This stone shall be a witness unto us... (Joshua; 24;27)


Legend

~ Indicates that the person perished in the Holocaust (symbolic grave).

& Indicates that there are notes, special signs and inscriptions (in Hebrew - not in the posted database).

@ There is a photograph of the tombstone.


The Data: Z


SURNAME

GIVEN NAME

FATHER

SPOUSE

YEAR

REF

NOTES

MAIDEN

ZABOROWSKI

Szmuel

Chanania

 

1937

3110

 

 

ZABOZKI

Abram Mordechai

Joel

 

 

3153

 

NACHUM

ZACHAROWSKI

Dawid

Menachem Mendel

 

1915

1830

 

 

ZACHOROWSKI

Gitel

Abram

Szmuel

 

1820

 

 

ZAIDMAN

Jacub

 

 

1926

0710

 

 

ZAJDBERG

Alter Bracha

Zalman Josef

Gerszon

1927

4311

 

 

ZAJDMAN

Hinda Fajgel

 

 

1926

8048

&

 

ZAJDMANOWA

Roza

Josef

Szlomo

1933

3123

 

 

ZAJFERT

Zew Wolf

Izak Aizik

 

1912

1771

 

 

ZAKS

Dwora Cipora

Banjamin

Jhuda Laib

1935

3063

 

 

ZAKS

 

Iszai

 

1866

0343

&

 

ZALCBERG

Jutl

Aharon Jehuda

Jsrael Jszaja

1923

1398

 

 

ZALCMAN

Chaim

Szmuel

 

1905

2560

@

 

ZALCMAN

Chana

Jakob

 

1907

2485?

 

 

ZALCMAN

Ester Malka

Szmuel Grunem

Jschar

1926

4069

 

 

ZALCMAN

Magdelina

 

 

1928

1499?

 

 

ZALCMAN

Miriam

Baruch

Chaim

1905

2558

 

 

ZALDSZTAJN

Faizil

Jzak

 

1927

4047

@

 

ZAMBEK

Ester

Jakob

Chajm Pinchas

1927

4065

@

 

ZAMBEK

Jakub

Szraga

 

 

4102

 

 

ZAMOJRE

Adam

 

 

1954

3012

 

 

ZAMPER

Jzak Elimelech

Mosze Jsrael

 

1934

3106

 

 

ZAMPER

Simcha

Aszer Anszel

 

1903

2550

 

 

ZANDBERG

 

Jehuda Elyakim

Chaim

1922

1189

 

 

ZANDSZTEIN

Cecylia

 

 

 

5013

~

 

ZANDSZTEIN

Hilary, Dr.

 

 

 

5013

~

 

ZANDSZTEIN

Leon

 

 

 

5013

~

 

ZANOWICZ

Zew

 

 

1914

2084

 

 

ZAPLAG

Nisan

Ahron

 

 

2562

 

 

ZARNOWIECKI

Fajgel

Chanoch

Israel

1921

1495

 

 

ZARSKI

Mandel

Jacob

 

1865

0773?

 

 

ZBERG

Fradil

 

Jehuda

1935

1802

 

 

ZBOROWSKI

Bernard

 

 

1916

1724

&,@

 

ZEIF

Jakub, Dr.

 

 

 

5013

~

 

ZEIF

 

 

Jakub

 

5013

~

 

ZEIF

 

Jakub

 

 

5013

~

 

ZELCER

Blima Riwka

Mosze

Klonimus Kalman

1910

1755

 

 

ZELCER

Sara Frajdl

Mosze Laib

Jehuda Laib

 

4210

@

 

ZELKOWICZ

Brajndel

Jhuda

Dawid

1920

1170

 

 

ZELKOWICZ

Chaja Sara

Szmuel

Cwi Hersz

1918

1425

 

 

ZELKOWICZ

Frymet

Izai

Aszer Zew

1907

2489

@

 

ZELTEN

Eliakim

Josef

 

1840

0763

 

 

ZERYKIER

Ewa

 

 

 

5013

~

 

ZERYKIER

Wilhelm

 

 

 

5013

~

 

ZEZARKOWSKI

Izak

Naftali

 

1898

2692

 

 

ZIELINSKA

Malka

Chanoch

 

1930

4358

 

 

ZIENDLINSKI

Ester Breindl

Meir

Abram

1908

2311

@

 

ZIGAS

Szlomo Zalman

 

 

1906

2421

 

 

ZIGEL

Sima

Abram

Nachum

1906

2433

 

 

ZIGERMAN

Rachel

Mordechai

 

1902

2563

@

 

ZILBERGLAIT

Cwi Hirsz

Aharon

 

1941

4342

 

 

ZILBERMAN

Benjamin

 

 

1910

5004

 

 

ZILBERMECZ

Kalonimus Kalman

Aszer

 

1915

1842

 

 

ZILBERMINC

Szymon Dow

Nachman Hakohn

 

1886

0707

 

 

ZILBERMINTZ

Chawa Sznajdel

Mosze Zeev

 

1902

2517

 

 

ZILBERMINTZ

Ewa

 

 

1902

2516

 

TEMPEL

ZILBERMINTZ

Lea

 

 

1901

2613

 

BERGMAN

ZILBERSTEIN

Jtla

Jacob

Mendel

1869

0374

 

 

ZISER

Rojza

Josef

Alexander

1918

 

 

FRANKMAN

ZISKIND

Aleksander

Meszulam

 

1861

0377

 

 

ZISMAN

Frajde

Szymon

 

1907

2556

 

 

ZISMAN

Lea Gold

Eliezer

 

1911

2017

 

 

ZLIBTMAN

Efraim

Aharon

 

1902

2562

 

 

ZLOTA

Meir

Efraim

Jakob

 

2467

 

 

ZLOTNIK

Hendil

Mosze Chaim

Mordechai

1917

1729

 

 

ZNILCER

Jehuda Leib

Jzak Ajzyk

 

1912

2338

 

 

ZOILNGER

Frumat

Izak

Mosze

1902

2536

 

 

ZOLPOWICZ

Israel Iszai

Jehuda Leib

 

1921

1193

 

 

ZOLTOBRACKI

 

Jechuda

Szlomo Zalman

1933

3162

 

ZINDEL

ZOMBEK

 

Jakub Halewi

 

1918

1561

 

 

ZOMER

 

Jzchak Jehonatan

 

1930

4221

 

 

ZOMERSTAIN

Izak Jakub

Abram

 

1929

4330

 

 

ZOMPER

Abram Szmuel

Mosze Jsrael

 

1921

2048

 

 

ZOMPER

Chaja

Jehuda

Simcha

 

4312

 

 

ZOMPER

Szindel

Izak

 

1934

3088??

 

 

ZOMPER

 

Szmuel

 

1917

1787

&

 

ZONDERFRANC

Abram Mosze

Chanoch

 

1873

0704

&

 

ZONDERFRANC

 

 

 

1892

0705

&

 

ZYLBERBERG

Izak Ajzik

Mordechai

 

1919

1788

 

 

ZYLBERFELD

Ruchla

 

 

 

7031

@

 

ZYLBERFRIEND

Lejzor Jechiel

Jzak

 

1938

1953

 

 

ZYLBERGLAIT

Sara

Szmuel

Aharon

1911

1739

 

 

ZYLBERSZTEIN

Jakub

 

 

 

5013

~

 

ZYLBERSZTEJN

Bernard

Majman

 

 

1260

~

 

ZYLBERSZTEJN

Eda

 

 

 

1260

~

NIEMIEC

ZYLBERSZTEJN

Majman

 

 

 

1260

~

 

ZYLBERSZTEJN

Stela

Majman

 

 

1260

~

 

ZYLBESZAC

Gustaw

 

 

 

1946

 

 

ZYSER

Jadwiga

 

 

 

2004

~

 

ZYSER

Leontyne

 

 

 

2004

~

 

ZYSER

Wolf

 

 

 

2004

~

 

ZYSSER

Rozalia

 

 

1942

4348

~

 
Return to Czestochowa Memorial Web Page


Return to Ada Home Page