ולאדיסלאב שלנגל

 

NIHIL NOVI*

תורגם ע"י הלינה בירנבאום ופורסם בספרה: שירים לפני ומתוך המבול, ספרית מעריב 1990

 

אני צועד בדרכי העצובה

אלפים שנה.

בעקבותי,

יום-יום

נסחבת כצל

רשימה מרושעת ושפלה:

 - שאני מרעיל מים בבארות,

 - מביא מזג אויר רע,

 - מטיל עין רעה בעדרי בקר,

 - גונב צלבי זהב מבתי המקדש

 - כדי לירוק עליהם, להטיח בהם בוץ,

 - משלם כפר דמים לאלוהים

 - לכבוד כל חגי, מערבב דם ילדים בקערה,

 - גונב פעוטות חיוורים,

 - לנקר עינים מתות,

דם מהלב למזוג...

 

חולפות שנים על שנים,

תמונת העולם משתנה –

תרבות, אור קידמה,

ועבורכם הדבר כה פשוט תמיד:

 - שיש לי מערות מסתוריות.

 - זהב אני סופר בלילות.

 - בחפזה עושים מלחמות,

 - כשירצו בכך חכמי ציון.

אני המפקיע הגדול – הקוסם הגדול –

מהפכה – כשרק אתן אות!

לוחות הזמן נופלים לתהום,

כה רבות ההתרחשויות, כה רבות ההתרחשויות,

נעלמים סיפורי בדים ודעות קדומות.

הופיע רדיו, קצב, קולנוע,

האנושות חושבת על הכל.

רק לגבי... Nihil novi:

אני הבורגנות, הניצול.

 

 - אני המשבר העולמי.

 - קומוניסט ועשיר.

 - דתי ולוחם באלוהים.

 - כל רע שבעולם

 - מתחבר בליבי האחד.

 - אני ממשיך לשדוד ולחנוק כדי

 - לאגור זהב במרתפים.

 - העולם יזכה בגיזת הזהב,

 - כשרק יסלקו אותי.

 - אני - לנצח חבית חומר נפץ

 - ... לשם השתקת האספסוף

ומה על כך אני?...

חי.

נכון, לא נעים? אפילו חרפה.

ואני דווקא.

כידוע.

יהודי.

 

 פורסם ב"נאש פשגלוד" 10.8.1937 – הספריה הלאומית

* ניהיל נובי – לטינית – אין חדש.

 

Władysław Szlengel, "Nasz Przegląd" 18.07.37

Nihil Novi

Idę swoją smutną drogą
dwa tysiące lat
a za mną w ślad
co dzień
wlecze się jak cień -
litania bezecna i zła
- że zatruwam w studniach wodę
- że sprowadzam złą pogodę
- że uroki znam na trzodę
- że kradnę z świątyń krzyże złote
- by je oplwć zmieszać z błotem
- by je sprzedać drogo potem
- krwawy haracz Bogu płacę
- krwią dziecinną mieszam macę
- i na kżde swoje święta
- kradnę blade pacholęta
- by wyłupać martwe oczy
i serdecznej krwi utoczyć...

mijają lata i lata
i zmienia się obraz świata
kultura światło postęp
a dla was to wciąż takie proste:
- że mam lochy tajemnicze
- że nocami złoto liczę
- wojny robi się na prędce
- kiedy zechcą Syjony Mędrce

Wielki Paskarz -Wielki Mag
rewolucja - gdy dam znak!
lecą w przepaść kalendarze
tyle zdarzeń tyle zdarzeń
bajdy i przesądy giną
przyszło radio tempo kino
ludzkość się nad wszystkim głowi
tylko ze mną.....
nihil novi:

- ja - to burżuazja wyzysk
- ja światowy jestem kryzys
- komunista ja i bogacz
- jestem chasyd - zwalczam Boga
- wszystko zło z całego świata
- w jednym sercu mym się splata
- nadal grabię dławię po to
- by w piwnicach chować zło
- świat zdobędzie złote runo
- jeśli tylko mnie usuną
- wiecznie ja - beczka prochu
-... na ogłuszenie motłochu
a ja?...
żyję
przykre prawda? nawet wstyd
lecz ja tak na złość
wiadomo
Zyd

 

Wladysław Szlengel

NIHIL NOVI


I have followed my sorrowful way
for two thousand years
and my track
day by day
have dragged behind me like a shadow –
a litany of infamy and evil

– that I am poisoning the water wells
– that I am bringing bad weather
– that I cast spells on the cattle
– that I steal golden crosses from the temples
– to spit on them and smrear them with mud
– and sell them at high price
– a bloodied tribute am I paying to God
– am mixing the matzah with children's blood
– and for all my festivals
– I always kidnap pale-faced kids
– to pluck their dead eyes out
– and draw their hearty blood...

years after years have passed
the image of the world has changed
culture enlightenment progress
yet for you it has remained so simple:
that I have secrets dungeons
that I am counting gold at nights
the wars are made quickly
when the Elders of Zion wish so

A Big Profiteer – a Big Sorcerer
A revolution – just on my signal!
The calendars keep falling into the abyss
so many events so many ones
bosh and prejudice keep perishing away
the radio has arrived speed cinema
the mankind racks its brains to everything
yet only with me...
nihil novi: (nothing new)

– I am – the bourgeois exploitation
– I am – the world crisis
– I am a Communist and a rich man
– I am a Hassid – I fight with God
– all the evil from the whole world
– in my one heart interlocks
– I continue robbing and strangling
– in order to hide gold in my cellars
– the world would capture the golden fleece
– if only I was removed
– it has always been me – a gunpowder barrel
– ...to stun the mob

and me ?...
I am still alive
How annoying it is, is it not? shameful even
but just to spite them...
it is well-known
a Jew

 

 

 

Translated to English by Halina Birenbaum and edited by Andrew M.  Kobos

 

 

 

Władysław Szlengel: Selected Poems

 

Władysław Szlengel

 

Halina Birenbaum, a Poet and a Writer

 

Last updated 11.11.2012 (first added on May 30th, 2004)

 

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!