"Pinkas Hakehilot" - Encyclopedia of Jewish Communities - Poland; Vol. 4: Warsaw and District, Yad Vashem, Jerusalem 1989

Plock (Plock) (Region: Plock; Province: Warsaw).

Pages 358 - 372

Written by Abrahan Wein
Translated from the Hebrew by Morris Gradel

Devi Tuszynski: De Notre Album 

Bibliography

 Yad Vashem Archive: Documents nr: RI/882-886, 03/672, 03/1607, 016/1502, MY 3499, 889, RI 531-541

 YIVO Archive NY: adrp 49

 The Central Zionist Archive, Jerusalm: HM7589, HM2183, HM7105, HM7596

 The Zionist Central Archive, Jerusalem: Z-4/3003, Z-4/1054, S-5/1744

 Greenspan Shlomo, "Yiden fon Plock, NY, 1960

  Trunk Yeshayah, Di Geschichte fon Yiddishen lebn in der haim, Buenos Aires, 1945

  Plock, Toldot Kehila Atikat Yomin in Polin, Plotzk (Plock) a History of an Ancient Community in Poland, editor Eliahu Eisenberg, Tel Aviv, 1967

  Almanach gmin zydowskich w Polsce, V.I. Warszawa 1939, pp. 195-204

  A. Gieysztor, Dzieje Plocka, Plock 1978

  M. Grynberg, Getta w Rejecji Ciechanowskiej in Biultyn ZIH Nr 4 (161), Warszawa1980 pp. 60, 71-73

  E. Ringelblum, Ze studio nad dziejami Zydow na Mazowszu, in Przegald Historyczny, Warszawa 1928, p. 219

  Narodowy Klub Zydowski Poslow sejmowych, Inwazja bolszewicka a Zydzi, v. I. Warszawa 1921

  J. Schipper, Zdziejow gmini zydowskiej w Plocku, in Nasza Opinia, 5.9.1937

  "Befreiyong" 11.9.1919

  "Heint" 1919-1939

  "Hamizrachi" 20.5.1920, 16.9.1919

  'Hatzfira" 11.3.1886, 7.4.1888, 25.5.1888, 3.1.1891

  "Tagblat" 7.9.1936

  "Der Yiddishe Arbeter" 30.4.1938

  "Das Neu Leben" 9//5/1949, 30.8.1946

  Diwrej Akiba - 13.11.1936

  Glos Zydowski - 7.11.1906

  Izraelita - 4.10.1874; 7.1.1894; 10.7.1898; 23.7.1899; 12.1.1901; 15.2.1902; 3.1.1903; 16.9.1905; 9.11.1906

  Jutrzenka 23.1.1863

  Nasza Opinia - 5.9.1937

  Nowe Slowo - 16.11.1931; 7.1.1932


Back to Plock History Page

Back to P.R.I.

Back to Ada Web Page