תל אביב, 26.5.99

החברה הגנאולוגית הישראלית

ירושלים.

הנדון: "עץ חיים" של הבעל שם טוב

Drzewo Genealogicczne B Szem Tow

יחזקאל ל"ז 19-15

רצ"ב אני שולחת לכם את עץ היוחסין של הבעש"ט וחסידיו. העץ נעשה על ידי ישראל חיים בן חי' גאלדשטיין מהעיר מעזריטש פאדאלסקי .Miedzyrzec בשנת תרפ"ז -1927

עץ זה נקנה במקרה מרוכל ברחוב בברוקלין בתחילת שנות ה30- על ידי מכר של המשורר האידי הידוע זישה לנדאו ז"ל, (1889-1937) יליד פלוצק, פולין. המכר מסרו לידי המשורר אשר אבותיו מופיעים בעץ הגנאולוגי. אביו מנדל היה נכדו של הרב וולף, הרבי מסטריקוב ונינו של הרב המפורסם אברהמ'לה מצ'יכאנוב הידוע כגאון אברהם.. זישע לנדאו היגר מפולין לאמריקה בשנת 1906. התפרסם באמריקה בזכות שירתו האידית, שירה שהייתה ספוגה בתרבות היהודית העשירה מהמולדת הישנה מצד אחד, ומישנת התנועה הסוציאליסטית ה"בונד", לה הצטרף בנעוריו מאידך.

זישע לנדאו מסר העתק מ"עץ החיים" לכל קרוביו, וכך הגיע העתק לידיה של אחייניתו, גב' יוכבד בראון לבית גראובארד מפלוצק.

 

זישע לנדאו, משורר.

פלוצק פולין 1887, אמריקה 1937

בשנה האחרונה התנדבתי להקים אתר הנצחה באינטרנט לפלוצק, עיירת הולדת סבתי, רשה הולצמן לבית זלוטניק, וכך הכרתי את גב' יוכבד בראון, אשר מסרה לי העתק של "עץ החיים" ברצון, בהכירה בערכו הגנאולוגי הרב של מסמך זה. העתק ממנו נשלח על ידי לבית התפוצות, מרכז הגנאולוגי ע"ש גולדמן, ללא תגובה.

העתק העץ נמסר בזמנו גם לדר' יהודה קלוזנר, חבר אגודתנו, היות והרשים אותי במיוחד בהרצאה שנשא בירושלים לפני שנה, על מחקר השורשים שעושה על משפחת "קלוזנר". דר' יהודה קלוזנר נרתם בהתלהבות למלאכת פענוח שמות ויחוס כ 500 - הרבנים והחסידים המופיעים בלוח, באינדקס ובעץ. הוא פענח את שמות רוב הרבנים והחסידים המופרסמים שלרובם מצא אינפורמציה נוספת ומסועפת בספרות הרבנית.

לשם השלמת הפרוייקט, דר' קלוזנר זקוק לרשימת כל הערים והמקומות בהם פעלו וחיו רבנים במזרח אירופה ובעיקר פולין - בעברית ובלועזית. באם יש מאגר נתונים כזה בידיכם, על מנת לסייע להשלים את מלאכת הפענוח.

דר' קלוזנר התחייב למסור לי את החומר על מנת להכניסו לאתר הבית שלי ושל החברה הגניאולוגית הישראלית. כך שאם ברצונכם לעשות זאת באתר הבית שלכם אנא הודיעוני בהקדם ואשמח לתת לכם את החומר שיהיה נגיש לכל מחפשי השורשים בארץ ובעולם.

אודה אם תאשרו בתודה קבלת המסמך לגב' יוכבד בראון, מושב אמירים.

בברכה,

עדה הולצמן

email: ada01@netvision.net.il
Web site: http://www.zchor.org/

עץ החיים" של הבעל שם טוב"

Drzewo Genealogicczne B Szem Tow

"Etz Hahaim" the Genealogical Chart of Baal Shem Tov and his Disciples.

The Chart

Introduction by Dr. Yehuda Klausner

List of the Persons

List of the Locations

List of the Dynasties

The Data File in Excel

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!