מיר לעבן וויטער

אנו ממשיכים לחיות

We Go On Living

רייזל ז'יכלינסקי:

אנו ממשיכים לחיות

תורגם לעברית על ידי מאיר ועדה הולצמן 1998

Rajzel Zychlinsky:

We Go on Living

Translated by Aaron Kramer

We go on living on the earth
that has taken our blood to quench its thirst.
There is a green spring coming---
our bones have been ground up into ash;
we go on living, a few left to say Kaddish.

We eat the bread of the wheat fields,
drink from a well these days.
The sun is very kind now--
she touches us with her rays.

We pass, leading our children by the hand--
wrecked homes, wrecked walls that mournfully stand.
We pass dead islands of childhood years.
Free as a bird the wind careers.

 

We go on living. The snow begins to fall.
We meet white trees, yes, we see them one and all.
Eyes dark, we drink the dusk; and without words
we speak--to little gray birds.

 

 

Back to Rajzel Zychlinsky Web Site

 

Last Updated December 2nd, 2003

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!