WE REMEMBER JEWISH WLOSZCZOWA!

Edyta Gawron: "Vlotsheve Zydzi We Wloszczowie W Latach 1867-1942", Wloszczowa, 2000
Published by Zaklad Poligraficzny "Print", ISBN 83-910740-5-6

 

 List of The Jewish Community Members In Wloszczowa, Who Paid Annual Tax (Year 1933)
(pages 160-169)

Notes:

 The list contents surname, forename, place of living, sometimes fathers name (syn=son of) and the occupation/profession.

 If there is no other city/village name - the listed people lived in Wloszczowa.

 List of the Professions with English translations:

Profession

English

-

Profession

English

blacharz

tinsmith

-

lekarz

doctor

buchalter

bookkeeper

-

malarz

painter

cukiernik

confectioner

-

nauczyciel

teacher

czapnik

capmaker

-

pachciarz

tenant

drukarz

printer

-

piekarz

baker

emeryt

retired

-

przemyslowiec

industrialist

felczer

hospital attendant

-

rolnik

farmer

fotograf

photographer

-

rzezak

butcher

fryzjer

barber,hairdresser

-

rzeznik

butcher

furman

farm wagon driver

-

sekretarz gminy

community's secretary

Garbarz

tanner

-

stolarz

carpenter

Grabarz

grave-digger

-

szewc

shoemaker

Handlarz

peddler, tradesman

-

szkolnik

teacher

Introligator

bookbinder

-

tokarz

lathe hand,turner

Kamasznik

leather-stitcher

-

urzednik

clerk

Kantor

cantor

-

wlasciciel drukarni

owner of printing-firm

Krawiec

tailor

-

wlasciciel real

owner of property

Kupcowa

merchant's wife

-

zegarmistrz

watchmaker

Kupiec

merchant

-

 

Abramowicz Jojny, krawiec

Adelista Abram, wBš[ţiciel drukarni

Ajdels Szmul, zegarmistrz

Ajnchort Zysia, nauczyciel

Apelewicz Szlama, kupiec

Apelewicz Wigdor, szewc

Apelewicz Jakb Szmul, handlarz

Apelewicz Nusyn, szewc

Apelsztajn Nuta Lejb, przemysBůwiec

Apelsztajn Chaskiel, kupiec

Apelsztajn Jakb, kupiec

Apelsztajn Tobjasz Berek, kupiec

Apelsztajn Abram, kupiec

Apelsztajn Nuta, syn Szaji, kupiec

Apelsztajn Rochma, kupiec

Apelsztajn Tobjasz, syn Chaskla, kupiec

Apelsztajn Tobjasz, syn Rywena, kupiec

Ajchler Mordka, Radkw*, handlarz

Bajgelman Abram Jakb,kupiec

Bebelski Izrael, furman

BencBůwicz Froim Szulim, kupiec

Beser Szymcha, szewc

Beser Nusyn, szewc

Beser Moszek, krawiec

Bergier Szylim, krawiec

Bergier Symcha Binem, kupiec

Bimka Henoch, kupiec

Bimka Szlama, kupiec

Blacharz Moszek, rzeznik

Blumenfeld Mordka Berek, handlarz

Blumenfrucht Abram Jakb, kupiec

Borensztajn Sana, emeryt

Borensztajn Josek, kupiec

BorensztajnNachma, kupiec

Borensztajn Alja, kupiec

Borensztajn Arja, kamasznik

Breskin Jzef, lekarz

Borszewski Lejzor, fryzjer

Bekierman Zysma Joel, wBš[ţiciel nieruchomo[ţi

Borensztajn Aba, Olesno, handlarz

Blumensztain Chaim, Oleszno, handlarz

Bekier Wolf Zelik, Radkw, handlarz

Bekier Jankiel, Radkw, handlarz

Bilczewski Zajnwel, Radkw, kupiec

Borkowski Szymek, Krasocin, szewc

Bejman Calel, Krasocin, szewc

Brajtbort Mordka, Krasocin, kupiec

Brajtbort Hilel, Krasocin, kupiec

Brajtbort Jankiel, Krasocin, rolnik

Borkowski Moj|ťsz, Krasocin, rolnik

Bryn Abram, Secemin, rzezak

Braun ..., AdzdzĬ kupiec

Cukierman Nusyn, czapnik

Cukierman Szmul Majer, kupiec

CzalczyDųki Kasryel, powrik

Czaryski Herszlik, handlarz

Czaryski Majer syn Herszlika, kupiec

Czaryski Abram Dawid, kupiec

Czaryski Majer syn Judki, kupiec

Czaryski Symcha, kupiec

Czaryski Abram, kupiec

Czaryski Moszek, kupiec

Cytrynbaum Jankiel, kupiec

Czostkowski Sojek, krawiec

Ciszewski Jankiel, stolarz

Czaryska Marja, Kluczewsko, kupcowa

Czaryski Fajwel, Radkw, szewc

Cisielski Lejbu[Ĭ D

Cisielski Lejbuś, Dąbia, handlarz

Czarnolas ..., Częstochowa, kupiec

Cholewa Ałter, kantor

Chorensztajn Mendel Icyk, kupiec

Chmielewski Herszlik, kupiec

Chmielewska Pesa, ...

Chmielewski Abram Iser, szewc

Chmielewski Szaja, krawiec

Chmielewski Wlf Lejb, Secemin, właściciel nieruchomości

Chorzewski Abram, Secemin, handlarz

Chęcińska Łaja, Miechw, właściciel nieruchomości

Dajczman Chil, garbarz

Dajczman Izrael Hercel, garbarz

Dajczman Berek, garbarz

Dajczman Judka, kamasznik

Dajczman Emanuel, kamasznik

Dancygier Majer, handlarz

Dancygier Szoel syn Dawida, kupiec

Dancygier Mordka, piekarz

Dancygier Szauel syn Szmula, piekarz

Dancygier Machel, kupiec

Dancygier Icek Berek, kupiec

Dancygier Frymeta, kupiec

Dąb Sura, kupiec

Dembowski Majer, garbarz

Dembowski Hilel, garbarz

Dembowski Mordka, kupiec

Deszyński Zysia, stolarz

Deszyński Symcha, kupiec

Djament Lejbuś, szewc

Djament Majer Dawid, kamasznik

Djament Herszlik, szewc

Dresler Wlf Lejb, krawiec

Dresler Sandel, krawiec

Dutkiewicz Aron, kupiec

Dyzenhauz Icyk, kupiec

Dyzenhauz Abram, kupiec

Dziadek Moszek Mordka, kupiec

Doński Fiszel, kupiec

Dytman Gawryel, kupiec

Dytman Jankiel, kupiec

Doliński Jozef, Chrząstw, urzędnik

Dytman Lejbuś, Chrząstw, handlarz

Dytman Moszek, Chrząstw, handlarz

Dembowski Icyk, Oleszno, handlarz

Dembowski Symcha syn Icyka, Oleszno, handlarz

Dembowski Boruch, Oleszno, handlarz

Dytman Benjamin, Radkw, handlarz

Djamentsztajn Izrael, Secemin, szewc

Ejzenberg Abram Perec, kupiec

Ejzykowicz Izrael, kupiec

Fajgelman Chaskiel, krawiec

Fajgenblat Jakb Josek, furman

Fajgenblat hilel, szewc

Fajgenblat Judka, piekarz

Federman Aron Dawid, szewc

Federman Icyk, szewc

Fiszof Majer Dawid Berek, AdzdzĬ kupiec

Fiszof Chaja, kupiec

Fiszof Szmul, waBūarz

Frajman Jankiel, rzeznik

Frajmowicz Abram, krawiec

Frajmowicz Fajwel, krawiec

Frajmowicz Chaskiel, krawiec

Frajmowicz Majer, krawiec

Frydman Symcha Binem, kupiec

Frydman Perla, kupiec

Frydrych Izrael, szewc

Faktor Dawida, handlarz

Fabrykant Sura, Kluczewsko, wBš[ţiciel real.

Feldzensztajn Jakb, Kurzelw, krawiec

Fejgenblat Szmul Hersz, Radkw, kupiec

Fejgenblat Judka, Radkw, kupiec

Fejgenblat Majer, D

Fiszof Majer Dawid Berek, Łdź, kupiec

Fiszof Chaja, kupiec

Fiszof Szmul, wałkarz

Frajman Jankiel, rzeźnik

Frajmowicz Abram, krawiec

Frajmowicz Fajwel, krawiec

Frajmowicz Chaskiel, krawiec

Frajmowicz Majer, krawiec

Frydman Symcha Binem, kupiec

Frydman Perla, kupiec

Frydrych Izrael, szewc

Faktor Dawida, handlarz

Fabrykant Sura, Kluczewsko, właściciel real.

Feldzensztajn Jakb, Kurzelw, krawiec

Fejgenblat Szmul Hersz, Radkw, kupiec

Fejgenblat Judka, Radkw, kupiec

Fejgenblat Majer, Dąbia, właściciel nieruchomości

Fajtel Chaim Dawid, Secemin, kupiec

Faktor Abram, Krasocin, handlarz

Frydman Jakb, Kielce, właściciel real.

Garbarski Wlf, kupiec

Garfinkiel Aba, szewc

Garfinkiel Majer Hersz, szewc

Garfinkiel Dawid, nauczyciel

Gelbart Jakb, właściciel nieruchomości

Gliksman Izrael, kupiec

Ginsberg Lejbuś, kupiec

Ginsberg Kałma, kupiec

Ginsberg Abram Siapsał, kupiec

Goldberg Aron Dawid, kupiec

Goldberg Fiszel, kupiec

Goldberg Aron syn Michela, kupiec

Goldberg Jakb syn Izraela, kupiec

Goldberg Jakb syn Herszlika, kupiec

Goldberg Fajgla Mala, kupiec

Gitler Jankiel Hersz, kupiec

Goldfeld Herszlik, piekarz

Goldman Chaim, kamasznik

Goldman Abram, kamasznik

Goldsztajn Chil, krawiec

Goldsztajn Szlama, kupiec

Gołuchowski Szymon Jojny, piekarz

Gosławski Majlich, piekarz

Gotlib Izrael syn Szymona, handlarz

Gotlib Icyk syn Szymona, kupiec

Gotlib Icyk Dawid, kupiec

Gotlib Jakb Herszkupiec

Graus Szmul, piekarz

Graus Abram, kamasznik

Graus Josek, szewc

Graus Lejzor, kupiec

Grundman Chaim Chaskiel, kupiec

Grundman Abram Icyk, handlarz

Grundman Moszek, szkolnik

Grundman Michel, handlarz

Grynblat Dawid, kupiec

Grynblat Zysia, handlarz

Grynblat Szlama, handlarz

Grynblat Mordka, handlarz

Gutenberg Jakb, kupiec

Gutenberg Josek, handlarz

Guterman Lejzor, kupiec

Guterman Lejbu[Ĭ kupiec

Guterman Jankiel

Guterman Izrael Dawid, kupiec

Groswaser Abram, handlarz

Grabarz Sandel, krawiec

Gruszka Szmul, Chrz

Guterman Lejbuś, kupiec

Guterman Jankiel

Guterman Izrael Dawid, kupiec

Groswaser Abram, handlarz

Grabarz Sandel, krawiec

Gruszka Szmul, Chrząstw, handlarz

Gruszka Lejbuś, Chrząstw, handlarz

Gotlib Nuta, Kluczewsko, handlarz

Gotlib Chemja, Kluczewsko, handlarz

Gelbart Henryk, Kluczewsko, handlarz

Belbart Jakb, Będzin, właściciel real.

Grosfeld Judka, Oleszno, handlarz

Graus L, Raw, handlarz

Gruszka Dawid, Secemin, kupiec

Gwiazdy Abram, pachciarz

Grundman Szlama, Krasocin, krawiec

Grundman Moszek Chaim, Krasocin, handlarz

Gotlib Lejb, Kielce, przemysłowiec

Goldblum Jakb, Kielce, właściciel realn.

Goldblum Icyk, Kielce, właściciel realn.

Goldblum Jakb, Częstochowa, właściciel realn.

Hercberg Josek, kupiec

Hofman Szmul, garbarz

Hofman Icyk, garbarz

Hofman Abram Beer, kupiec

Holc Mendel Jakb, kupiec

Helemer Moszek Hersz, kupiec

Hercberg Szmul, Kurzelw, rzeźnik

Hercberg Chaim Josek, Kurzelw, rzeźnik

Hercberg Pinkus, Kurzelw, handlarz

Hercberg Mordka, Kurzelw, handlarz

Hercberg Icyk, Kurzelw, handlarz

Hercberg Izrael syn Herszlika, Kurzelw, handlarz

Hercberg Joel syn Herszlika, Kurzelw, handlarz

Hercberg Herszlik syn Joela, Kurzelw, kupiec

Hercberg Judka Joel syn Moszka, Kurzelw,

Ickowicz Jankiel, handlarz

Jakbowicz Icyk, fryzjer

Janklewicz Szlama, handlarz

Janklowicz Szymon, handlarz

Izraelewicz Icyk, Secemin, handlarz

Janklewicz Szmul Hersz, Krasocin, rolnik

Janklewicz Machel, Krasocin, r

Kaczka Abram Fiszel, r

Kaczka Szmul, kupiec

Kaczka Moritz, kupiec

Kaczka Mordka Janas, kupiec

Kaczka Szmul Hersz, furman

Kapelusznik Pinkus, bez zajęć

Kapelusznik Moszek, piekarz

Kapelusznik Załma Kopeł, kupiec

Kaufman Załma, piekarz

Kaufman Fajwel, piekarz

Kimelman Abram Szyja, handlarz

Kimelman Tobjasz Berek, kupiec

Kirsz Ajzyk, krawiec

Klajman Dawid, kupiec

Klajman Herszlik, kupiec

Klajman Michel, kupiec

Klajman Szmul, kupiec

Klajman Moszek, kupiec

Kochen V. Nowomiejsji Josef, kupiec

Korenberg Zajnwel, szewc

Korenberg Rachmil, szewc

Korenfeld Mendel, przemysłowiec

Korenfeld Izaak, kupiec

Kożimiński Moszek, szewc

Kożimiński Gerszon, szewc

Kożimiński Herszlik, handlarz

Kożimiński Michel Icyk, szewc

Kożuch Majer Moszek, handlarz

Krajcer Aron Wlf, czapnik

Krakauer Josek, kupiec

Krakowski Gerszon, handlarz

Krakowski Moszek Hersz, szewc

Krakowski Izrael, kupiec

Krakowski Lejbuś, kupiec

Krakowski Moszek, kupiec

Kreps Moszek, kupiec

Krysa Josek, krawiec

Krysa Kopel, krawiec

Kuczyński Chaim, handlarz

Kuperminc Szmul, kupiec

Kuperminc Jankiel, kupiec

Kuperminc Mnil, kupiec

Kuperminc Izrael, kupiec

Kuperminc Szmul syn Mnila, kupiec

Kuperminc Moszek, piekarz

Kuperminc Icyk Sender, kupiec

Kuperminc Nusy, kupiec

Kuperminc Hilel, kupiec

Kurc Abram, szewc

Kurc Izrael Szymon, kamasznik

Kuzecki Fajwel, krawiec

Kuzecki Chaim, krawiec

Kuzecki Mojżesz, krawiec

Kotlicki Chaskiel, Częstochowa, właściciel nieruchomości

Karmiol Moritz, Częstochowa, właściciel realn.

Karmiol Gucia, Częstochowa, właściciel realn.

Kuperminc CH., Przedbrz, kupiec

Kapelusznik Izrael, Kluczewsko, kupiec

Kuperminc Icyk Majer, Kurzelw, kupiec

Kuperminc Naftula, Kurzelw, rzeźnik

Klajn Binem Mendel, Kurzelw, rzezak

Kac Icyk, Radkw, handlarz

Kaufman Dawid Litman, Radkw, handlarz

Kaufman Moszek, Radkw, krawiec

Kaufman Izrael Herszlik, Radkw, krawiec

Kac Rubin, Radkw, krawiec

Kapelusznik Zajnwel, Secemin, handlarz

Kaczka Ksyl, Secemin, handlarz

Kożimiński Janas, Kluczewsko, krawiec

Klajman Izaak, Kielce, przemysłowiec

Lajchter Moszek, kupiec

Lajchter Abram, kupiec

Lajchter Judka, kupiec

Lajchter Icyk, kupiec

Lajchter Machel, kupiec

Lajchter Chil Moszek, kupiec

Lajchter Chaim Chil, kupiec

Landau Paltyeł, kupiec

Landau Szymon, handlarz

Lasocki Szyja, pisarz

Lederman Hilel, kupiec

Lederman Szmul Hersz, garbarz

Lederman Lejb, kamasznik

Lencner Icyk, rzeźnik

Lenczner Nusyn, rzeźnik

Lenczner Her穳楬

szlik, kupiec

Lewkowicz Froim Hersz, nauczyciel

Lewkowicz Machel, krawiec

Lewkowicz Herszlik, krawiec

Lewkowicz Mordka syn Herszlika, krawiec

Liberman Mosek Eljasz, kupiec

Liberman Dwojra, kupcowa

Liberman Wlf, kupiec

Liberman Fiszel, malarz

Lichtensztajn Szaja Majer, kupiec

Litmanowicz Zajnwel, rzeznik

Litmanowicz Dawid Lejzor, rzeznik

Lajchter Smul, handlarz

Aąţzkowski Mordka Josek, nauczyciel

AąŤner Rajzla, wBš[ţiciel nieruchomo[ţi

Lederman Jakb Dawid, Oleszno, kupiec

Lenczner Dawid, Radkw, handlarz

Lewkowicz Mordka Aron, Radkw, krawiec

Lapa Abram, pachciarz

Lenczner Abram, pachciarz

Lewkowicz Hilel, Krasocin, handlarz

Ašska Moszek, Secemin, handlarz

Aąţzkowski Moszek, Secemin, handlarz

Majzels Josek, kupiec

Majzels Abram, urz

Litmanowicz Zajnwel, rzeźnik

Litmanowicz Dawid Lejzor, rzeźnik

Lajchter Smul, handlarz

Łączkowski Mordka Josek, nauczyciel

Łądner Rajzla, właściciel nieruchomości

Lederman Jakb Dawid, Oleszno, kupiec

Lenczner Dawid, Radkw, handlarz

Lewkowicz Mordka Aron, Radkw, krawiec

Lapa Abram, pachciarz

Lenczner Abram, pachciarz

Lewkowicz Hilel, Krasocin, handlarz

Łaska Moszek, Secemin, handlarz

Łączkowski Moszek, Secemin, handlarz

Majzels Josek, kupiec

Majzels Abram, urzędnik

Manela Moszek Lejb, kupiec

Manela Szlama, kupiec

Manela Majer Berek, kupiec

Manela Josek, kupiec

Markiewicz Icyk Hersz, fryzjer

Markiewicz Abram Mordka, handlarz

Markiewiecki(?) Szaja, kupiec

Mentlik Szaja, kamasznik

Mentlik Moszek, kamasznik

Milechamn Emanuel, zegarmistrz

Minc Aron Herszlik, kupiec

Minc Icyk, kupiec

Minc Aron Icyk, kupiec

Minc Szyja, kupiec

Minc Lejzor, kupiec

Minc Frymeta, kupiec

Mincberg Jakb, kupiec

Mokrauer Salomon, lekarz

Monowicz Chaim, kupiec

Monowicz Icyk, krawiec

Miodownik Dyna Ašja, wBš[ţiciel nieruchomo[ţi

Moszkowicz Wlf, kupiec

Moszkowicz Icyk Zajnwel, blacharz

Mozes Mendel, handlarz

Mozes Icyk, handlarz

MuszyDųki Lejbu[Ĭ krawiec

Miedianogra Cyna, Kluczewsko, rolnik

Marczyk Jankiel, Kurzelw, krawiec

MuszyDųki Nuchym, Secemin, krawiec

MuszyDųki Icyk Eljasz, Secemin, krawiec

Moszkowicz Aron Josek, Kielce, wBš[ţiciel realn.

Mass ..., Cz

Miodownik Dyna Łaja, właściciel nieruchomości

Moszkowicz Wlf, kupiec

Moszkowicz Icyk Zajnwel, blacharz

Mozes Mendel, handlarz

Mozes Icyk, handlarz

Muszyński Lejbuś, krawiec

Miedianogra Cyna, Kluczewsko, rolnik

Marczyk Jankiel, Kurzelw, krawiec

Muszyński Nuchym, Secemin, krawiec

Muszyński Icyk Eljasz, Secemin, krawiec

Moszkowicz Aron Josek, Kielce, właściciel realn.

Mass ..., Częstochowa, kupiec

Nachimzon Wlf, buchalter

Najman Moszek, krawiec

Najman Bajnisz, krawiec

Najman Chaskiel, krawiec

Nidziński Jankiel, kamasznik

Nowak Uryn, handlarz

Nowak Izrael, handlarz

Nowak Hilel, handlarz

Nutkiewicz Chaim Cwi, handlarz

Nowarski Aron Pinkus, handlarz

Nieznanowski Pinkus, Kluczewsko, szewc

Niski Moszek, Secemin, handlarz

Najman Icyk, Kurzelw, kupiec

Najfeld Chaim, Koniecpol, kupiec

Okowita Uryn, handlarz

Okowita ABŴer Gerszon, szewc

Opatowski Majer, nauczyciel

Orbach Joachim Majer, kupiec

Owieczka Herszlik, Kurzelw, piekarz

Owieczka Chaskiel, Kurzelw, handlarz

Organkiewicz Nuta, Radkw, handlarz

Pacanowski Szlama, kupiec

Pacanowki Siapsia - Chemja, kupiec

Pacanowski Abram Lejbu[Ĭ kupiec

Pacanowski Abram Joel, kupiec

Pacanowski Izrael SiapsiaBĬ czapnik

Pacanowski Moszek, kupiec

Pacanowski CaBťBĬ kupiec

Pacanowski Izrael, kupiec

Pacanowski Majlich, kupiec

Pacanowski Janas, piekarz

Pacanowski Herszlik, handlaarz

Pacanowski Abram Isacher, kupiec

Pasternak Nuta, naucyciel

Perelsztajn Moszek, krawiec

Picele Izrael, handlarz

Pieczysty Szymon Szmul, krawiec

Pieczysty Abram, fotograf

Pieczysty Symcha, krawiec

Pieczysty Moszek Szmul, krawiec

Piecysty Szlama syn Moszka Szmula, krawiec

PBšwner Moszek, handlarz

PBšwner Chana, wBš[ţiciel nieruchomo[ţi

Potasiewicz Abram, kupiec

Prajs Jakb, kupiec

Przednowek Jakb, wBš[ţiciel nieruchomo[ţi

Pasternak Icyk, Oleszno, handlarz

Pomeranc Icyk, Secemin, kamasznik

PBšczek Szlama, handlarz

RafaBůwicz Dawid, kupiec

RafaBůwicz Izrael, kupiec

Rajchman Izaak, przemysBůwiec

Rajzman Moszek Hersz, szewc

Rapoport Dawid, kupiec

Rapoport Zajnwel, kupiec

Rapoport Wigdor, kupiec

Rapoport Abram Aron, kupiec

Rapoport Emanuel Majer, kupiec

Rembichowski Rywen, handlaarz

Rembichowski Boruch, garbarz

Rogowski Moszek, nauczyciel

Rozen Chaskiel, kupiec

Rozenbaum Jankiel, kupiec

Rozenbaum Icyk, handlarz

Rozenbaum Szlama, krawiec

Rozenberg Icyk Fajwel, krawiec

Rozenberg Dawid, handlarz

Rozenberg Szlama, krawiec

Rozenberg Le

jbu[Ĭ krawiec

Rozenberg Szaja, krawiec

Rozenberg Abram, krawiec

Rozenberg KaBŭa Lejbu[Ĭ handlarz

Rozenberg Abram Lejbu[Ĭ cukiernik

Rozenberg Josek syn Arona, szewc

Rozenberg Szmul, blacharz

Rozenberg Moszek Josek, blacharz

Rozenberg Chemja, handlarz

Rozenblat Szaja, kupiec

RozenblumTobja, handlarz

Rozenblum Dawid, handlarz

Rozenblum Szmul, handlarz

Rozenblum Chaim Majer, handlarz

Rozencwajg Froim, handlarz

Rozenholc Lejzor, kupiec

Rozenzon Benjamin, kamasznik

Rotenstajn Izrael Icyk, szewc

Rotensztajn Gerszon, szewc

Rygier Fajwel syn Chuny, kupiec

Rygier WBŦ, kupiec

Rygier Szmul, kupiec

Rygier Chuna, kupiec

Rygier Nusyn, rzeznik

Rygier Abram Icyk, rzeznik

Rygier Icyk, rzeznik

Rygier Szlama syn Arona, rzeznik

Rygier ABŴer Pinkus, rzeznik

Rygier Abram Szmul, krawiec

Rygier Szlama syn ABŴara, krawiec

Rubinsztajn Chil, tokarz

Rubinsztajn Izrael, szewc

Rubinsztajn Motel, kamasznik

Rusin Judka, blacharz

Rybak Majer, kamasznik

Romankiewicz Moszek, handlarz

Rozen ... , Przedbrz, kupiec (skreony)

Rozencwajg Hercka, Oleszno, rolnik

Rozenblat Dawid, Radkw, kupiec

Rmjany Wlf, kupiec

RajzmKasryel, handlarz

R|šDųki Herszlik, Kluczewsko, handlarz

Romankiewicz CaleBĬ Krasocin, rolnik

Romankiewicz Herszlik Beer syn CaleBš, Krasocin, kupiec

Romankiewicz Chana |ůna Arona, Krasocin, kupiec

Romankiewicz Szla, Krasocin, szewc

RomMordka, Krasocin, krawiec

Rajzman Szmul, Krasocin, handlarz

Rajzman Lejzor, Kielce, przemysBůwiec

Rozenberg Lejzor, Kielce, przemysBůwiec

Rubin Aron, Kielce, kupiec

Rozenbaum Josek, Cz

Rygier Włf, kupiec

Rygier Szmul, kupiec

Rygier Chuna, kupiec

Rygier Nusyn, rzeźnik

Rygier Abram Icyk, rzeźnik

Rygier Icyk, rzeźnik

Rygier Szlama syn Arona, rzeźnik

Rygier Ałter Pinkus, rzeźnik

Rygier Abram Szmul, krawiec

Rygier Szlama syn Ałtara, krawiec

Rubinsztajn Chil, tokarz

Rubinsztajn Izrael, szewc

Rubinsztajn Motel, kamasznik

Rusin Judka, blacharz

Rybak Majer, kamasznik

Romankiewicz Moszek, handlarz

Rozen ... , Przedbrz, kupiec (skreślony)

Rozencwajg Hercka, Oleszno, rolnik

Rozenblat Dawid, Radkw, kupiec

Rmjany Wlf, kupiec

Rajzman Kasryel, handlarz

Rżański Herszlik, Kluczewsko, handlarz

Romankiewicz Caleł, Krasocin, rolnik

Romankiewicz Herszlik Beer syn Caleła, Krasocin, kupiec

Romankiewicz Chana żona Arona, Krasocin, kupiec

Romankiewicz Szlama, Krasocin, szewc

Romankiewic Mordka, Krasocin, krawiec

Rajzman Szmul, Krasocin, handlarz

Rajzman Lejzor, Kielce, przemysłowiec

Rozenberg Lejzor, Kielce, przemysłowiec

Rubin Aron, Kielce, kupiec

Rozenbaum Josek, Częstochowa, kupiec

Solowicz Jankiel, nauczyciel

Solowicz Szlama, krawiec

Spirytus Pinkus, kupiec

Spirytus Chaim, kupiec

Staszewski Ałter Dawid, rzezak

Sylman Lejzor, handlarz

Śliwiński Jankiel, szewc

Secemski Ojzer, Secemin, piekarz

Szajewicz Idel Siamsia, handlarz

Szajnberg Wlf, handlarz

Szjnberg Mordka Majer, handlarz

Szapsiowski Judka, kupiec

Szapsiowski Ajzyk, kupiec

Szatan Josek, kupiec

Szerman Fiszel, kupiec

Szerman Izrael, kupiec

Szerman Szymon, kupiec

Szerman Załma, nauczyciel

Szklarz Gitla Łaja, handlarka

Szklarz Wlf, szewc

Szlamkowicz Szlama, szewc

Szlamkowicz Lejbuś, szewc

Szlamkowicz Szmul syn Arona, garbarz

Szlamkowicz Henoch Dawid syn Arona, garbarz

Szlamkowicz Dawid syn Ejzyka, garbarz

Szlamkowicz Szmul Hersz syn Ejzyka, garbarz

Szlamkowicz Zelik syn Szmula Hersza, krawiec

Sztajn Szmul, piekarz

Sztajn Icyk Majer, handlarz

Sztajnkeler Szlama, nauczyciel

Sztajnkeler Tobjasz Berek, nauczyciel

Sztern Zelik, rzeźnik

Szterenszysz Gawryel, kupiec

Szyldhauz Wlf, kupiec

Szyldhauz Aron, kupiec

Szyldhauz Zajnwel, kupiec

Szyldhauz Efroim, kupiec

Szerenszysz Ajzyk, Częstochowa, przemysłowiec

Szwarcwald O. H. I J. D., Lww, przemysłowiec (skreśleni)

Sztarkman Moszek, Oleszno, urzędnik

Szkło Moszek syn Szpryncy, Radkw, handlarz

Szkło Moszek syn Perli, Radkw, handlarz

Szpsiowski Jakb, Radkw, han汤牡ൺ穓

dlarz

Szapsiowski Chaim, Radkw, handlarz

Szapsiowski Joel syn Moszka, Radkw, handlarz

Szlamowicz Berek, handlarz

Tajtelbaum Lejb, kupiec

Tarnowski Emanuel, felczer

Tanenbaum Lejb, kupiec

Tenenbaum Mosek Szmul, handlarz

Tener Szlama, krawiec

Trzeszniewski Herszlik, Kluczewsko, szewc

Topor Boruch, Kluczewsko, krawiec

Tenenbaum Dawid, Secemin, kupiec

Urbach Moszek, kupiec

Urbach ABŴer Bajnisz, kupiec

Urbach ABŴer, kupiec

Wajcman Calel, Miechw, wBš[ţiciel realno[ţi

Wajl Jakb, kupiec

Wajnberg Lejbu[Ĭ kupiec

Wajngarten Herszlik, kupiec

Wajngarten Hilka, rzeznik

Wajngarten Chil Abram, handlarz

Wajnrajch Motel, czapnik

Wajnryb Iser, S

Urbach Ałter Bajnisz, kupiec

Urbach Ałter, kupiec

Wajcman Calel, Miechw, właściciel realności

Wajl Jakb, kupiec

Wajnberg Lejbuś, kupiec

Wajngarten Herszlik, kupiec

Wajngarten Hilka, rzeźnik

Wajngarten Chil Abram, handlarz

Wajnrajch Motel, czapnik

Wajnryb Iser, Sędziszw, właściciel nieruchomości

Wajnryb Dawid, krawiec

Wajnryb Icyk, kupiec

Wajnryb Szmul, kupiec

Wajnryb Abram Lejbuś, kupiec

Wajntrob Szlama, rzezak

Wajntrob Mordka Majer, właściciel nieruchomości

Wajntrob Mordka, kupiec

Wajntrob Chaim Mordka, szewc

Wajntrob Chaim Zysia, kamasznik

Wajntrob Aron, handlarz

Wajsbort Mordka, szewc

Wajsbort Pinkus, rzeźnik

Wajsbort Tobjasz Berek, handlarz

Wajsbort Rafał Kałma, handlarz

Waldfojgel Chaim Lejb, kupiec

Warszawski Moszek, kupiec

Wollberg Moszek, handlarz

Watyński Benjamin, stolarz

Wykiński Mordka Szmul, stolarz

Wyślicki Icyk, kupiec

Wyszyński Izrael, kupiec

Wyszyński Hilel, kupiec

Wajnsztajn Mendel, Dąbrowa, kupiec

Wajsfelner M... , Częstochowa, kupiec

Wajsbort Chaim, Kluczewsko, handlarz

Wiernik Symcha, Kurzelw, kupiec

Wajntrob Dawid, Oleszno, rolnik

Wajnrob Jakb Boruch, Oleszno, handlarz

Wajntrob Abram, Oleszno, piekarz

Wajntrob Szmul, Oleszno, kupiec

Wajntrob Jankiel syn Szmula, handlarz

Weltman Chil, Oleszno, urzędnik

Wajsberg Chaim Szymon, handlarz

Wygnański Eljasz, Radkw, kupiec

Wajsbort Mordka, Secemin, kupiec

Wajsbort Lejbuś, Secemin, kupiec

Wajsbort Jankiel, Secemin, kupiec

Wajntrob Szaja, Krasocin, rolnik

Wajntrob Dawid syn Szaji, Krasocin, handlarz

Wajntrob Herszlik syn Abrama, Krasocin, handlarz

Wajntrob Moszek, Radkw, handlarz

Zając Lejzor, piekarz

Zając Abram, kupiec

Zajączkowski Icyk, garbarz

Zajączkowski Rywen, szewc

Zajączkowski Moszek, kupiec

Zajączkowski Josek, kupiec

Zalcberg Abram Icyk, kupiec

Zalcmwn Jakb Majer, właściciel drukarni

Zalcman Szmul Majer, kupiec

Zaligman Szlama, kupiec

Zemel Aba, kupiec

Zemel Moritz, sekretarz gminy

Zemel Mordka, handlarz

Zemel Fiszel, handlarz

Zemel Chaim, handlarz

Zajączkowski Ezryel, malarz

Zajączkowski Heszel, malarz

Zylberminc Lipa, handlarz

Zylberminc Icyk, szewc

Zylberminc Berek, szewc

Zylberminc Szlama, szewc

Zylbersztajn Emanuel, kupiec

Zylbersztajn Mordka, kupiec

Zysman Rywen, introligator

Zysman Abram, introligator

Zwierż Dawid, szewc

Zyskind Icyk, kupiec

Znajmirowska Chaja, właściciel nieruchomości

Żołądź Abram, kupiec

Zelkier Lejbus, Kurzelw, rzeźnik

Zajączkowski Aron Abram, Kurzelw, rzeźnik

Zylberberg Mordka Uszer, Oleszno, handlarz

Zylberminc Josek, Radkw, handlarz

Zylberminc Aron Hersz, Radkw, handlarz

Zylbersztajn Szlama, Secemin, kupiec

Żołądź Lejb, Secemin, kupiec

Żarecki Moszek, Oleszno, szewc

 Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!