249

Elazar b'Elimelech LIPMAN

34641

Naftali b'Elazar WEISBLUM

34869

Elazar b'Naftali WEISBLUM

LINITZ

34806

Gedalya b'Yitzchak RABNOVITZ

ט

34808

Shmuel Yehuda Leib b'Gedalya RABINOVITZ

34809

Yitzchak Yoel b'Gedalya RABINOVITZ

LINSK

35344

Avraham Chayim II b'Menachem HOROVITZ

קטז

LIOVA

299

Dov Ber b'Israel FRIEDMAN

שסד

LIPNO

39601

Nachum Israel UNKNOWN

רמב

LIPOLI

39347

Mordechay UNKNOWN

רעד

LIPSKO

38797

Yehuda Arye Pesach b'Avraham UNKNOWN

שנב

LISKO

6067

Menachem Mendl b'Yakov RUBIN

קכ

36372

Zvi Hirsh b'Aharon FRIEDMAN

קיז

LOMZA

38407

Zvi Hirsh b'David MORGENSTERN

רמד

LOWICZ

39593

Moshe Menachem WEINREB m'Lipno

רלו

LUBACZOW

35889

Menachem Mendl b'Shalom Shachna

קמט

35890

Baruch Shalom b'Menachem Mendl SHNEORSON

39315

Shmuel b'Menachem Mendl SHNEORSON

LUBLIN

7254

Yakov Yitzchak b'Avraham Eliezer HOROVITZ HaLevi

ר

17099

Yehuda Arye Leib b'Shlomo EGER

רמו

17109

Avraham b'Yehuda Arye Leib EGER

36596

Israel b'Yakov Yitzchak HOROVITZ HaLevi

36606

Zvi b'Yakov Yitzchak HOROVITZ HaLevi

40095

Avraham b'Yakov Yitzchak HOROVITZ HaLevi

LUKOW

8855

Zvi Hirsh b'Israel MORGENSTERN

רמה

38911

Akiva Meir b'Yisachar Dov TORNHEIM m'Wolbroz

שמא

LUTZK

34715

Gershon UNKNOWN

קמח

36025

Shlomo b'Avraham LUTZKER

LWOW

34716

Dov Ber UNKNOWN

לב

MAKAROW

34830

Nachum Aharon b'Mordechay TWERSKY

35428

Yakov Yitzchak b'Nachum Aharon TWERSKY

קיג

MEDZHIBOZH

34266

Israel b'Elazar UNKNOWN v'Sara BAL-SHEM-TOV

א

34268

Zvi b'Israel BAL-SHEM-TOV

נח

34723

David FIRKUS

כו

MIECHOW

35999

Natan b'Chayim UNKNOWN

רסח

34247

Avraham b'Dov Ber FRIEDMAN HaMalach

MIEDZYRZEC

34250

Dov Ber b'Avraham FRIEDMAN HaMagid

ד

MIEDZYRZEC

34749

Yitzchak b'Zvi Hirsh UNKNOWN

סח

34754

Arye Leib UNKNOWN

?

MIELEC

6143

Yakov Yekl b'Naftali Zvi HOROVITZ RUBIN

שכח

34719

David UNKNOWN

שנה

MIKOLAYOW

34720

David UNKNOWN

נז

MODZYEC

38299

Israel b'Shmuel Eliyahu TAUB

קס

MOGIELNICA

8243

Chayim Meir Yechiel b'Aviezer Zelig SHAPIRA

שכו

32222

Yakov b'Elimelech LIPMAN

קלה

MOGILEV

39327

Arye Leib UNKNOWN

קג

MOSH

38156

Yechiel Mechl UNKNOWN

נו

MUNKACS

37438

Shlomo b'Elazar SHAPIRA

קעג

NADVORNA

36021

Zvi Hirsh b'Shalom Zelig UNKNOWN

קפח

NASHELSK

38725

Yakov b'Avraham LANDA

שטו

NASKIZ

4060

Mordechay b'Dov Ber SHAPIRA

ק

36489

Yitzchak b'Mordechay SHAPIRA

צה

NAVARIA

34265

Naftali b'Yehoshua ROKACH

רפט

NAZARDYN

38353

Yakov Yehuda b'Natan Neta TANENBAUM

רנט

NEMIROW

34732

Yoel UNKNOWN

36604

Yosef Baruch b'Klonimus Kalman EPSTEIN

רפ

36868

Klonimus Kalman b'Yosef Baruch EPSTEIN

רפא

37703

David Zvi b'Yechezkel TAUB

רסה

NEUSTADT

38014

Avraham Aveli UNKNOWN

NIEZIN

35910

Shneor Dov b'Israel Noach SHNEORSON

קנא

NIKLSBURG

252

Shmuel Shmelke b'Zvi Hirsh ISH-HOROVITZ

קפ

38298

Moshe Aharon b'Shmuel TAUB

רסז

NOWY-DWOR

38314

Yakov b'Moshe Aharon TAUB

רסה

OCHAN

32256

Yehuda Zindl b'Shalom ROKACH HaKohen

רפח

OLESKO

37722

Chanoch Henich b'Shmuel Meir UNKNOWN

רפז

OLEYNIEW

6166

Chanina b'Yacov HOROVITZ RUBIN

קי

34276

Dov Ber b'Zvi BAL-SHEM-TOV

נ

OLKUSZ

35737

Zvi Arye b'Avraham LANDA

קיב

36351

Yosef David b'Zvi Arye LANDA

OPATOW

8199

Avraham Yehoshua b'Shmuel Heshel

שכט

35765

Yakov b'Nechemya BIEDERMAN

רכא

36548

Meir I UNKNOWN HaLevi

רכג

37265

Pinchas b'Meir I UNKNOWN

OPATOW

38278

Shmuel UNKNOWN

רכו

35477

Israel Aharon b'Shimon KATZNELENBOGEN

פו

OPOCZNO

38248

Zvi Hirsh DISHKES

רלח

OSTILIA

4091

Yosef b'Mordechay KATZNELENBOGEN

צו

2147

Bezalel b'Meir MARGALIOT

יט

OSTRACHA

3836

David b'Israel CHARIF HALPERIN

ל

4164

Meir b'Zvi Hirsh MARGALIOT AUERBACH

כ

34696

Aharon b'Shmuel UNKNOWN HaKohen

צג

34748

Arosh UNKNOWN

קע

35096

Yakov Yosef b'Yehuda Leib UNKNOWN

שד

35098

Elyakim b'Yacov Yosef GETZ

OSTROVA

37955

Yehoshua b'Shlomo Arye Leib UNKNOWN

רד

OSTROVICE

38800

Yerachmiel b'Yehuda Arye Pesach UNKNOWN

שנג

40835

Peretz UNKNOWN HaKohen

רז

OSWIECIM

38085

Dov Ber UNKNOWN

קצו

OTWOCK

38350

Simcha Bunim b'Menachem Mendl KALISH

רס

38364

Menachem Mendl b'Simcha Bunim KALISH

OZAROW

34981

Yitzchak EPSTEIN

שעו

37367

Arye Leib b'Yitzchak EPSTEIN

OZIRAN

36014

Shimshon b'Meshulam Feivish HELLER

קה

PARCZEW

1534

Yehoshua D. Asher b'Yakov Yitzchak RABINOVITZ

ריח

2001

Yakov Zvi b'Yehoshua Asher RABINOVITZ

PARIZH

39229

Hilel b'Meir UNKNOWN

קנח

PEZEWORSK

36480

Moshe UNKNOWN

שכ

37400

Avraham Moshe b'Emanuel WELTFREUD

שעה

PIESTANY

34757

Arye Leib PISTINER m'Kolomyja

סז

PIKOW

35955

Israel b'Levi Yitzchak UNKNOWN

קסח

PINCZOW

34967

Avraham Mordechay b'Benyamin Zev UNKNOWN

שעב

PIOTRKOW

38104

Chayim David UNKNOWN Dr.

ריט

PITSNIZIN

35053

Zvi Hirsh b'David HAGER

שפא

PLATESH

38029

Avraham Elchanan UNKNOWN

רסב

PLOCK

34782

Azriel PLATZKER

קעו

38100

Alexander Zusha UNKNOWN Hakohen m'Warszawa

רלד

POLNA

34686

Yakov Yosef UNKNOWN

ה

POLNA

38254

Zvi Hirsh UNKNOWN

רי

40846

Yehuda Arye UNKNOWN HaKohen HaMochiach

שיא

POLUTSC

36475

Israel b'Peretz UNKNOWN

קפה

PRAG

36114

Yeshaiahu b'Yakov Moshe MUSKAT

פ

PROSKOROW

36057

Arye Leib UNKNOWN

מב

PROSKOROW

38875

Israel Moshe b'Yechiel Meir LIPSHITZ

רמ

36696

Emanuel b'Yeshayahu WELTFREUD

PRZEDBORZ

37398

Yeshayahu b'Meir WELTFREUD

רעב

37400

Avraham Moshe b'Emanuel WELTFREUD

PRZEMYSL

32223

Avraham Yehoshua Heshl b'Moshe ROKACH

רצא

PRZEMYSL

34458

Meir II b'Aron Arye Leib UNKNOWN

צא

34467

Zvi Hirsh b'Meir II FRENKEL

34703

Menachem Mendl UNKNOWN

עא

PRZYSUCHA

1532

Yakov Yitzchak b'Asher RABINOVITZ

רא

1999

Yerachmiel b'Yakov Yitzchak RABINOVITZ

37665

Simcha Bunim b'Zvi UNKNOWN

רנה

37667

Avraham Moshe b'Simcha Bunim UNKNOWN

PRZYTYK

40812

Avraham b'Yakov Yitzchak RABINOVITZ

ריב

RACHMASTRIVKA

34833

Yochanan b'Mordechay TWERSKI

קמד

34956

Menachem Nachum b'Yochanan TWERSKI

35424

Mordechay b'Yochanan TWERSKI

35763

Zev b'Yochanan TWERSKI

RADOMSK

178

Slomo b'Dov Zvi RABINOVITZ HaKohen

שלא

4012

Avraham Yisachar b'Shlomo RABINOVITZ HaKohen

8682

Yechezkel b'Avraham Yisachar RABINOVITZ HaKohen

36653

Israel Ytzchak b'Yisachar Ber BARON

RADOSZYCE

37671

Yisachar Dov Ber b'Yitzchak BARON

של

RADOVITZ

35005

Yosef Alter b'Chayim HAGER

שנט

RADWIL

8212

Yitzchak b'Yechiel Mechl SPRAVIDLIVER

עט

38409

Shlomo Yehoshua David b'Yakov GUTTERMAN

RADZIMIN

38682

Yakov Arye b'Shlomo GUTTERMAN

רנז

18905

Yakov b'Mordechay Yosef Elazar LEINER

רמח

RADZIN

38283

Yakov Shimon Chayim DEUTSCH

רעו

RADZIWIL

36569

Yehuda Zvi b'Moshe EICHENSTEIN

רפג

RAVA

35171

Yechiel Yeshayahu b'Zvi RAPPAPORT

?

RAWICZ

38693

Moshe Chayim SUCHACHEVSKI

רמט

REJOWIEL

Uziel b'Zvi Hirsh MEISLISH

שיב

ROPCZYCE

6068

Naftali Zvi b'Menachem Mendl HOROVITZ RUBIN

קכא

6147

Asher Yeshayahu b'Eliezer Lipa RUBIN

ROSH

35002

Shmuel UNKNOWN

קעב

ROZWADOW

38230

Moshe UNKNOWN

?

RUDNIK

34899

Elimelech b'Menachem Yisachar WEISBLUM

שע

RUSKOVA

34440

Shabtay UNKNOWN

קמה

34442

Yosef b'Shabtay UNKNOWN

34444

Shlomo Zalmina b'Yosef ZUCKERMAN

RUZHANY

8471

Israel b'Shalom Shachna FRIEDMAN

שסח

RYKI

34812

Baruch UNKNOWN HaMagid

קסז

RYMANOW

34988

Menachem Mendl UNKNOWN

שכז

37053

Yosef b'Zvi Hirsh UNKNOWN HaKohen

37389

Natan Arye Leib b'Menachem Mendl UNKNOWN

37949

Zvi Hirsh b'Yehuda Arye UNKNOWN HaKohen

RZESZOW

34901

Eliezer UNKNOWN

רע

SADEGORA

34254

Avraham Yakov I b'Israel FRIEDMAN

שסב

SAMBOR

36902

Moshe b'Yitzchak EICHENSTEIN

רפג

SASOW

1493

Moshe Leib b'Yakov ERBLICH

קפ

1495

Yekutiel Shmuel b'Moshe Leib ERBLICH

קצג

SATINOW

34698

Israel UNKNOWN

סה

SAWI

40893

Moshe Chayim UNKNOWN

?

SE

39184

Avraham b'Nechemya BIRCH

קנה

SHKLOV

39404

Shlomo FREIDES

קסא

SHPITOWKA

36465

Yakov Shimshon b'Yitzchak UNKNOWN

קסה

40808

Meir b'Yakov Shimshon UNKNOWN

SHPOLA

34683

Arye Leib UNKNOWN HaSaba

ח

SIDILOKOV

34278

Moshe Chayim Efraim b'Yechiel ASHKENAZI

מה

37969

Yakov Yechiel b'Moshe Chayim Efraim ASHKENAZI

מח

SIEDLCE

40837

Shlomo Zalman UNKNOWN

רלז

40848

Gershon UNKNOWN

פז

SIENIAWA

5307

Yechezkel Shraga b'Chayim HALBERSTAM

קכג

SIGHET

36214

Yekutiel Yehuda b'Eliezer TEITELBAUM

רעט

SKALIT

36130

Nachman b'Israel UNKNOWN

?

SKAVIRA

34832

Yitzchak b'Mordechay TWERSKI

קמב

SKIERNIEWICE

38351

Shimon b'Menachem Mendl KALISH

רס

SKOLE

39809

Yitzchak b'Shlomo ASHKENAZI

טז

SLAVITA

34401

Moshe b'Pinchas SHAPIRA

מו

34407

Shmuel Aba b'Moshe SHAPIRA

34408

Pinchas b'Moshe SHAPIRA

SLAVITA

40834

Asher UNKNOWN

רה

SLEPKOVITZ

34708

Aharon UNKNOWN

נה

36557

Shmuel b'Noach Aharon WEINBERG

SLONIM

38756

Avraham b'Yitzchak Matityahu WEINBERG

שב

SMIGROD

39801

Yosef b'Benyamin Zev UNKNOWN

שעג

SOCHACZEW

38884

Avraham b'Zev Nachum BORNSTEIN

רמג

38886

Shmuel b'Avraham BORNSTEIN

SOKOLOV

32041

Elimelech b'Asher RUBIN

קכא

SOROKA

34864

David Shlomo b'Yerachmiel EIBSHITZ

שה

STANVITZ

37504

Menachem Mendl b'Mordechay David UNGAR

רל

STANZITZ

38228

Moshe b'Benyamin UNKNOWN

רכו

STASZOW

37264

Israel b'Meir I UNKNOWN HaLevi

רכד

STEFAN

34826

David b'Shmuel HALEVY

צז

STEFANESTI

205

Menachem Nachum b'Israel FRIEDMAN

שסה

STEFANESTI

205

Menachem Nachum b'Israel FRIEDMAN

שסה

STERTIN

37857

Yehuda Zvi b'Shmuel Zangvil BRANDWEIN

רצה

STOCEK

36181

Israel Chayim b'Moshe Elyakim RABINOVITZ

פח

STOLIN

34835

Israel b'Asher II PERLOW

שכא

STRASHLA

36730

Aharon b'Moshe HOROVITZ HaLevi

קסג

STRELISK

36307

Uri b'Pinchas UNKNOWN HaSaraf

רצג

37303

Shlomo b'Uri UNKNOWN

STRIKOW

34995

Efraim Fishl b'Yosef Levi SHAPIRA

שיח

38724

Zev Wolf b'Avraham LANDA

שטז

STROJINETI

35054

Yechiel Mechl b'David HAGER

שפב

35100

Moshe Zvi b'Shimon Shlomo WERTHEIM

SVEREN

35960

Shimon Shlomo WERTHEIM

שיט

SZCZEBERSZOW

35915

Naftali b'Avraham HOROVITZ

?

SZCZERCOW

34993

Moshe Amnon UNKNOWN

קב

SZCZEROCIN

38385

Levi Yitzchak b'Israel GUTTERMAN

רנז

SZYDLOWIEC

38072

Arye Leib UNKNOWN

רח

TARNOBRZEK-DZIKOV

6177

Meir b'Eliezer HOROVITZ RUBIN HaLevi

קטו

TARNOGROD

9855

Eliezer b'Yakov HOROVITZ HaLevi

שמג

TEHAR

36345

Zeev Wolf UNKNOWN

לח

TIRHOVCE

39433

Yitzchak Isik UNKNOWN

קצ

TOLNA

34378

David b'Mordechay TWERSKY

קלו

TOMASZOW

37959

Yehoshua b'Yosef FRISHERMAN

שלו

TOROCZYN

7253

Yosef b'Yakov Yitzchak TORCHINER

ר

TRISK

34831

Avraham b'Mordechay TWERSKI

קלט

UJHELY

10696

Moshe b'Zvi Hirsh SHIFF TEITELBAUM

35211

Elazar Nisan b'Moshe TEITELBAUM

VACHA

38193

Asher Lemel UNKNOWN

רלט

VIDANA

38845

Yakov UNKNOWN

VITEBSK

36473

Menachem Mendl b'Avigdor UNKNOWN

קפה

VLADIMIR

34249

Israel Chayim b'Avraham FRIEDMAN

שסט

36004

Moshe b'Shlomo GOTTLIEB

רצו

VLADIMIREC

35651

Yehuda Arye Leib b'Yacov PERLOW m'Nowy-Minsk

קח

40831

Shlomo Yacov b'Yehuda Arye Leib PERLOW

WALTSHISK

36010

Arye Leib b'Shalom UNKNOWN

שי

WARKA

36116

Yitzchak b'Shimon KALISH

רנד

38344

Menachem Mendl b'Yitzchak KALISH

רס

WARSZAWA

38081

Gavriel b'Israel Iser UNKNOWN Malach

שנא

WENGROW

38172

Yitzchak b'Shmuel UNKNOWN

רע

WERISH

34795

Kehat UNKNOWN

יז

WILDENIK

38181

Israel Dov UNKNOWN

קל

WISZNICE

35006

Menachem Mendl b'Chayim HAGER

שעח

WISZNICE

37575

Arye Leib b'Chayim Asher LIPSHITZ

רעז

WOLBROM

38106

Chayim UNKNOWN

38911

Akiva Meir b'Yisachar Dov TORNHEIM

WOLBROZ

38914

Yisachar Dov b'Avraham Zvi TORNHEIM

שמא

WYSZOGROD

39553

David Yakov UNKNOWN

רג

YAMPOL

34816

Yosef b'Yechiel Mechl UNKONWN

עז

YAZLOWIEC

4154

Yitzchak Dov b'Zvi Hirsh MARGALIOT

מג

ZABLODOW

8230

David b'Menachem Mendl HAGER

יג

ZACZ

2251

Chayim b'Arye Leib HALBERSTAM

קיח

5310

Aharon b'Chayim HALBERSTAM

ZAKLIKOW

38127

Yehuda Arye Leib UNKNOWN

שעד

40849

Shmuel Shmelke b'Yehuda Arye Leib UNKNOWN

ZALESHCHIKI

4151

Shmuel b'Dov Ber MARGALIOT

מא

ZALOZSICZ

34702

Benyamin UNKNOWN

עו

ZASLAW

34764

Mordechay UNKNOWN

עה

40808

Menachem b'Yakov Shimshon UNKNOWN

קסד

ZBARAZH

34817

Benyamin Zev b'Yechiel Mechl UNKNOWN

פא

36016

Meshulam Feivish b'Aharon Moshe HELLER

קיא

34339

Aharon UNKNOWN Ha-Ilem

שיג

ZELECHOW

36147

Yitzchak Shlomo b'Yechiel Mechl UNKNOWN

פד

36152

Moshe Eelyakim b'Yitzchak Shalom GOLDBERG

פה

36180

Yehoshua Asher b'Moshe Elyakim GOLDBERG

ZELECHOW

39035

Avraham Moshe WEINTRAUB

רמז

ZEVIL

34815

Moshe b'Yechiel Mechl UNKNOWN

פב

36118

Yechiel Mechl b'Moshe UNKNOWN

34358

Aharon UNKNOWN

קעד

34780

Avraham Dov UNKNOWN m'Avruts

קלג

ZHITOMIR

36451

Zev Wolf UNKNOWN

שח

ZHITOMIR

39245

Shneor Zalman Mordechay b'Yosef Yitzchak SHNEORSON

שז

ZINKOW

34345

Yitzchak Meir b'Avraham Yehoshua HESHEL

שכט

34347

Meshulam Zusha b'Yitzchak Meir HESHEL

ZLATOPOLI

35726

David b'Yochanan TWERSKI

קמג

ZLOCZEW

8214

Yechiel Mechl b'Yitzchak UNKNOWN

ג

ZSIDICZOW

35113

Zvi Hirsh b'Yitzchak Isik EICHENSTEIN

רפד

36910

Yitzchak Isik b'Yisachar Dov EICHENSTEIN

ZUZMIR

7169

Yitzchak b'Zvi Hirsh MEISLISH

שמט

ZUZMIR

39241

Zalman UNKNOWN

קנז

ZWOLIN

38293

Shmuel Eliyahu b'Yechezkel TAUB

רסח


 " עץ החיים" של הבעל שם טוב

Drzewo Genealogicczne B Szem Tow

"Etz Hahaim" the Genealogical Chart of Baal Shem Tov and his Disciples.

The Chart

Ada Holtzman's Letter to IGS (Hebrew)

Introduction by Dr. Yehuda Klausner

List of the Persons

List of the Dynasties

The Data File in Excel


Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!