כ'געדענק

אזכור

I Remember

A poem from Rajzel Zychlinsky's book of English translations from the Yiddish: "God Hid His Face" 1997, (p. 48), sent by son Marek Kanter in honor of the poet's 90th birthday, celebrated on July 27th, 2000.

The poem originally published in the Yiddish poems book of Rajzel Zychlinsky: "Shvaygndike Teern" Silent Doors, New York, 1962. (page 94)

Translated to English by Barnett Zumoff

רייזל זשיכלינסקי:

כ'געדענק

רייזל ז'יכלינסקי:

אזכור

תורגם על ידי עדה הולצמן 2003

ליעקב פת

אזכור -

היה זה ערב,

כמו היום -

הייתי לבדי בגן.

הספסלים היו ריקים, נטושים,

כאילו ידעו

שאיש לא ישב שוב שם

לעולם.

אט נשרו עלים,

סופרים סתווים על פני האדמה.

דממה,

כמו לפני הסערה.

באיזו ארץ זה קרה?

באיזו עיר?

היה זה מקדש

ללא אלוהים

ללא מאמינים.

ואיך אני, משם,

נמלטתי?

Rajzel Zychlinsky:

I Remember

Dedicated to Jacob Patt

I remember -
It was an evening
like today -
I was alone in a park.
The benches were empty and abandoned,
as if they knew
that never again
would anyone sit on them.
Slowly the leaves were falling,
counting the autumns on the earth.
Silence was all around,
as before a storm.
In what country was that?
In what city?
It was a temple
without a God
and without worshipers.
And how did I, from there,
escape?

 

Back to Rajzel Zychlinsky Web Site

 

Last Updated December 2nd, 2003

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!