We Remember Jewish Mlawa!

  

M.R.I.
M
lawa Remembrance Initiative

Dedicated to the memory of the 7000 and more Jews of Mlawa, who perished in the Holocaust.

Dr. Zeev Jonis: "The Old Home Town"

ד"ר זאב יוניס: הבית הישן  (עברית, ספר יזכור "מלאבה היהודית", ת"א 1984) 


Mlawa: "Tepper Gasse" Zdunska Street

אירגון יוצאי מלאבה

בישראל

רח' שמעון בן צבי 23/20

גבעתיים 53630

טל' 00-972-3-7312746

 

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2006 

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2007 

 

Invitation for the Annual Remembrance Assemblies 2008 

 

Israeli Delegation Visits  Mlawa 2008  

 

Email from a Polish Ex-Resient of Mlawa

2.5.2008

 

Let me introduce myself. My name is Jerzy Brzezicki. I was born in Mlawa in the 60's and lived there until I was 16 year old. All my memories of my childhood, family, and friends belong there.


I hope I understand your grief of a lost past, place and relatives.
 

I found your website accidentally while browsing internet. I am not Jewish – I am

Polish, but I fully understand what you are expressing. A lost place, lost roots, lost relatives – all that should not happen. We all should all be living peacefully today in the same place. I remember being 5-10 years old in the 70's running around Mlawa. Of course I didn’t understand that “Plocka” street, where my grandparents lived was mainly populated by Jewish people before World War II. I remember the ruins of a house, that now I think looked like a Synagogue. I’m not sure if I am conveying this correctly, but my main thought is: being a child or teenager in the 70's I did not realize until I was an adult that before Holocaust about 30% of Mlawa’s citizens were Jewish. Only later did I understand: 1/3 of my neighbors were killed!, 1/3 of my possible friends that I never met, 1/3 of our common heritage is gone! This should not have happened. This was a tragedy not only for Jewish people, but also for their neighbors. Mlawa will never be the same again. The Second World War was the worst thing that happened in our common Polish/Jewish history.

 

Again, I fully support what you are doing. If I can be of any help please let me know.
 

Regards, Shalom,
 

Jerzy Brzezicki
email:  jerzy_brzezicki "at" hotmail.com (replace "at" by @ to avoid spam)
 

 

 

 

גבעתיים – 29.11.2004

 

לכבוד:

פרופ' מר אהרון צ'כנובר שלום רב,

 

ארגון יוצאי מלאבה בישראל מברך אותך על קבלת פרס נובל עבור תגלית שתתרום לבריאות ולרווחת האדם.

 

אנו יוצאי העיר מלאבה גאים ושמחים לדעת שאתה מתייחס כבן עירנו ומעוניין ב"קשר" איתנו.

קהילת מלאבה לפני המלחמה הצטיינה בערכים של חינוך, תרבות ומוסדות פילנטרופיים שונים. בתי הספר היו גאוות העיר והסביבה. יהודי העיר השתייכו לכל הזרמים של יהדות פולין ובעיקר לציונות. הייתה פעילות ענפה ביותר בשטח זה, לפני השואה.

 

קיים ספר יזכור של מלאבה בשני כרכים (דוד שטוקפיש: מלאבה היהודית קורותיה * התפתחותה * כיליונה, תל אביב 1984) ובו כל קורותיה של העיר ובעיקר חיי היהודים (אפשר לקבל אותו אצלי). אנו קומץ שארי הפליטה , מקיימים ימי זיכרון, מפגשים וכינוסים לזכר הימים "ההם".

 

אני, בשם הארגון, אשמח ליידע אותך בכל הקשור למלאבה. דרך אגב, יש לנו קשרים (קשרי קירבה וידידות) עם אנשי המקום, אנשים מכובדים. אולי יהיה לך לעזר בביקורך שם. אוכל ליצור קשר איתם.

 

אני מאחל לך בריאות טובה ועבודה פורייה בהמשך. כמו כן סיור וביקור מהנה, וברכת נסיעה טובה.

                                                                                משה פלס

 

אהרון צ'חנובר – האתר הרשמי של מדינת ישראל

 

שני ישראלים זכו בנובל בכימיה

 

The Nobel Prize 2004

 

Givataiim 29/11/2004

Dear Prof. Aaron Ciechanover,                                                                       

 

The organization of the ex Jewish residents of Mlawa in Israel congratulate you for winning the Nobel Prize for your discovery which will contribute to the welfare and health of the human beings.

 

We, the Holocaust survivors of Mlawa are very proud and pleased to know that you treat us as one among us, son of our town and is interested with a "connection" between us.

 

The community of Mlawa before the war excelled in cherishing values of education' culture and erected many philanthropic institutes. The schools wee the pride f town and environs. The Jews of this town belonged to all main political and social streams of Polish Jewry, mainly Zionism and vivid and rich activity in this field took place.

 

We published a two volumes Yizkor book of Mlawa: David Shtokfish: Jewish Mlawa Its History * Development * Destruction, Tel Aviv 1984 and it includes all the history of the Mlawa Jews (it is possible to get it from us).

 

Very few left of us, Holocaust survivors, who still manage days of remembrance, memory meetings and assemblies to remember "those" days.

 

I shall be honored and pleased to inform you about these events.

 

By the way, we have ties of affection and friendship with respectable Poles in Mlawa and we shall give you their contact details as may be of help to you while you stay there.

 

I wish you good health and most fruitful work in the future, as well as our sincere wishes for a successful tour and visit in Mlawa.

 

God bless you

(-)

Moshe Peles

Chairman of Mlawa Organization in Israel

 

 

 

 


מנחם מנדל בקר: בדרך ל""אל חזור"
 Menachem Mendel Beker: on the "No Return" Path"

 

Pinkas Hakehilot, Encyclopedia of Jewish Communities, Poland

Vol IV: Warsaw and Its Region

Published by Yad Vashem, Jerusalem 1989

Mława  מלאווה

(Warsaw District; Plock Province)

Pages 280 - 287

Written by  Shmuel Levin & Wila Orbach

Translated by Gil Levy a high school student. Gil is the grandchild of Joseph Herman, one of Mława’s surviving Jews.

Edited by Ada Holtzman

Published with the permission of Yad Vashem

 English     |      Hebrew


In 1998 following the initiative of Mlawa Landsmanschaft the memorial monument was dedicated. It was made from Matzevot, which the Nazis removed from the Jewish cemetery. The seven pillars of tombstones and symbolizes the Jewish Menorah.


לוח זיכרון: חלק מגדר בית העלמין היהודי שופץ ע"י קרן (פונדציה) ניסנבאום , ארגון יוצאי מלאבה בישראל ומר אברהם בקר, לזכר משפחת אביו  שנספתה בשואה

Memorial Plaque in the Jewish Cemetery of Mława: Part of the fence was renovated by the Nissenbaum Foundation with the contribution of the association of Mława survivors in Israel and of Mr. Abraham Beker in memory of his father's family that had perished in the Holocaust.

   

 

 


The new gate to the Mlawa Jewish cemetery, made with the Nissenbaum Foundation


Matzeva in Memoriam to the Holocaust martyrs of Mlawa 1939-1945
Erected in the Jewish cemetery of Mlawa

 


Fragements of tombstones  שברי מצבות gathered in a monument at Mlawa cemetery. These are the  remains of what was once a grand Jewish community in Mlawa and its cemetery...
Photograph contributed by Menachem Mendel Beker

The archive of Mlawa Landsmanschaft in Israel has been moved to the Ghetto Fighters' House Holocaust and Jewish Resistance Heritage Museum, Israel - for preservation to future generations.

Mlawa, Poland
Written in 1981, submitted to the Web Site by Mlawa Landsmanschaft in Israel.

5307: 2023

104.9 kilometers NNW of Warsaw

 

Year

Total population

Jews

%

1808

893

137

15%

1829

2230

792

36%

1857

3290

1650

50%

1897

11709

4854

41%

1921

19003

5823

31%

1939

21000

7000

33%

Source of the table: Pinkas Hakehilot, Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, Vol IV Warsaw and Its Region, Yad Vashem, Jerusalem 1989, page 280.

 

Mlawa - Town in the province of Warsaw, N. E.  - central Poland. The earliest documented information on the Jewish community is dated 1543. It is included in a report of a case of blood libel, which mentions the name of the Parnas of the community - Berechia (pol. Boguslaw). In 1569there were 23 Jewish families living in the town and in 1578 they had increased to 34. Their main sources of livelihood were the livestock trade and crafts. A charge of desecrating the host in 1670, and fires which devastated Mlawa in 1659and 1692 caused the number of Jews gradually to decrease. On the other hand, the Jewish population of the suburb of Zabrody, which was beyond the area of municipal jurisdiction, and the surrounding villages' increased.

 

Until 1753, the community of Mlawa was under the jurisdiction of that of Ciechanow. The growth of economic activity in the region during the last third of the 18th century brought an increase in the Jewish population.  The 1765 census showed 70 Jewish families numbering 487 poll tax payers in Mlawa and the neighboring villages. Fifteen houses in the town were owned by Jews. Sources of 1781 mention a Jewish population of 718.  After the Prussian conquest (1793), the town was granted a De Non Tolerandis Judaeies privilege, and the Jews then moved to the suburb of Zabrody.

 

The Jews returned to Mlawa with the establishment of the grand Duchy of Warsaw (1807). In 1808 they numbered 137, 15% of the population. Following restrictions on Jewish settlement, a special quarter was established in 1824' and only there (with some rare exceptions) were Jews permitted to live. In addition, the entry of Jews from other regions was almost completely prohibited, because of the location of the town in the border area. In 1827, there were 792 Jews (36% of the population) living in the town. The ghetto and the other restrictions on residence and ownership of real estate were abolished in 1862. Once the railway lines from Mlawa to Warsaw (1877) and Gdansk (1883) were opened' the trade in grain, livestock, wood, and army supplies, from which many Jews earned their livelihood' increased considerably. Between 1857 and 1897' the Jewish population of Mlawa grew from 1650 to 4854 (41% of the population).

 

The influence of the Chasidism manifested itself among the Jews of Mlawa from the beginning of the 19th century. With the consolidation of their economic situation at the close of that century, the influence of Mitnaggdim circles gained in strength (in 1870, R' Wolf Lipszic was appointed Rabbi of the town). The last Rabbi of Mlawa, R' Jehiel Moses Begalowicz (appointed 1901), was known as one of the Mitnaggdim. In the late 1890s, a Chovevei Zion circle was organized in the town. During the revolution and pogroms of 1905-06, the "Bund" and the "Po'alei Zion" wielded considerable influence among the Jewish workers' youth and intelligentsia of Mlawa. The Jewish author Joseph Opatoshu, the Hebrew author Jakir Warsawski, and the publicist and the leader of the Bund in Poland, Victor Alter, were born in Mlawa, where they also began their careers. Between 1921 and 1927 the Jewish population of Mlawa increased from 5823 to 6301. A newspaper, "Dos Mlauer Lebn" was published; its editors included Bunim Warszawski, Moses Lichtensztajn and Moses Laska.

 

At the outbreak of World War II there were about 6500 Jews in Mlawa. At the beginning of November 1939, the Germans destroyed all the synagogues in Mlawa and the vicinity.  The first deportation took place on December 6th, 1940, when 300 Jews were deported to Miedzyrzec Podlaski, Lubartow and Lublin; they shared the fate of the Jews there. The ghetto was established on December 7th-8th, 1940, and liquidated two years later on November 24th, 1942. The last deportations took place from November 10th, 1942, to December 10th, 1942; almost all the Jews were deported to Treblinka death camp. The Jewish community of Mlawa was not reconstructed after the war. Organizations of former residents of Mlawa are active in Israel, United States and Mexico.

 

 

Dr. Zeew Icchak Yunis of Blessed Memory ד"ר יצחק זאב יוניס ז"ל

 

Dr. Zeev Jonis: "The Old Home Town"

ד"ר זאב יוניס: הבית הישן   (עברית, ספר יזכור "מלאבה היהודית", ת"א 1984( פרקים 1-9)  

ד"ר זאב יוניס: הבית הישן   (עברית, ספר יזכור "מלאבה היהודית", ת"א 1984( פרקים 10-17)  

A MAP

City Map:

Jewish Mlawa: Its History * Development * Destruction - The Yizkor Book of Mlawa

Yizkor Book: List of Contents (Hebrew)

The  "Yizkor Book" in  NYPL Web Site

Holocaust in Mlawa: the Path of Agony

Partial List of the Martyrs of Mlawa

ברכת הגימנסיה העברית במלאבה לפתיחת האוניברסיטה העברית הראשונה בירושלים 1925  - Greetings from the Hebrew Gymnasium of Mlawa to the Inauguration of the First Hebrew University in Jerusalem 1925

 

    זינה מאירפלד מבית פרוכט ממלאבה, בת 90 Zina Meirfeld née Frucht from Mława, 90th Anniversary

Menachem (Mendel) Beker:  "A Town That Has Been"  "עיר שהייתה"(Hebrew)

Menachem (Mendel) Beker:  "Impressions of a Visit"  "רשמי ביקור" (Hebrew)  

Menachem (Mendel) Beker:  "Impressions of a Visit" (English)

Menachem (Mendel) Beker: Childhood Memoirs - מנחם מנדל בקר: יוזמה ותושיה: חוצות היוצר של ילדי מלאבה

Menachem (Mendel) Beker:  "On Time and on Birth"  "על זמן ועל מולד"(Hebrew) in Honor of Moshe Peles (Poltusker)

Moshe Peles (Poltusker): "Jews and "Goyim" Together"

Avraham Hendel: "My Testimony Against a Nazi Criminal"

Fela Meiboom ne'e Caitak: "Her Sixty Girls"  Hebrew | English

Dedication of the Mlawa Memorial in the Jewish Cemetery  20 July 1998   

The Speech of Jerzy Sliwczynski, Chairman of the "Righteous among the Nations" Organization in Poland (His Father Saved the Zlotnik Family during the Holocaust)

The Speech of Moshe Peles (Poltusker), in the Name of the Mlawa Landsmanschaft in Israel and the Diaspora

Jewish Mlawa Photo Album - from the Simon Wiesental Tolerance Museum Collections 


Partial view of the Holy Ark in a Mlawa synagogue.


Rabbi Isaac Moshe Segalowicz hy"d.


Leaders and activists of the Jewish community committee.


Yossele Lichtenstein and his son, ritual slaughterers.


Leibel Prall, the water carrier

 

 


Class at the Yavneh school.

 


A farewell to members of He-Halutz leaving for Palestine.

 


Members of the Ha-Oved (The Worker) youth group.

 


Committee members of the Tel Hai Fund.

 


Young members of Betar in Mlawa, with Wiszinski before his immigration to Eretz Israel

The Protocols of the Community Committee ועד העדה"" 1925-1929

The Landsmanschaften of Mlawa in America and in Israel

MLAWA, the Jewish Records Indexing Poland - JRI Shtetl CO-OP Mlawa project

JRI - Polish State Archives: Late 19th Century Records for Mlawa

The Tachna Family from Mlawa

Remember IDF American Zionist Hero: Michael Levin

 

A Picture: Agudat Yisrael in Mlawa 

Submit an Inquiry about your Roots from Jewish Mlawa

Read the Inquiries of Roots Seekers from Jewish Mlawa


 

The Holy Ark ("Aron Hakodesh") of the Mlawa Synagogue.

The model built by Hillel Szrenski was originally exhibited in the Eretz Israel Museum and is now on loan to the Beit Lohamei HaGhetaot Museum where it is on display in the Mlawa Room. 

The above illustration was drawn by Studio Nachsholi in memory of Hena and Jechiel Yunis z"l.

M.R.I. (Mlawa Remembrance Initiative) originally posted in May 1998!

Last updated October 31st, 2008

Home

My Israel

Father

Album

Gombin

Plock

Trip

SHOAH

Communities

Heritage

Searching

Roots

Forum

Hitachdut

Friends

Kehilot

Verbin

Meirtchak

Treblink

Bialystok

Halina

Chelmno

Mlawa

Testimonies

Personal

Links

Guest Book

WE REMEMBER! SHALOM!