WE REMEMBER JEWISH WLOSZCZOWA!

Edyta Gawron: "Vlotsheve Zydzi We Wloszczowie W Latach 1867-1942", Wloszczowa, 2000
Published by Zaklad Poligraficzny "Print", ISBN 83-910740-5-6

The book is available from the writer Edyta Gawron, Krakow, Poland.

INDEX of the BOOK

 INDEX OF THE PEOPLE

Abramski Chimen 142

Aleichem Szalom (wlasc. Szalom Rabinowicz) 106

Al.Ieksander II 19

Apelowicz Szlama 72

Apeistein 74, 75, 83

Apelsztajn Abram 71

Apelsztajn Ber-Chaja 125

Apelsztajn Chaskiel 125

Apelsztajn Hilel 125, 130

Apelsztajn Manoel 125

Apelsztajn Moszek Wolf 71

Apelsztajn Natan Jehuda 125

Apelsztajn Nuta 25, 40, 59, 64, 77, 79, 101

Apelsztajn Pesa 125

Apelsztajn R. 72

Apelsztajn Regina 125

Apelsztajn Szmul 125

Apelsztajn Szyja 38

Apelsztajn Tobiasz Berek 71

Apelsztajnowie 128, 129

Asz Szalom 106

Augustynik Grzegorz, ks. 67

Badziak Kazimierz 134, 137

Balfour James 45

Barcinski Florian 71, 84, 137

Bartel Kazimierz 55

Beer Henryk (Hirsz) 119

Biberstein Aleksander 137

Biberstein I.137

Bimka Jochweta 75

Blachsztajn Chaim 31, 38, 40, 41

Blachsztajn Josyf Chaim 33, 39

Blumenfeld Rafal 42, 142

Bobrowski Czeslaw 36

Borensztajn Jakub 35

Borensztajn Sana 35

Borzikowski Szlama 106

Borzyminska Zofia 21, 92, 96, 101, 143

Brafmann 137

Bronsztein Szyja 137

Caban wieslaw 17, 138, 141

Caika Alicja 138

Chlebowski Bogdan 9,16, 142

Chmielewski Dawid, 72

Chmielnicki B. 180

Chojnowski A. 138

Cohen Abraham a9., 138

Cymerman Szajndla 127

Czaryski, Zyd z Wloszczowy 74

Dajczman Wolf 103

Dancygier Majer 72

Dobroscycki Lucjan 92, 139

Doerffer Antoni 73, 74, 124, 137

Dybiec Julian 106

Edelist Abram 77, 79, 97

Eisenbach Artur 19, 138

Eisenstein Miriam 138

Erlich Maika 127

Fargel Aleksander 119, 122

Fargel Chaim 120

Finkler Chaim Uszer 12, 39, 40,41, 182

Fuks Marian 88, 97, 138

Giberman Jozef 80

Ginsberg Kalma 23, 83

Golczewski F. 138

Goldman Abram 97

Goldsztajn Chil 97

Goldsztajn Szlama 25, 59

Gotlieb Icek 79, 131

Grabski Starnslaw 52

Grabski Wiadyslaw 52

Grunbaum 56

Grundman Moszek 103

Grynberg M. 138

Grzywna Jozef 138

Guldon Zenon 10, 16, 138, 139, 140, Gutman lzrael 139

Gwiazda Sobla 34

HaCohen Reuven 181

Hafftka A. 108

Halamner Fiszel 38

Haller, gen. 46

Haltz (HaLevi) Abraham Aron 38, 39, 181

Heller C. 139

Hertz (Eldelis) Szymon 17,26, 38, .39, 40, 41, 181

Herzog E. 66; 143

Hoffman Z. 138

Horn. M 138

Hungert G. 139

Iranek-Osmecki Kazimierz 139

Izrael Szymon Kurc 52

Jachimczyk Maciej 142

Janaczek Stanislaw 12, 14, 67

Jaroszek Kazimierz 139

JehudaNatan 130

Jelonek Czesiaw 139

Jerzmanowski Jerzy 137

Jeske-Choinski Teodor 137

Johnpoil B.K. 139

Julek zwany Krwawym (Erdman) 185

Kaczka Blima (Blimcia) 95

Kaczka Fiszel (Fisiel) 95

Kaczka Mordka Jonasz 49

Kaczka Moszek 73, 83

Kaczka Motyka 49, 85

Kaminska-Szmaj Ida 139

Karscy 74

KawalecW. 139

KhaunWalenty ks.. 67,96, 133, 136

Kimelman Wolf 38, 41

Kirshenblatt-Gimblett Barbara 92, 139

Kirszrot J. 139

Kiryk Feliks 96, 142, 143

Kleczyinski J. 16

Kluczycki F. 16

Kochen Josef 120

Konstenberg Chil 48.

Kopel Chaja 98

Kornfeld Mendel 77

Kpwalska-Glikman Stefania 141

Krajewska Monika 139

Krakowski Izrael 72

Krasowski Kzysztof 139

Krzystanek Karol 16,138

Kulczykowski Mariusz 106, 139

Kuperminc Jakub 97

Kwietniewscy 105

Landau Jakub125

Landau Pantyl 64

Landau Samuel 125

Leszczynski A. 140

Leszczynski Rafal 68, 84, 140

Liberman Fiszel 86

Lichtensztajn Szaja Majer 72

Litewski Starnsiaw 134, 137

Madajczyk Czeslaw 56

Majerowicz M. 49

Majewski Aleksander ks. 68, 140

Maliszewski J. 140

Maiczynski Edmund 75

Manelewics Henoch 34

Marcinkowski Stanisiaw 140

Markowski B. 140

Markowski Mieczyslaw 10, 71, 140, 141, 142.

Marcus Joseph 56, 140

Maczynski Tadeusz122, 124, 125

Meducka Marta 10, 108, 109, 139, 1,40

Mendel Menachem Mozes, 25, 26, 41, 48, 59, 60

Mendelson Ezra 54, 140

Michelson L. 80

Minc Mosiek 54

Minz Szlama 77

Miodowy Dawid 79

Mojze'sz, Zyd wloszczowski 16

Nakielskl Abram, 79

Naumiak J. 141

Nedza Julita 141

Niemojewscy 73, 83

Notkewski A. 141

Obwarzanek 74

Olszewski Daniel ks. 96, 141

Orlikowski S. 107

Pastuszka Stefan Jozef 141

Pawlowski Artur 10, 13, 102, 122, 125

Penkalla Adam 13, 141

Perec I. L. 106

Perelman J. 141

Piatkowski Sebastian 139

Pieczysty Abram 92

Pieczysty Szmul 33

Pilsudski Jozef 56

Pinchuk Beri C. 141

Polonsky Antony 140, 141, 142

Poznariski Karol 84

Prystorowa Janina 35

Przypkowski Feliks 119

Przypkowski Tadeusz 119

Puti Wieslaw 134, 137

Radziwill Krzysztof 74

Rajchman Icek 25

Rajchman Josef 127

Rajchman Mordka 54

Rapoport Abela, rabin Kielc 34

Renz Regina 9, 10,13,69,71,72,75, 79, 109, 139, 141, 142

Robak Stanislaw 86

Romankiewicz Abram 127

Ropel Gawryel 38

Rosenblum Chaim Majer 97

Rozenberg Abram 75

Rozenberg Josek 34

Rozenson Benjamin 72

Rubinsztajn Chil 25, 64, 79, 97

Rumiana, pachciarka zyd. 74

Schoenfeld Joachim 142

Shlomo z Radomska 181

Siapsiowski Joel 127

Sieroslawski Tomasz ks. 142

Sikorski Wladyslaw 52

Singer Izaak Bashevis 106

Sosnowski P 72

Staszewski Alter Dawid 35

Stepkowski Waclaw 85

Stepkowska - Szwed Maria 73, 83, 85, 137

Strawczyn ski Zalma 46

Szabat Barbara 96, 102, 103, 142

Szczygiel R. 142

Szetach (ben) Szy101

Szydlowski Henryk 68

Slezak Robert 10, 66, 133

Tartakower A. 108

Tomaszewski Jerzy 20, 36, 101, 138, 140

Unikowska Cypra 127

Unterman Alan 7, 89, 142

Urbanski Krzysztof 42, 142

Wajntrob Herszlik 39

Wajntrob Szlama 34

Waldfogel Ch. L. 97

Wasiutynski Bohdan 142

Wein Abraham 12, 103

Weining N. 143

Wiech Stanislaw 10

Wielopolski Aleksander 19

Wisniewski Jan ks. 143

Witt Jehoshua 12, 17

Yissacar Dov 181

Yitsknok Yisroel (syn Shmuela Zindla) 92

Zajaczkowski Heszel86

ZaIcek 25

Zajaczkowski Szaja 54

Zalcman Jakub Majer 77

Zalcman Jakub 80

Zalcman Lejbus 79

Zalewska Gabriela 143

Zborowski M. 66, 143

Zemel Aba 75

Zilbersztajn Mordka Dawid 25, 59

Zimolag-Szczepariska Waclawa 95, 137

Zvi Dov 181

Zvi Shmuel 181

Zylbersztajn Izral 79

Zbikowski Andrzej 143

Zebrowski Rafal 21, 92, 96, 101, 143

Zabotynski Wlodzimierz 54

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!